Шведэд ажил хийх

Arbeta i Sverige – mongoliska

Шведэд ажил хийхийн тулд танд ажиллах зөвшөөрөл байх ёстой. Та ажиллах зөвшөөрлийн өргөдөл хэрхэн гаргах эсвэл бие даасан бизнес эрхлэгч болон зочлогч эрдэм шинжилгээний ажилтны оршин суух зөвшөөрлийн талаар энд уншиж болно.