Шведэд хамгаалал ба орогнол хүсэх

Skydd och asyl i Sverige – mongoliska

Энд Шведэд орогнол хүссэн танд хамаатай мэдээлэл бий. Тэ эндээс орогнолын өргөдлөө өгсний дараа болон шийдвэр авсны дараа ямар байх тухай уншиж болно. Мөн орогнол хүсэгчийн хувьд танд жишээ нь ажил, байр, эрүүл мэндийн үйлчилгээ эсвэл эдийн засгийн дэмжлэг авах тал дээр ямар эрх бий тухай уншиж болно.

Pojke som sitter i en sandlåda.

Aktuellt

  • 2016-08-03

    2016 оны 7-р сарын 20: Орогнол эрэгчид болон тэдний гэр бүлд нөлөө үзүүлэх шинэ хууль

    Шведийн парламент нь орогнол эрэгчдийн оршин суух зөвшөөрөл авах, гэр бүлтэйгээ нэгдэх боломжуудыг хязгаарласан шинэ хуулийг батлаад  байна. Тус хууль нь 7-р сарын 20-ноос эхлэн хүчин төгөлдөр болох хэдий ч  7-р сарын 20-ноос өмнө орогнол эрэх өргөдөл гаргасан хүмүүст мөн үйлчилнэ. Энэхүү хууль нь түр бөгөөд гурван жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.