Шведэд хамгаалал ба орогнол хүсэх

Skydd och asyl i Sverige – mongoliska

Энд Шведэд орогнол хүссэн танд хамаатай мэдээлэл бий. Тэ эндээс орогнолын өргөдлөө өгсний дараа болон шийдвэр авсны дараа ямар байх тухай уншиж болно. Мөн орогнол хүсэгчийн хувьд танд жишээ нь ажил, байр, эрүүл мэндийн үйлчилгээ эсвэл эдийн засгийн дэмжлэг авах тал дээр ямар эрх бий тухай уншиж болно.