Ажиллах зөвшөөрөлтэй байх үүргээс чөлөөлөгдсөн тухай нотолгоо (AT-UND) ба ажиллах эрх

Асуулт хариулт aжиллах зөвшөөрөлтэй байх үүргээс чөлөөлөгдсөн тухай нотолгоо (AT-UND) ба ажиллах эрх
 • Албадан гаргах шийдвэр хүлээн авсан үедээ ч AT-UND авч болох уу?

  Тийм, тухайн улсыг орхин явах талаар Шведийн Цагаачлалын Албатай хамтран ажиллаж чадвал албадан гаргах шийдвэр хүлээн авснаас хойш AT-UND авч болох боломжтой.

 • Биеийн байцаалтгүй үедээ AT-UND авч болох уу?

  Тийм, хэрвээ Шведийн Цагаачлалын Албанаас таныг өөр аргаар биеийн байцаалтаа тодруулахад танд туслах өөр байгаа эсэхийг тодорхойлно.

 • Хэрвээ би асран хамгаалагчгүй хүүхэд бол ажиллах боломжтой болохын тулд надад AT-UND шаардлагатай юу?

  16-гаас дээш насны асран хамгаалагчгүй хүүхдүүд Шведэд ажиллахын тулд AT-UND авсан байх шаардлагатай. 16 нас хүрээгүй хүүхдүүд амралтын хугацаанд, илүү хялбар ажил хийх, хувийн томилолтын хугацаанд дадлагын/тодорхойлох ажилд AT-UND авах шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч хүүхдийн хууль ёсны асран хамгаалагч тухайн хүүхдийг ажиллах зөвшөөрлийг өгнө. Цалин ба бэлгийн карт зэрэг бусад нөхөн төлбөр нь LMA (Орогнол хүсэгч тухай актыг хүлээн авах)-ийн хүрээнд тусламж авах эрхэд нөлөөлнө.

 • Хэрвээ бм зуны ажил хийх бол AT-UND-тай байх шаардлагатай юу?

  Тийм, хэрвээ та 16 юмуу түүнээс дээш настай бол болно. Хэрвээ та 16-гаас доош настай бол танд таны асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл шаардлагатай.

 • Миний хөдөлмөр эрхлэлтийг Шведийн Цагаачлалын Албанаас батлах шаардлагатай юу?

  Үгүй.

Last updated: 2017-08-24

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.