The Swedish Migration Agency logotype

Шүүх татгалзсан хариу гаргасан тохиолдолд

Att ansöka om asyl – mongoliska

Хэрвээ та өөрийн орондоо хавчигдаж мөрдөгдөж байгаа буюу хавчигдан мөрдөгдөх эрсдэлтэй буюу тантай зэрлэг балмадаар харьцаж байгаа тохиолдолд та Швед улсаас орогнол хүсэх боломжтой.

Эдгээр хуудаснаас та орогнол хүсэх өргөдөл хэрхэн гаргах, хэнд орогнох зөвшөөрөл өгөх болон өргөдлийг хэрхэн шалгах тухай уншиж болно.

Та энд орогнол хүсэх өргөдөл гаргахын тулд өөрийн биеэр Швед улсад байх буюу эсвэл Швед улсын хил дээр байх ёстой. 

UNHCRЕ-аар дамжуулан өөр улсад орогнол хүсэх боломжтой цагаачдын квот энд хамаарахгүй.

Квотын системийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг унш (англи хэлээр)

Last updated: 26 June 2017

Was the information on this page helpful to you?