Шүүх татгалзсан хариу гаргасан тохиолдолд

Att ansöka om asyl – mongoliska

Хэрвээ та өөрийн орондоо хавчигдаж мөрдөгдөж байгаа буюу хавчигдан мөрдөгдөх эрсдэлтэй буюу тантай зэрлэг балмадаар харьцаж байгаа тохиолдолд та Швед улсаас орогнол хүсэх боломжтой.

Эдгээр хуудаснаас та орогнол хүсэх өргөдөл хэрхэн гаргах, хэнд орогнох зөвшөөрөл өгөх болон өргөдлийг хэрхэн шалгах тухай уншиж болно.

Та энд орогнол хүсэх өргөдөл гаргахын тулд өөрийн биеэр Швед улсад байх буюу эсвэл Швед улсын хил дээр байх ёстой. 

UNHCRЕ-аар дамжуулан өөр улсад орогнол хүсэх боломжтой цагаачдын квот энд хамаарахгүй.

Квотын системийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг унш (англи хэлээр)

Last updated: 26 June 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.