The Swedish Migration Agency logotype

Орогнол хүсэгчид олгох байнга оршин суух зөвшөөрөл

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – mongoliska

Хэрэв танд байнга оршин суух зөвшөөрөл олгосон бол та Швед улсад оршин суугаа бусад хүмүүсийн нэгэн адил ажиллаж, амьдрах эрхтэй болно.

Таны байнга оршин суух зөвшөөрөл таныг Швед улсад амьдрах хугацаанд хүчинтэй. Танд байнга оршин суух зөвшөөрөлтэйг батлах байнга оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх олгоно. Уг карт нь тодорхойлох бичиг баримт эсвэл аяллын баримт болохгүй. Та тус улсад зорчих боломжтой боловч, Швед улсаас гарч явах бол буцаж орохын тулд хүчинтэй паспорт, оршин суух зөвшөөрлийн картаа биедээ авч явах ёстой. Та мөн танд байнга оршин суух зөвшөөрөл олгох шийдвэрийн мэдэгдлийг хадгалсан байх шаардлагатай. Эдгээр нь танд бусад төрийн албатай холбогдоход хэрэг болно.

Та өөрийн оршин суух эрхээ сунгах өргөдөл гаргах хэрэггүй боловч оршин суух зөвшөөрлийн карт зөвхөн таван жил хүртэл хугацаанд хүчинтэй байна. Та шинэ оршин суух карт авахын тулд Шведийн Цагаачлалын агентлагт очиж, гэрэл зургаа авахуулж, хурууны хээгээ дахин өгсөн байх ёстой.

Оршин суух зөвшөөрлийн картын талаар дэлгэрэнгүй унших

Хүн амын бүртгэлд бүртгүүлэх

Та байнга оршин суух зөвшөөрлөө хүлээн авсны дараа аль болох хурдан Шведийн татварын агентлаг дахь (Skatteverket) хүн амын бүртгэлд бүртгүүлэх ёстой. Та цагаачдад зориулсан швед хэлний сургалтад (sfi) хамрагдаж, Шведийн нийгмийн хамгааллын тогтолцооны тэтгэмж авах эрхтэй болохын өмнө хүн амын бүртгэлд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Та хүн амын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа, жишээ нь, хэрэв та банкны данс нээх хүсэлтэй бол, та мөн Шведийн үнэмлэх авч болно.

Хүн амын бүртгэлд хамрагдахын тулд та Швед улсын Татварын агентлаг дээр очиж, өөрийн хаана амьдардаг, гэр бүлийн байдал (гэрлэсэн эсэх), иргэншил, төрсөн газар зэргээ бүртгүүлэх ёстой. Та Шведийн татварын агентлагт очихдоо өөрийн оршин суух эрхийн карт болон хүчинтэй үнэмлэхтэй байх ёстой. Хэрэв таны биеийн байцаалтын үнэмлэхийг Цагаачлалын агентлаг дээр хураан авсан бол та хуулбарыг хүсэх боломжтой Хуулбарт эх хувьтай ижил гэж баталгаажуулах хүн гарын үсэг зурсан байна. Тухайн хүн мөн өөрийн нэрийг том үсгээр бичиж, харилцах утасны дугаараа үлдээсэн байх шаардлагатай.

Хүн амын бүртгэлийн талаарх Швед улсын Татварын агентлагийн мэдээлэл (англи хэлээр)external link, opens in new window

Дасан зохицох арга хэмжээ

Та саяхан Шведэд оршин суух зөвшөөрөл авсан ба энд ажиллах эрхтэй бол таныг дасан зохицох арга хэмжээнд хамруулж ажилтай болоход тань туслах боломжтой. Дасан зохицох арга хэмжээ нь швед хэл сурах, ажилтай болж өөрөө өөрийгөө тэжээхэд таныг дэмжих үйл ажиллагаа юм. Шведэд дасан зохицох арга хэмжээ ба ажил хайгчдыг хариуцах байгууллага нь Ажил зуучлалын товчоо юм. Ажил зуучлалын товчооны вэб хуудас дээр энэ талаар мэдээлэл бий. Мэдээлэл олон янзын хэл дээр бий.

Дасан зохицох дэмжлэгийн талаар Ажил зуучлалын товчооны вэб хуудас дээр (англи хэлээр)external link, opens in new window

Ажил зуучлалын товчоо таныг 65 нас буюу Шведийн хамгийн нийтлэг тэтгэврийн нас хүртэл ажил олоход тань туслах боломжтой. Шведэд нас ахисан үедээ ирсэн хүн голдуу бага хэмжээтэй эсвэл огт тэтгэвэр авахгүй. Танд амьжиргаанд тань хүрэлцэх тэтгэвэр байхгүй бол та Тэтгэврийн албанд хандаж, настны амьжиргааны дэмжлэгийн өргөдөл гаргаж болно.

Настны амьжиргааны дэмжлэгийн тухай Тэтгэврийн албаны хуудас дээр уншина уу (швед хэл дээр)external link, opens in new window

Гэр бүлийн нэгдэл

Хэрэв танд байнга оршин суух зөвшөөрөл олгосон бол, таны гэр бүл мөн Швед улсад тантай хамт амьдрахын тулд байнга оршин суух зөвшөөрөл хүсэх боломжтой.

Та мөн “техникийн шаардлага” хангах шаардлагатай болж болзошгүй. Энэ нь та өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээх чадалтай байх ёстой гэсэн үг. Та мөн гэр бүлээ Швед улсад шилжин ирэхэд тэдний хамтаар амьдрахад хангалттай том, шаардлага хангасан орон байртай байх ёстой.

Гэр бүлийн нэгдэл болон техникийн шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй унших

Оршин суух зөвшөөрлийг хураан авч болно

Та Швед улсыг орхин гарсан тохиолдолд таны оршин суух зөвшөөрлийг хураан авч болно Та Швед улсын Цагаачлалын Агентлагт өөрийн байнга оршин суух эрхээ хадгалж үлдэх хүсэлтэй байгаагаа мэдэгдсэн тохиолдолд, та гадаадад эрхийн зөрчилгүйгээр хоёр хүртэл жил байж болно.

Та хоёр жилийн дараа Швед улсад эргэн ирээгүй тохиолдолд Цагаачлалын агентлаг таны оршин суух зөвшөөрлийг хураан авах эрхтэй. Хэрэв та оршин суух зөвшөөрөл хүсэх үедээ хуурамч мэдээлэл өгсөн, эсвэл танд зөвшөөрөл олгоход чухал үүрэг гүйцэтгэхүйц мэдээллийг санаатайгаар худал мэдүүлсэн буюу мэдүүлээгүй бол таны н суух зөвшөөрлийг хураан авч болно. Хэрэв та гэмт хэрэгт шийтгэгдсэн бол шүүхээс таныг албадан гаргах шийдвэр гаргаж болно.  Тэр тохиолдолд Цагаачлалын агентлаг таны оршин суух зөвшөөрлийг хураан авна. Та хэдэн жилээр оршин суух зөвшөөрөлтэй байсан ч, таны зөвшөөрлийг хурааж болно.

Та оршин суух зөвшөөрлөө хадгалан үлдэхийг хүссэн мэдэгдэл

Та гадаадын өөр улсад урт хугацаагаар амьдрах үедээ өөрийн байнга оршин суух зөвшөөрлөө хадгалан үлдэхийг хүссэнээ мэдэгдэхийн тулд Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Оршин суух зөвшөөрлөө хадгалан үлдэхийг хүссэн мэдэгдэл), дугаар 186011 маягтыг бөглөсөн байна. Маягтаа migrationsverket@migrationsverket.se буюу

Migrationsverket
601 70 Norrköping

хаягаар илгээнэ үү. Та мэдэгдлээ таныг Швед улсаас гарахаас өмнө нэг долоо хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд Цагаачлалын агентлагт ирүүлсэн байх шаардлагатай. Хэрэв таны аялал цуцлагдсан бол, та төлөвлөсөн өдрөөс нэг хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд Швед улсын Цагаачлалын агентлагт мэдэгдсэн байх шаардлагатай.

Байнга оршин суух зөвшөөрлөө хадгалан үлдэх хүсэлтийн мэдэгдэлтэйхолбогдохнөхцөл байдал, маягтын дугаар 186011 (швед хэлээр)PDF

Байнга оршин суух зөвшөөрлөө хадгалан үлдэх хүсэлтийн мэдэгдэлтэйхолбогдохнөхцөл байдал, маягтын дугаар 186011 (англи хэлээр)PDF

Шведэд оршин суух зөвшөөрөл авч шинээр шилжин суурьшсан танд өгөх мэдээлэл

Та оршин суух зөвшөөрлийн шийдвэрээ хадгалахаа бүү мартаарай. Танд янз бүрийн алба, байгууллагуудтай харьцахад тэр хэрэг болно.

Хүн амын бүртгэлд бүртгүүлж, швед хувийн дугаар авахын тулд та Татварын албандexternal link, opens in new window хандаарай.

Нийгмийн хамгааллын системд бүртгэгдэхийн тулд Даатгалын Кассдexternal link, opens in new window хандаарай.

Зарим коммун байр зуучлалын товчоотой тул та тэндээс байр хайх боломжтой. Коммун бас танд хөлсний байрны эздийг хэрхэн олох тухай зөвлөгөө өгөх боломжтой.

Таны амьдарч буй коммун танд хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийг санал болгоно.

Та Шведэд дүрвэгчид тооцогдсон бол та байраа тохижуулах зээл хүсэх боломжтой. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Эмнэлгийн асуудлаар та өөрийн амьдарч буй бүсэд хандаарай. 1177 Эмнэлгийн хөтөч дээрээс улсын хэмжээнд эмнэлэг олоорой.external link, opens in new window

Танд Гадаадаас ирэгсдийн швед хэлний сургалтын (SFI) тухай асуулт бий бол өөрийн амьдарч буй коммунд хандаарай. Мөн Шведийн коммун ба аймгийн захиргаа-ныexternal link, opens in new window цахим хуудсыг хараарай.

Та ажил хайж байгаа бол Ажил зуучлалын товчоондexternal link, opens in new window бүртгүүлж болно.

Тэтгэврийн албаexternal link, opens in new window хуудас дээр Шведэд нас ахисан үедээ ирсэн бөгөөд бага эсвэл огт байхгүй тэтгэвэртэй танд зориулсан настны амьжиргааны дэмжлэгийн тухай мэдээлэл швед хэл дээр бий.

Их, дээд сургуульд сурах тухай мэдээллийг Antagning.seexternal link, opens in new window эсвэл studera.nuexternal link, opens in new window хуудаснаас олоорой.

Танд сурах зардлын хэрэгслийн тухай асуулт бий бол CSN, Сурах зардлын дэмжлэгийн төв хороондexternal link, opens in new window хандаарай.

Жолооны үнэмлэхийн тухай асуулт бий бол Тээврийн удирдах газартexternal link, opens in new window хандаарай.

Сонгох эрхийн тухай асуулт бий бол Сонгуулийн хороондexternal link, opens in new window хандаарай.

Шведийн сургуулийн тухай Сургуулийн албаны мэдээллийг Швед сургуулийн тухайexternal link, opens in new window хуудаснаас аваарай.

Шведийн Нийгмийн тухай мэдээлэл олон хэл дээр Шведийн тухай мэдээлэлexternal link, opens in new window хуудасд бий.

Шведийн нийгмийн тухай нэмэлт мэдээлэл Швед институтын цахим хуудасexternal link, opens in new window дээр бий.

Hej hej Sverige!external link, opens in new window хуудас дээр Шведэд ямар байдаг тухай энгийн, урамтай кинонууд бий.

www.informationsverige.se дээрх Lära svenskaexternal link, opens in new window хуудасд швед хэл бие дааж сурах хэд хэдэн курсын холбоос бий.

Танд худалдан авах эсвэл гэрээний тухай асуулт бий бол Хэрэглэгчийн албын мэдээллийн албаexternal link, opens in new window танд зөвлөмж өгөх боломжтой.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?