Хэрэв та буцах тал дээр хамтран ажиллахгүй бол

Om du inte samarbetar för att återvända – mongoliska

Хэрэв та буцах тал дээр хамтран ажиллахгүй бол, Цагаачлалын агентлаг таны өдөр тутмын тэтгэмжийг бууруулж, таныг хяналтан дор байлгаж, аяллыг хэрэгжүүлэх боломжтой болтол таныг түр саатуулж эсвэл таныг буцаах хариуцлагыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх эрхтэй.

Хяналт гэдэг нь та тодорхой хугацаа, газарт байнга ирж гарын үсэг зурж байна гэсэн үг юм. Мөн та өөрийн гадаад паспорт эсвэл бусад биеийн байцаалтын баримт бичгийг хүлээлгэн өгөх ёстой гэсэн үг юм.

Түр саатуулна гэдэг нь таныг түр хорих бөгөөд Цагаачлалын агентлагын ажиллуудаг түгжээтэй байгууламжид байх ёстой гэсэн үг юм.

Түр саатуулалт, хяналтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

Таныг буцаах хариуцлагыг цагдаагийн байгууллага өөртөө авч болно

Хэрэв хамтран ажиллаагүйн улмаас тухайн орны хуулийг зөрчсөн гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэн өгөх арга хэмжээ авах боломжгүй бол, Цагаачлалын агентлаг таныг тус улсаас гаргах хариуцлагыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгч болно. Хэрэв та алга болвол, цагдаагийн байгууллага танд баталгаа гаргаж, таныг эрэн сурвалжлах эрхтэй.  Цагдаагийн байгууллага бас таныг тус улсаас гаргахын тулд хүч хэрэглэх эрхтэй.

Хэрэв цагдаагийн байгууллагад таны тухайн орны хуулийг зөрчсөн гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэн өгөх арга хэмжээ авах үүргийг оногдуулвал, таныг буцаах талаар танд ямар нэгэн асуулт байвал та тэдэнтэй холбоо барих хэрэгтэй.

Таныг буцаж ирэхийг хориглож болно

Хэрэв та хамтран ажиллахгүй бол, Цагаачлалын агентлаг таныг буцаж ирэхийг хориглож болно. Энэ нь та 1-5 жилийн хугацаанд ямар ч Шенгений улс, Румын болон Болгар руу аялах боломжгүй болно гэсэн үг юм. Буцаж ирэхийг хориглох хугацаа нь таны шийдвэрээс хамаарч болно.

Буцаж ирэхийг хориглох болон үүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу

Эрхээ сэргээлгэх туслалцаа дэмжлэг авах нөхцөл байдлын талаар мэдээлэлтэй танилцана уу

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.