Шведийг орхих

Lämna Sverige – mongoliska

Энд Шведээс явах хэрэгтэй танд өгөх мэдээлэл бий: Та өөрийн оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөлд татгалзсан хариу авсан бол, эсвэл та оршин суух зөвшөөрөлтэй ба Шведээс түр зуур явах эсвэл Шведээс нүүх бол.