The Swedish Migration Agency logotype

Himoya maqomi

Skyddsstatus – uzbekiska

Shvetsiya davlati BMT Qochqinlar Konventsiyasini imzolagan. Konventsiyaga asosan, qochqinlar qochqin sifatidagi rasman tan olingan maqomni olishlari mumkin.

Shvetsiya Ajnabiylar toʻgʻrisidagi Qonuni YeI Kvalifikatsiya Yoʻriqnomasidan kelib chiqadi, unga koʻra, istiqomat qilish ruxsatnomasini himoyaga muhtojlik sababli olgan barcha shasxlarga rasmiy maqom ham beriladi.

Agar sizqochqin sifatida tan olinsangiz, sizga qochqin maqomi deklaratsiyasi beriladi – Jeneva Konvensiyasi va YeI Kvalifikatsiya Yoʻriqnomasi asosida xalqaro tan olingan maqom.

Agar siz qoʻshimchahimoyagamuhtojshaxs sifatida tan olinsagiz, sizga qoʻshimcha himoyaga muhtoj maqomi deklaratsiyasi beriladi – Jeneva Konvensiyasi va YeI Kvalifikatsiya Yoʻriqnomasi asosida xalqaro tan olingan maqom.

Himoya maqomining uchinchi turi ham bor, bu boshqaturdagihimoyagamuhtojshaxsmaqomi. Bu maqom faqatgina Shvetsiyada beriladi va umumiy qoida sifatida 2016 yil 20 iyul kunidan boshlab ishlatilmaydi. 2016 yil 20 iyulda kuchga kirgan qonun natijasida, bu himoya maqomi, faqatgina 2015 yil 24 noyabr kuniga qadar boshpana olish uchun ariza bergan bolalar va bolalari boʻlgan oilalarga, qaror qabul qilingunga qadar bola 18 yoshga toʻlmagan boʻlsa, berilishi mumkindir.

Doimiy yoki vaqtin­chalik istiqomat qilish ruxsat­no­masi

2016 yil 20 iyulgacha qoʻshimcha himoyaga muhtoj shaxs yoki boshqa turdagi himoyaga muhtoj shaxs sifatida qochqin maqomi olib istiqomat qilish ruxsatnomasi olgan har bir shaxsga doimiy istiqomat qilish ruxsatnomasi berildi.

2016 yil 20 iyuldan keyin qochqin sanalib qaror chiqqan har bir shaxsga vaqtinchalik istiqomat qilish ruxsatnomasi uch yil muddatga beriladi.

Qoʻshimcha himoyaga muhtoj shaxs sanalgan va qarorni 2016 yil 20 iyuldan keyin olgan har bir shaxsga 13 oy muddati bilan vaqtinchalik istiqomat qilish ruxsatnomasi beriladi.

Doimiy istiqomat qilish ruxsatnomasi haqida batafsil ma’lumot oling

Uch yil amal qiladigan vaqtinchalik istiqomat qilish ruxsatnomasi haqida batafsil ma’lumot oling

13 oy amal qiladigan vaqtinchalik istiqomat qilish ruxsatnomasi haqida batafsil ma’lumot oling (ingliz tilida)

Istiqomat qilish ruxsat­no­masi olgandan keyin muayyan maqom olish uchun ariza berish

Agar siz Shvetsiyada istiqomat qilish uchun ruxsatnoma olgan boʻlsangiz, lekin rasmiy maqom deklaratsiyasi berilmagan boʻlsa, uni olish uchun keyinroq ariza berishingiz mumkin. Bu qoidani, agar sizga boshqa himoyaga muhtoj shaxs maqomi deklaratsiyasi berilgan boʻlsa, lekin siz maqomingizni himoyaga muhtoj shaxs yoki qochqin maqomiga yoki himoyaga muhtoj shaxs maqomi deklaratsiyasi berilgan boʻlsa, lekin siz maqomingizni qochqin maqomiga almashtirmoqchi boʻlgan hollarida ishlatish mumkin.

Istiqomat qilish uchun ruxsatnomani olganingizdan keyin himoya maqomi arizasini, forma 158011, toʻldirib maqom deklaratsiyasiga ariza berasiz.

Himoya maqomi arizasi, forma 158011 (shved tilida)PDF

Maqom dekla­rat­siyasi qarori ustidan shikoyat qilish

Maqom deklaratsiyasi qarori ustidan shikoyat, istiqomat qilish uchun ruxsatnoma shikoyatidan alohida ravishda berilishi mumkin. Buning ma’nosi, istiqomat qilish uchun ruxsatnoma olgan shaxs ham rasmiy himoya maqomi berilmaslik qarori ustidan shikoyat qilishi mumkin.

Qaror ustidan shikoyat qilish haqida batafsil ma’lumot oling

Sizning maqo­mingiz bekor qili­nishi mumkin

Sizning maqomingiz agar bundan buyon himoyaga muhtoj boʻlmasangiz bekor qilinishi mumkin. Lekin buning uchun tegishli himoya maqomi olishingizga olib kelgan shart-sharoit endi mavjud emas yoki qisman va umuman oʻzgargan boʻlishi kerak.

Agar siz oʻz vataningiz tomonidan taklif qilingan himoyadan foydalanmoqchi ekanligingizni koʻrsatsangiz, misol uchun, yangi xalqaro pasportga ariza bersangiz yoki Migratsiya Agentligidan eski milliy pasportingizni soʻrasangiz, sizning qochqin maqomingiz ham bekor qilinishi mumkin.

Sizning maqomingiz bekor qilingani istiqomat qilish ruxsatnomangizga ta’sir qilmaydi. Lekin sayohat hujjatlaringiz maqomingiz bekor qilingani uchun qaytarilishi kerak. 

Qochqinlar toʻgʻrisidagi Konvensiya haqida batafsil ma’lumot oling (ingliz tilida)external link, opens in new window

Muxojirlar toʻgʻrisidagi Qonunni oʻqing (ingliz tilida)external link, opens in new window

Kvalifikatsiya Yoʻriqnomasini oʻqingexternal link, opens in new window

Ҳимоя мақоми

Швеция давлати БМТ Қочқинлар Конвенциясини имзолаган. Конвенцияга асосан, қочқинлар қочқин сифатидаги расман тан олинган мақомни олишлари мумкин.

Швеция Ажнабийлар тўғрисидаги Қонуни ЕИ Квалификация Йўриқномасидан келиб чиқади, унга кўра, истиқомат қилиш рухсатномасини ҳимояга муҳтожлик сабабли олган барча шасхларга расмий мақом ҳам берилади.

Агар сиз қочқин сифатида тан олинсагиз, сизга қочқин мақоми декларацияси берилади – Женева Конвенцияси ва ЕИ Квалификация Йўриқномаси асосида халқаро тан олинган мақом.

Агар сиз қўшимча ҳимояга муҳтож шахс сифатида тан олинсагиз, сизга қўшимча ҳимояга муҳтож мақоми декларацияси берилади – Женева Конвенцияси ва ЕИ Квалификация Йўриқномаси асосида халқаро тан олинган мақом.

Ҳимоя мақомининг учинчи тури ҳам бор, бу бошқа турдаги ҳимояга муҳтож шахс мақоми. Бу мақом фақатгина Швецияда берилади ва умумий қоида сифатида 2016 йил 20 июль кунидан бошлаб ишлатилмайди. 2016 йил 20 июлда кучга кирган қонун натижасида, бу ҳимоя мақоми, фақатгина 2015 йил 24 ноябр кунига қадар бошпана олиш учун ариза берган болалар ва болалари бўлган оилаларга, қарор қабул қилингунга қадар бола 18 ёшга тўлмаган бўлса, берилиши мумкиндир.

Доимий ёки вақтинчалик истиқомат қилиш рухсатномаси

2016 йил 20 июлгача қўшимча ҳимояга муҳтож шахс ёки бошқа турдаги ҳимояга муҳтож шахс сифатида қочқин мақоми олиб истиқомат қилиш рухсатномаси олган ҳар бир шахсга доимий истиқомат қилиш рухсатномаси берилди.

2016 йил 20 июлдан кейин қочқин саналиб қарор чиққан ҳар бир шахсга вақтинчалик истиқомат қилиш рухсатномаси уч йил муддатга берилади.

Қўшимча ҳимояга муҳтож шахс саналган ва қарорни 2016 йил 20 июлдан кейин олган ҳар бир шахсга 13 ой муддати билан вақтинчалик истиқомат қилиш рухсатномаси берилади. 

Доимий истиқомат қилиш рухсатномаси ҳақида батафсил маълумот олинг

Уч йил амал қиладиган вақтинчалик истиқомат қилиш рухсатномаси ҳақида батафсил маълумот олинг

13 ой амал қиладиган вақтинчалик истиқомат қилиш рухсатномаси ҳақида батафсил маълумот олинг (инглиз тилида)

Истиқомат қилиш рухсатномаси олгандан кейин муайян мақом олиш учун ариза бериш

Агар сиз Швецияда истиқомат қилиш учун рухсатнома олган бўлсангиз, лекин расмий мақом декларацияси берилмаган бўлса, уни олиш учун кейинроқ ариза беришингиз мумкин. Бу қоидани, агар сизга бошқа ҳимояга муҳтож шахс мақоми декларацияси берилган бўлса, лекин сиз мақомингизни ҳимояга муҳтож шахс ёки қочқин мақомига ёки ҳимояга муҳтож шахс мақоми декларацияси берилган бўлса, лекин сиз мақомингизни қочқин мақомига алмаштирмоқчи бўлган ҳолларида ишлатиш мумкин.

Истиқомат қилиш учун рухсатномани олганингиздан кейин ҳимоя мақоми аризасини, форма 158011, тўлдириб мақом декларациясига ариза берасиз.

ҳимоя мақоми фризаси, форма 158011 (швет тилида)PDF

Мақом декларацияси қарори устидан шикоят қилиш

Мақом декларацияси қарори устидан шикоят, истиқомат қилиш учун рухсатнома шикоятидан алоҳида равишда берилиши мумкин. Бунинг маъноси, истиқомат қилиш учун рухсатнома олган шахс ҳам расмий ҳимоя мақоми берилмаслик қарори устидан шикоят қилиши мумкин.

Қарор устидан шикоят қилиш ҳақида батафсил маълумот олинг

Сизнинг мақомингиз бекор қилиниши мумкин

Сизнинг мақомингиз агар бундан буён ҳимояга муҳтож бўлмасангиз бекор қилиниши мумкин. Лекин бунинг учун тегишли ҳимоя мақоми олишингизга олиб келган шарт-шароит энди мавжуд эмас ёки қисман ва умуман ўзгарган бўлиши керак.

Агар сиз ўз ватанингиз томонидан таклиф қилинган ҳимоядан фойдаланмоқчи эканлигингизни кўрсатсангиз, мисол учун, янги халқаро паспортга ариза берсангиз ёки Миграция Агентлигидан эски миллий паспортингизни сўрасангиз, сизнинг қочқин мақомингиз ҳам бекор қилиниши мумкин.

Сизнинг мақомингиз бекор қилингани истиқомат қилиш рухсатномангизга таъсир қилмайди. Лекин саёҳат ҳужжатларингиз мақомингиз бекор қилингани учун қайтарилиши керак. 

Қочқинлар тўғрисидаги Конвенция ҳақида батафсил маълумот олинг (инглиз тилида)external link, opens in new window

Мухожирлар тўғрисидаги Қонунни ўқинг (инглиз тилида)external link, opens in new window

Квалификация Йўриқномасини ўқингexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-01-21

Was the information on this page helpful to you?