The Swedish Migration Agency logotype

Kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Uppehållstillståndskort – romani arli

Te dengja pe tuke ačhovibaskiri dozvola/mukibe, jekajek thaj ka len kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe sar dokaz kaj dela pe tuke dozvola/mukibe te dživdinen ki Švedia. Akale kartica isi ola kompjutersko čipi kova saikerela tumare najeskere printia/otiskoja thaj tumari fotografia. Tumen sakana valjani/trubul te phiraven tumari kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe tumencar kana džana ko gavernoskere/vladakere agencie ja ko servisja baši sastipaskoro arakhibe.

Tumaro fotografiribe thaj leibe najeskere printia/otiskoja

Sakova kova ka lel kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe musaj/mora te ovel fotografirime. O čhave potikne katar o šov berš na valjani/na trubul te den pe najengere printia/otiskoja. Sakova jek kaskere najestar našti te len pe printia/otiskoja sebepi fizička pričine/sakatlukja, sar so si sakanutne najeskere sakatlukja/invaliditetja ja puknja, na valjani/na trubul te del najeskere printia/otiskoja.

Tlo printi/otisko katar o naj thaj ti fotografia garavena pe salde ke karticakoro čipi, ko nisavo than vaverte. Odoleske, tu valjani/trubul te ove fotografirime palem thaj te len pe tutar najeskere printia/otiskoja palem, sakana kana isi potreba/trubul te del pe tuke nevi kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Na pokinkerela pe baši deibe kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe sar so pokinela pe baši dozvola/mukibe.

Te sijan avrijal tari Švedia

Te valjangja/trubuja tuke viza te dromare/putuine ki Švedia, valjani/trubul te dža ki Švediaki ambasada ja generalno konzulati kit e ove fotografirime thaj te len tutar najeskere printia/otiskoja. Čitin buteder ko ambasadakoro ja pale generalno konzulateskoro webbthan angleder te dža odori.

Phuvja kaskere dizutnenge valjani/trubul viza ki te dromaren/putuinen baši Švedia (ko engleski)external link, opens in new window

Arakh i ambasada ja generalno konzulati kova si majpaše dži tute ko Swedenabroad.se (ko engleski)external link, opens in new window

Te na valjangja/ te na trubuja tuke viza te dromare/putuine baši Švedia, ka ove fotografirime em ka len pe tutar najeskere printia/otiskoja ki Švedia. Musaj/mora te dža ki Migraciaki Agencia so posigate otkana ka le i ačhovibaskiri dozvola/mukibe em otkana ka rese ki Švedia.

Te sijan ki Švedia

Te prodoldžinea jekh dozvola ki Švedia ja te valjani tuke jekh nevi karta bešibaske hem kjeribaske buti tegani ka vizitarine e Migraciakere zavode či te ove slikimo hem te de tle naengoro pečati. Akava isto važinela tuke so rodea arakhibe ki Švedia hem panda nae tut dozvola akate.

Keda ka vizitarine e Migraciakere zavode ka le tuja tlo pasovani. Keda tli karta bešibaske hem kjeribaske buti tani gotovo, ka bičhavelpe ki tli adresa ki Švedia. Odoleske tano importantno te vakjere tli adresa ki Švedia keda ka vizitarine e Migraciekere zavode dejbaske naengoro pečati hem te ove slikimo.

Zakažine/ker randevu ki Migraciaki Agencia te fotografirine tu thaj te len tutar najeskere printia/otiskoja (ko engleski)

Kaj te arakhe amen (ko engleski)

Te smeningjan/irangjan ti adresa

Te mangljan ti kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe te bičhalel pe tuke khere, ka valjani/trubul tuke adresa. Te selingjan tut/te geljan averte, valjani/trubul te vakere ti nevi adresa kana džaja ki Migraciaki Agencia. Iker ki godi te vakere amenge te dživdineja nekasar avereja em te si tut c/o adresa.

Uppehållstillståndskort.

Kana si gotovo/hazri i kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Te sijan sine fotografirime thaj te lelja pe tutar najeskoro printi/otisko ki ambasada ja ko generalno konzulati, ka resel tuke lender i kartica. Puč ki ambasada ja ko konzultati ka bičhalen li ola tuke ja tu ka mora/musaj te dža olende ki te le ola tuke. Jekdrom otkana ka le i decizia/odluka kaj odobrime/ka del pe tuke ačhovibaskiri dozvola/mukibe, ka valjani/trubul dži štar kurke te kerel pe ti kartica thaj te bičhalel pe ki ambasada ja generalno konzulati.

Te sijan sine fotografirime  te lele pe tutar najeskere printia/otiskoja ki Migraciaki Agencia, ti kartica ka bičhalel pe tuke ki khereskiri adresa ko vakti taro jek kurko.

Ti kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe kana ka ovel kerdi, numa na posig taro trin masek anglal o važnost/validiteti tari ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe.

Nane šajdutno te sigjarkerel pe o keribe ja bičhalibe katar i kartica.

Podatkoja/evidentia kolen saikerela i kartica

I kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe saikerela informacia bašo savo tipi dozvola/mukibe isi tut em kobor lunge vakteske i kartica ka ovel validno/ka važinel, maškar aver bukja. Tle lična/korkorutne podatkoja/evidentia arakhena pe ki kartica. Ko paluno kotor taro nesave kartice isi teksti “Dozvola/mukibe baši buti(“Fårarbeta”). Akava si agjaar kana i decizia/odluka kola leljan direktno na sikavela kaj si tut hako/pravo te kere buti, sar kana leljan i sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola. Numa, te dengja pe tuke bukjaki dozvola/mukibe te počmine olaja, i decizia ka vakerel kaj si tut dozvola/mukibe bukjake thaj odoleske ko paluno kotor tari kartica na valjani te ovel o teksti “Dozvola/mukibe baši buti”. Čhavenge, o teksti saikerela (kote šaj) katar o vakti kana ka pheren 16.

Proverin/dikhljar i informacia ki kartica

Sakana proverin/dikhljar o anav ki tli kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe dali si jekajek/isto e anaveja ko to pašaporti. Te karticate te si pogrešno/bičačutno anav, valjani/trubul te dža ki Migraciaki Agencia ja ki ambasada ki te den tut nevi. Le to pašaporti tuvaja.

Te smeningjan/irangja to anav, avgo valjani/trubul te kontaktirne e Porezeskere Agencia savi si odgovorno/responsabilno baši populaciako registari, ki te šaj te ove registririme e neve anaveja. Pali odova valjani/trubul te dža ki Migraciaki Agencia ki te den tuke nevi kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe.

Kana džaja ko drom/putuineja

Kana džaja ko drom/putuineja musaj/mora te sikave i kartica zaedno/barabar te pašaportea. I kartica našti korkori te koristinel pe sar dokumenti baši identifikacia ja sar dromeskoro dokumenti.

Karticakoro važnost/validno roko

Ka le nevi kartica baši ačhovibaskiri dozvola sakana kana ka del pe tuke nevi ja ka produžinel pe tuke i dozvola/mukibe. I kartica si validno/važinela baši isto/jekajek periodi sari  dozvola/mukibe, numa nikana pobut taro panč berša. Kana valjani/trubul tuke nevi kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe musaj/mora te ove fotografirime em te len pe tutar palem najeskere printia/otiskoja. Sakofar le tuja tli phurani karta bešibaske hem kjeribaske buti keda ka ave ko Migraciakoro zavod či te le nevi karta.

Te našavgjan/hasardan ti kartica

Te našavgjan/hasardan i kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe, j ate čorgje la tutar, musaj/mora prvo/avgo te vakere odova e policiake. Pal odova musaj/mora te dža ki Migraciaki Agencia ki te fotografirinen tut thaj te len tutar najeskere printia/otiskoja baši nevi nevi kartica. Ker kopia taro policiakoraporti/izveštaj kova ka del pe tuke tari policia, ja kana kergja pe o raporti/izveštaj ja pal odova kana bičhaldilo pali pošta.

Te na reslja tuke ti kartica

Adžikergjan li but vakti baši tli kartica baši aćhovibaskiri dozvola/mukibe? I pričina/palpalunipe šaj te ovel so i kartica sine irame ki Migraciaki Agencia. Akava šaj te ovel kana e Migraciake Agencia nane ola ti čačutni adresa.

Kontaktirine e Migraciake Agencia te si tut pučimatabaš akava (ko engleski)

Last updated: 2019-11-14

Was the information on this page helpful to you?