Edukacia

Skola – romani arli

Sa e čhaven kola rodena azili si olen hako/pravo te džan ki škola. O bare, sar te si, šaj te adžikeren džikana na lena i ačhovibaskiri dozvola/mukibe anglal te počminen/šuraren po sikljovibe.

Sa e čhaven kola rodena azili em e terne manušen si olen hako/pravo te džan ki gradinka/anglosikljovibe thaj škola. Odgovornost/responsabiliteti si e komuna kote o čhave dživdinena te osigurinen kaj ola džana ki škola ko ista/jekajek uslovja/kondicie sar o vavera čhave em terne manuša ki komuna. Akava si jekajek bašo gradinke/anglosikljovibe, fundavne/osnovna škole thaj maškarutne/sredna škole. Ki te lel o hako/pravo te dža ki upreder maškarutni škola o terne kola rodena azili musaj/mora te počminen/šuraren po sikljovibe anglal te pheren 18 berš.

E tikne čhaven isto/jekajek si olem hako/pravo te džan ki gradinka/anglosikljovibe

Tikne čhave kola phergje jek berš šaj te džan ki gradinka/anglosikljovibe džikana džana lengere daj/dat ki buti ja ko sikljovibe. Katar o šuru/početok katar o sikljovibaskoro berš kana o čhavo pherela trin berš, ov ja oj šaj te džal po 15 saatja ki gradinka/anglosikljovibe bizo te pokinen odoleske. O gradinke/anglosikljovibe nane odothe salde te arakhen e čhaven džikana i daj/dat si ki buti ja ko sikljovibe. O čhavo šaj te sikljol em te razviinel pe/zurarel pe odolea so ka lel than ko aktivipa tari gradinka/anglosikljovibe em kana leskiri daj/dat na kergja da buti em na siklile.

O komune si odgovorna/responsabilna bašo škole

O komune kote so dživdineja si odgovorna/responsabilna te osigurinen kaj o čhave kola rodena azili em o terne manuša si len akcesi/resibe dži gradinke/anglosikljovibe em škole ko ista/jekajek uslovja/kondicie sar sakova aver kova dživdinela ki komuna.

I Migraciaki Agencia šaj ma te del ainformacia baši čhave kola rodena azili e komunake bizi odobrenie/mukibe tari čhaveskiri daj/dat. Tu šaj te de ti saglasnost/oja vakeribe e Migraciakere Agenciake savi ka bičhalel i informacia baši te ačhaveskoro anav, bijanibaskiri data, čhib, phuv kotar so avela em slučajesko/kejsosko numero/broj e komunake. Tu šaj em te kontaktirine korkori e komuna thaj te vakere lenge kaj mangea to čhavo te džal ki škola ja ki gradinka/anglosikljovibe.

Drabar/čitine pobut bašo pkole thaj edukacia ki Švedia

informationsverige.se (ko engleski)external link, opens in new window

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning (ko švedski)external link, opens in new window

Drabar/čitine bašo hakoja/prava taro čhave kola rodena azili ki patrin/stranica bašo čhave

Tuče kova hijan azilanti hem mangeja te učine švedski

Ako tu isi tut boravićno dozvola ki Švedska hem pisin džan
tut isi tut pravo ko školovanje za stranci kova vićinipe sfi. Ako tu mangeja te sikljove švedski utoku vreme so adžićereja e odluka isi but dobro voljna organizacije hem savez studija kola dena obrazovanje ko švedski.

Ko internet isi but programija te sikljove švedski korkori. Tu šaj te arakhe link za razna programija ko www.informationsverige.se. Večina taro programija roden te ovel tut internet. Sa tane bezplatna.

Ki strana Lära svenska (Sikljov švedski) ka arakhe sa o link (www.informationsverige.se – ko engleski)external link, opens in new window

Last updated: 25 November 2019