2019-04-16

Popharo e azilantenge te platinen ple računija

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – romani arli

Ko 2019 berš ka phanden pe sa poviše thana platibaske računija (platibaskere ombudsmanija). Odova značinela kaj tuke sar azilant ka ovel popharo te platine tle računija. Odoleske te geljan te dikhljare tut puč sar šaj te platine tlo računi e dikhljaribaske.

Avdive isi 370 thana platibaske računija ki sa i phuv. Ko akava berš 200 olendar ka phanljon, a okola so ka ačhon panda ola i komaj sarine ko bare dizja.

Akava ka uticinel upri tute sar azilanti hem tle računengoro platiba, ko primer tle dikhljaribaskere računija, so kereja ko thana platibaske računija.

Sa o nasvalengere khera hem ambolante soj ki Švedija ola perena ko razna landstingija. Ko savo landsting ola perena zavisinela taro odova ki savi diz tu bešeja. Odoleske so sakova landsting korkori odlučinela sar mangena olengere pacientija te platinen o računija, odova značinela kaj, sar tu ka platine ka zavisinel taro odova kori tu bešeja. Ko disave landstingija keda džaja ko dikhljariba šaj platineja kartaja ja pale lovencar. Ko javer landsting ka bičhalen tuke računi khere. Odoleske tu mora korkori te puče okolen so dena tut dikhljariba sar ka platine keda džaja ko dikhljariba.

Tu šaj te javine tut ko nasvalengoro kher ja pale ki ambolanta angleder te dža odori hem te puče sar ka platine. Okola so dena dikhljariba hem so mangena te platine fakturaja, tu šaj te puče olen te šaj te platine o računi olende ko than. O Migrationsverket na ka pomožinel tut te platine tle računija.