Ako dobineja te ačhove

Om du får stanna – romani arli

Tu kova rodindžan azil hem dobindžan boravak isi tut pravo te beše hem te čere buti ki Švedska.

Ko akava than isi informacija tuke so rodindžan azili hem so dendža pe tuke ačhojbaskere ljila ki Švedija. (Disave strane nane irame ko sa o čhibja.

Te dendža pe tuke ačhojbaskere ljila sar našlomanuš tegani tle ljila važinena trin berša.

Čitin buteder bašo ačhojbaskere ljila sar našlomanuš (ko engleski)

Te dendža pe tuke ačhojbaskere ljila sar manuš kaske so trebela arakhiba tegani ola važinena 13 masekija.

Čitin buteder bašo ačhojbaskere ljila sar manuš kaske so trebela arakhiba (ko engleski)

Te dendža pe tuke stalno ačhojbaskere ljila tegani ola važinena sa džikote bešea ki Švedija

Čitin buteder bašo stalno ačhojbaskere ljila

Te isi tut dendo stalno ačhojbaske ljila, ja pale privremeno ačhojbaske ljila sar našlomanuš alternativno manuš kaske so trebela arakhiba, tegani šaj te ovel tut pravo bašo palespoibe e familiaja.

Čitin bašo šajipa te šaj te spoine tut tle familiaja

Te nane tut šajipa te ikale tuke jek pasoši kotar tli phuv tegani šaj te rode pasoši kotar o Migriribaskoro vlasti (Migrationsverket).

Čitin buteder bašo bipendžardengoro pasoši (ko engleski)

Čitin buteder bašo privremeno bipendžardengoro pasoši (ko engleski)

Čitin poviše taro putna isprave (ko engleski)

Te mangljan te ačhove ki Švedija palo odova keda nakhena tle privremeno ačhojbaskere ljila tegani tu mora te rode ola te produžinen pe.

Čitin buteder kaske šaj te produžinen pe o ačhojbaskere ljila (ko engleski)

Te dendža pe tuke privremeno ačhojbaskere ljila hem te šaj te izdržindžan tut korkori odolea so kereja buti ja pale te isi tut firma ki Švedija, tegani šaj te rode te del pe tuke stalno ačhojbaskere ljila.

Čitin buteder bašo preduslovina hem sar šaj te rode stalno ačhojbaskere ljila odoleske so tu korkori izdržineja tut (ko engleski)

Last updated: 2021-01-15