The Swedish Migration Agency logotype

Arakhibasko statusi

Skyddsstatus – romani arli

I Švedia potpišingja/hramonja i UN konvencia bašo našle manuša/izbeglice. Aso akaja konvencia, e našle manušen/izbeglicen si olen hako/nijami te len oficialno priznaime/dendo statusi sar našle manuša/izbeglice.

E Švediako Akti bašo strancoja/jabandžie džala aso EU Direktiva baši kvalifikacia savi sakoneske kova ka lel ačhovibaskiri dozvola/mukibe upri baza tar odova so valjani/trubul lenge arakhibe/zaštita, dela hako/pravo thaj ko oficialno statusi.

Te mislingja pe/gndisarda pe kaj sijan našlo manuš/izbeglica ka le deklaracia baši našle manušeskoro/izbeglicakoro statusi – internacionalno pendžardo statusi bazirime ko pravila tari Ženevakiri konvencia thaj ki EU Direktiva baši kvalifikacia.

Te mislingja pe/gndisarda pe kaj sijan dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe/zaštita, ka le deklarativno statusi baši džipherdo arakhibe/zaštita – internacionalno pendžardo statusi bašo pravila/regulativa tari EU Direktiva baši kvalifikacia.

Isi trinto tipi arakhibaskoro statusi, sar dženo ko vaver čhani ki potreba/zaruri tar arakhibe/zaštita. Akava statusi salde odnosinela pe/šaj te arakhadol ki Švedia thaj na koristinela pe, sar generalno pravilo/regulativa, pala ko 20 Juli 2016. Sar rezultati katar o zakono kova khuvela ki sila/takati ko 20Juli 2016, akava arakhibaskoro statusi šaj salde te del pe čhavenge thaj familienge čhavencar kola apliciringje baš azili ko ja anglal o 24 noemvri 2015, kova phenela kaj o čhavo baši koleste odnesinela pe sa panda si ole pohari taro 18 berša kana si andi i decizia/odluka

Saka­naske/​za stalno ja harne­vak­teske/​priv­re­meno ačho­vi­baskiri dozvola/​mukibe

Sakova jek koleske dengja pe ačhovibaskiri dozvola/mukibe sar našlo manuš/izbeglica, sar dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe ja dženo ko vaaver čhani ki potreba/zaruri tar arakhibe angleder 20 Juli 2016, ka lel sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukine.

Sakova jek koleske mislinela pe/gndinela pe kaj si našlo manuš/izbeglica thaj lelja decizia/odluka pala ko 20Juli 2016, ka lel harnevakteskiri /privremeno ačhovibaskiri dozvola validno trin berš.

Sakova jek koleske mislinela pe/gndinela pe kaj si dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe thaj lela I decizia pala ko 20 Juli 2016 ka del pe privremeno/harnevakteskiri ačhovibaskiri dozvola/mukibe baši 13 masek/čhon.

Drabar/čitine pobut baši sakanaskere/za stalno ačhovibaskere dozvole/mukiba

Drabar/čitine pobut baši harnevakteskere/privremena ačhovibaskere dozvole/mukina baši trin berš (ko engleski)

Drabar pobut baši harnevakteskere/privremena ačhovibaskere dozvole/mukiba validna 13 masek/čhon (ko engleski)

Apli­ciribe baši posebno/​ulavdo statusi pala ko leibe i ačho­vi­baskiri dozvola/​mukibe

Te dengja pe tuke ačhovibaskiri dozvola/mukibe ki Švedia, numa nane tumen deklaracia baši oficialno statusi, šaj te aplicirine poposle/pogeči baš odova. Akava si agjaar em te lelen deklarativno statusi sar dženo kova ko vaver čhani/način si ole potreba/zaruri arakhibe/zaštita, numa mangela te smeninel/iranel po statusi ko dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe ja statusi taro našlo manuš/izbeglica, sar em te lelen statusi sar dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe numa mangela te smeninel/iranel ole ko statusi katar o našlo manuš/izbeglica.

Aplicirineja baši deklarativno statusi otkana ka le ačhovibaskiri dozvola/mukibe pheribaja o formulari numero/broj 158011, Aplikacia baš arakhibaskoro/zaštitno statusi

Aplikacia baš arakhibaskoro/zaštitno statusi, formulari numero/broj 158011 (ko švedski)PDF

Deibe žalba/​rovibe baši dekla­ra­tivno statusi

E deklarativno statuseske šaj te del pe žalba/rovibe posebno/ulavdeste katar i doluka/decizia baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Akava vakerela kaj duri o dženo kova lelja ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te del žalba /rovibe baši odluka/decizia so na dengja pe leske/lake oficialno arakhibaskoro/zaštitno statusi.

Drabar/čitine pobut sar te de žalba/rovibe

To statusi šaj te lel pe palpales

To arakhibaskoro statusi šaj te lel pe palpale, sar egzamplo/primer, te nane više/panda potreba/zaruri taro arakhibe/zaštita. Sar te si,akava rodela o okolnostija/čhipote kola angje te del pe tuke posebno/ulavdo arakhibaskoro statusi ma te oven pobut jekajek/ista, ja smeningje pe/irangje pe privremeno/harnevakteske ja sakanaske/za stalno.

To statusi sar našlo manuš/izbeglica isto/jekajek šaj te lel pe palpale te sikavgjan kaj isi tut namera te koristine arakhibe kova del ape tuke tari phuv kotar so aljan, sar egzamplo/primer te apliciringjan bašo nevo nacionalno pašaporti ja te rodingjan i Migraciaki Agencia te iranel tuke tlo purano nacionalno pašaporti.

Kana lela pe palpale to statusi na značini/na vakerela kaj odova ka kerel refleksia/vlijanie upro tli ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Sar te si, te si tut dromeskoro dokumenti ka mora/musaj te irane ole te lelja pe palpale to statusi.

Drabar/čitine pobut baši Našle manušengiri/izbeglicengiri Konvencia (ko engleski)external link, opens in new window

Drabar/čitine pobut baši Strancongoro/jabandžiengoro Akti (ko engleski)external link, opens in new window

Drabar/čitine pobut baši Kvalifikaciakiri Direktivaexternal link, opens in new window

Last updated: 2020-02-10

Was the information on this page helpful to you?