Arakhibasko statusi

Skyddsstatus – romani arli

I Švedia potpišingja/hramonja i UN konvencia bašo našle manuša/izbeglice. Aso akaja konvencia, e našle manušen/izbeglicen si olen hako/nijami te len oficialno priznaime/dendo statusi sar našle manuša/izbeglice.

E Švediako Akti bašo strancoja/jabandžie džala aso EU Direktiva baši kvalifikacia savi sakoneske kova ka lel ačhovibaskiri dozvola/mukibe upri baza tar odova so valjani/trubul lenge arakhibe/zaštita, dela hako/pravo thaj ko oficialno statusi.

Te mislingja pe/gndisarda pe kaj sijan našlo manuš/izbeglica ka le deklaracia baši našle manušeskoro/izbeglicakoro statusi – internacionalno pendžardo statusi bazirime ko pravila tari Ženevakiri konvencia thaj ki EU Direktiva baši kvalifikacia.

Te mislingja pe/gndisarda pe kaj sijan dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe/zaštita, ka le deklarativno statusi baši džipherdo arakhibe/zaštita – internacionalno pendžardo statusi bašo pravila/regulativa tari EU Direktiva baši kvalifikacia.

Isi trinto tipi arakhibaskoro statusi, sar dženo ko vaver čhani ki potreba/zaruri tar arakhibe/zaštita. Akava statusi salde odnosinela pe/šaj te arakhadol ki Švedia thaj na koristinela pe, sar generalno pravilo/regulativa, pala ko 20 Juli 2016. Sar rezultati katar o zakono kova khuvela ki sila/takati ko 20Juli 2016, akava arakhibaskoro statusi šaj salde te del pe čhavenge thaj familienge čhavencar kola apliciringje baš azili ko ja anglal o 24 noemvri 2015, kova phenela kaj o čhavo baši koleste odnesinela pe sa panda si ole pohari taro 18 berša kana si andi i decizia/odluka

Sakanaske/za stalno ja harnevakteske/privremeno ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Sakova jek koleske dengja pe ačhovibaskiri dozvola/mukibe sar našlo manuš/izbeglica, sar dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe ja dženo ko vaaver čhani ki potreba/zaruri tar arakhibe angleder 20 Juli 2016, ka lel sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukine.

Sakova jek koleske mislinela pe/gndinela pe kaj si našlo manuš/izbeglica thaj lelja decizia/odluka pala ko 20Juli 2016, ka lel harnevakteskiri /privremeno ačhovibaskiri dozvola validno trin berš.

Sakova jek koleske mislinela pe/gndinela pe kaj si dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe thaj lela I decizia pala ko 20 Juli 2016 ka del pe privremeno/harnevakteskiri ačhovibaskiri dozvola/mukibe baši 13 masek/čhon.

Drabar/čitine pobut baši sakanaskere/za stalno ačhovibaskere dozvole/mukiba

Drabar/čitine pobut baši harnevakteskere/privremena ačhovibaskere dozvole/mukina baši trin berš (ko engleski)

Drabar pobut baši harnevakteskere/privremena ačhovibaskere dozvole/mukiba validna 13 masek/čhon (ko engleski)

Apliciribe baši posebno/ulavdo statusi pala ko leibe i ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Te dengja pe tuke ačhovibaskiri dozvola/mukibe ki Švedia, numa nane tumen deklaracia baši oficialno statusi, šaj te aplicirine poposle/pogeči baš odova. Akava si agjaar em te lelen deklarativno statusi sar dženo kova ko vaver čhani/način si ole potreba/zaruri arakhibe/zaštita, numa mangela te smeninel/iranel po statusi ko dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe ja statusi taro našlo manuš/izbeglica, sar em te lelen statusi sar dženo koleske valjani/trubul džipherdo arakhibe numa mangela te smeninel/iranel ole ko statusi katar o našlo manuš/izbeglica.

Aplicirineja baši deklarativno statusi otkana ka le ačhovibaskiri dozvola/mukibe pheribaja o formulari numero/broj 158011, Aplikacia baš arakhibaskoro/zaštitno statusi

Aplikacia baš arakhibaskoro/zaštitno statusi, formulari numero/broj 158011 (ko švedski)PDF

Deibe žalba/rovibe baši deklarativno statusi

E deklarativno statuseske šaj te del pe žalba/rovibe posebno/ulavdeste katar i doluka/decizia baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Akava vakerela kaj duri o dženo kova lelja ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te del žalba /rovibe baši odluka/decizia so na dengja pe leske/lake oficialno arakhibaskoro/zaštitno statusi.

Drabar/čitine pobut sar te de žalba/rovibe

To statusi šaj te lel pe palpales

To arakhibaskoro statusi šaj te lel pe palpale, sar egzamplo/primer, te nane više/panda potreba/zaruri taro arakhibe/zaštita. Sar te si,akava rodela o okolnostija/čhipote kola angje te del pe tuke posebno/ulavdo arakhibaskoro statusi ma te oven pobut jekajek/ista, ja smeningje pe/irangje pe privremeno/harnevakteske ja sakanaske/za stalno.

To statusi sar našlo manuš/izbeglica isto/jekajek šaj te lel pe palpale te sikavgjan kaj isi tut namera te koristine arakhibe kova del ape tuke tari phuv kotar so aljan, sar egzamplo/primer te apliciringjan bašo nevo nacionalno pašaporti ja te rodingjan i Migraciaki Agencia te iranel tuke tlo purano nacionalno pašaporti.

Kana lela pe palpale to statusi na značini/na vakerela kaj odova ka kerel refleksia/vlijanie upro tli ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Sar te si, te si tut dromeskoro dokumenti ka mora/musaj te irane ole te lelja pe palpale to statusi.

Drabar/čitine pobut baši Našle manušengiri/izbeglicengiri Konvencia (ko engleski)external link, opens in new window

Drabar/čitine pobut baši Strancongoro/jabandžiengoro Akti (ko engleski)external link, opens in new window

Drabar/čitine pobut baši Kvalifikaciakiri Direktivaexternal link, opens in new window

Last updated: 2019-09-13

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.