The Swedish Migration Agency logotype

Ako tani i molba azilese odbimi

Om du får avslag på din ansökan – romani arli

Odbimo azili značini so o Migrationsverket (agencia baš i migracia) na arakhi but baro sebepi, te ačhove ki Švedska. Tegani šaj te birine maškaro duj alternative: te aceptirine i odluka hem te irine tut, ja te čere jekh žalba. Ako birineja te čere žalba, o sudo ka čerel kontrola ki odija odluka. Ama, hem tegani valjani te planirine te irine tut hem te mukhe i phuv.

Ako aceptirineja i odluka te irine tut, tegani ka potpisine jekh ljil kote slažineja tut te mukhe i phuv. Ked potpisinđan odova ljil našti te čere žalba hem valjani te počmine te planirine o drumo iribase. Čak hem ako na potpisinđan odova ljil, but tano važno te ovel tut saradnja amencar ko Migrationsverket, ko procesi te irine tut.

I odbibasiri odluka, normalno važini 4 berš.

Akate šaj te dikhe, so važini tuče so valjani te mukhe i Švedska (ko engleski)

Podrška ked valjani te irine tut

Zavisno kotar koja phuv aveja, šaj te ovel šansa te dobine ekonomsko pomoč ja dijekh aver podrška, so ka pomožini tut jekh vakti pokolaj te nakhe ki ti phuv.

Akate šaj te dikhe, kas isi pravo ki podrška, ked mukheja i Švedska (ko engleski)

Ako na respek­ti­ri­neja i odluka

Ako na mukheja i Švedska ko odova vakti so pisini ki odluka, nane te ovel tut više pravo ki bilo savi pomoč kotar Migrationsverket hem khuveja ko rizik te dobine zabrana paljem te ave ki Švedska.

O Migrationsverket šaj te anel odluka te čhivel observacia upro tute ja te igari tut ko jekh than kaj ka beše đi na pođineja ko drumo čhere. O Migrationsverket šaj akava procesi te mukhel e policiače.

Akate šaj te dikhe pobuter kotar observacia hem arakhibe (ko engleski)

Te čere žalba

Ako na aceptirineja i odluka kotar Migrationsverket, isi tut pravo te čere jekh žalba. I žalba valjani te bičhalji pe ko vreme. O vreme pisini ko ljil so dobinđan kotar Migrationsverket.

Akate šaj te dikhe, sar šaj te čere žalba hem kobor vreme isi tut

Nevi situ­acia palji odluka

Ako jekh nevi situacia čerela te našti te pođine ko drumo, mora te vačere e manušenđe so čerena buti ko Migrationsverket. O Migrationsverket ka čerel kontrola ako i nevi situacia čače tani problemi te našti te pođine ko drumo. Odova valjani te ovel jekh nevi situacia ja jekh nevi informacia, palo so dobinđan i odluka.

Akate šaj te dikhe, so važini ked ovela jekh nevi situacia palji odluka 

Last updated: 2021-01-15

Was the information on this page helpful to you?