Neve okolnostia/čhipote palal so odbiingje/čhudljarde tiri aplikacia bašo azili

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – romani arli

Decizia/odluka saviake našti te del pes žalba/rovibe značinelas/vakerelas kaj musaj/mora te džastar katar i phuv ko vakti kana si vakerdo ki decizia/odluka. Ko posebna/ulavde slučaja/čhipote vareso/khanči šaj te ovel so phenelas kaj našti te iranes tut khere thaj trujal i decizia/odluka koja vakerela kaj mora/musaj odova te keres. Akaleske, vakerelas pe prepreka/bariera baši izvršenje/keribe prečka/bariera te sprovodinel pes/kerel pes o odbiibe/čhudljaribe baši komanda baši khuvibe ja palaldibe.

I Migraciaki Agencia šaj te otkažinel to drom samo kana nevi informacia reselas palal ko leibe katar i decizia/odluka. Akava šaj, sar egzamplo, te referirinel/odnesini pes kana

 • smeningja pes i političko situacia te phuvjate kotar aljan thaj akava vakerelas kaj našti te iranes tut;
 • uljan but nasvalo pa našti te cides ko drom;
 • nasvaliljan katar o nasvalipe darutno palal to dživdipe, thaj nane šajdipe te del pe tuke medicinakiri griža/briga athe phuvjate;
 • smeningja pes te familiakiri situacia.

O fakti kaj tu sekirineja tut sar ka ovel o drom khere, ja si tut socialno ja ekonomsko problemja te phuvjate kotar aljan, nane dovolno baza baši Migraciaki Agencia te menine lengiri decizia/odluka.

Šaj te pišines/hramosares e Migraciake Agenciake

Šaj te pišines/hramosares e Migraciake Agenciake te mangljan te dikhljares o neve pričine/razlogoja kola na denas te iranes tut. Ko lil mora/musaj te pišines/hramosares

 • o numero/broj katar o to slučaj/kejso (o numero katar  to slučaj/lejso arakhelas pe ki LMA kartica);
 • so si nevo ki tiri situacia thaj soske našti te iranes tut khere; thaj
 • ti adresa.

Te si tut dokumentia kolencar dokažinea/verificirinea odova so pišineja/hramoneja ko lil, valjani/trubul thaj len te čhives andre, poželno te oven orginalia.

Musaj/mora te potpišines/hramosares o lil te anaveja. Molinaja tut te pišines ki Švediaki čhib ja ki Anglikani te šaj posig te le i decizia/odluka.

Te našti te pišines/hramosares korkoro, šaj te rodes neko vaver te kerel odova te thaneste; ko odova slučaj/kejso musaj/mora te des takati katar o advukati (polnomošno) e Migraciake Agenciake.

Soj tano jek puno moć?

Jek puno moć šaj te ovel jek potpisime lilj kote okova so rodela dozvola dela avere manušese mogućnost te predstavini ole jeli ola. Jek puno moć šaj na primer nekase te del pravo te ćerel zahtev, te dobini o razlog za jek odluka jeli te zalinipe nekase averese. O puno moć valani te ovel pisime taro odova manuš kova dela po puno moć nekase averese hem te šaj te mothojpe ko original ako e Migracija odova ka mangel.

Te bi šaj te de punomoč jeke avere manušese valani te de jek lilj e Migracijake kote pisini

 • soj tano jek puno moć
 • anav, datum rodženje hem adresa za odova manuš so dela averese o puno moć
 • so o manuš so dobini puno moć isi le pravo te ćerel
 • anav, dadtum rodženje hem adresa olese kova dobini o puno moć
 • potpis taro odova manuš so dela nekase averese po puno moć
 • datum hem diz ked o punomoč potpisindžape.

I Migraciaki Agencia, korkori ki piri iniciativa, šaj te otkažinel to drom khere

I Migraciaki Agencia musaj/mora te dikhel te inklili nevi informacia savi značinela/vakerela kaj našti te iranes tut khere. I Migraciaki Agencia tgani si šajdipaja te otkažinel to drom khere, i kana na pišingjan/hramongjan thaj na informiringjan bašo bariere bašo sprovod. I policia isto/jekhajekh si la odgovornost/responsabiliteti te informirinel e Migraciake Agencia te nane šajdutno te kerel pes o sprovod/iranibe khere.

Decizia/odluka

I Švediaki Migraciaki Agencia ka bičhalel i decizia/odluka tuke poštaja.

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.