Enti për Migracion

Migrationsverket – albanska

Në Suedi është Enti për Migracion ai organ që shqyrton kërkesat e personave që dëshirojnë të jetojnë në Suedi, të vizitojnë Suedinë, të kërkojnë mbrojtje nga përndjekjet ose dëshirojnë të kenë nënshtetësi suedeze.

Tjej i gul tröja.

Në këtë gjuhë ka vetëm informacione të pjesërishme. Për informacione më të gjera mund të lexosh në gjuhën suedeze apo angleze.