The Swedish Migration Agency logotype

Lajmërimi i thjeshtëzuar

Förenklad delgivning – albanska

Lajmërim i thjeshtëzuar do të thotë që Bordi Suedez i Emigracionit e dërgon vendimin me postë normale në adresën që ju keni treguar se jetoni. Ditën tjetër ne dërgojmë një letër tjetër në të njejtën adresë duke ju informuar se kemi postuar vendimin. Ne e bëjmë këtë gjë për të minimizuar rrezikun e gabimit. Në këtë mënyrë Bordi i Emigracionit konsideron që ju e keni marrë lajmërimin mbi vendimin (jeni lajmëruar) brenda dy javësh pasi ne e kemi dërguar në adresën tuaj. Më pas ju keni tre javë kohë për të apeluar vendimin.

Nëse adresa që na keni dhënë nuk mund të përdoret dhe ju jeni regjistruar në Suedi, vendimi dhe letra e kontrollit do të postohen në adresën që figuron në të dhënat e regjistrimit.

Gjithashtu, përpiquni që të kontrolloni rregullisht postën tuaj.

Last updated: 2019-12-05

Was the information on this page helpful to you?