Do e lini Suedinë

Lämna Sverige – albanska

Këtu do të gjeni informacion ju që keni nevojë të lini Suedinë: Në rast se keni marë rrefuzim të aplikimit tuaj për lejeqëndrim, ose nëse keni lejeqëndrim por dëshironi të udhëtoni përkohësisht jashtë Suedisë ose të shpërnguleni nga Suedia.