Mbrojtje dhe azil në Suedi

Skydd och asyl i Sverige – albanska

Këtu mund të gjejnë informata ata që kanë kërkuar azil në Suedi. Këtu mund të lexoni mbi atë se çka ndodh pasi të keni paraqitur kërkesën tuaj për azil dhe keni marrë një vendim. Këtu poashtu mund të lexoni edhe mbi të drejtat tuaja si azilkërkues përkitazi me punësim, përkujdesje shëndetësore dhe ndihmë ekonomike.

Pojke som sitter i en sandlåda.

Lajme

  • 2016-07-21

    20 korrik 2016: Ligji i ri që ndikon tek azilkërkuesit dhe familjet e tyre

    Parlamenti i Suedisë ka miratuar një ligj të ri që kufizon mundësitë  e azilkërkuesve për të marrë  lejen e qëndrimit dhe për t’u ribashkuar me familjet e tyre. Ky ligj i ri hyri në fuqi në 20 korrik 2016, por do të ndikojë  edhe tek ata që kanë kërkuar azil para 20 korrikut. Ligji i ri është i përkohshëm dhe do të zbatohet për tre vjet.