Lajme

  • 2020-11-20

    Informacion për fëmijë

    Fëmijët kanë të drejtë të informohen rreth asaj se çfarë ndodh kur ata kërkojnë azil. Edhe fëmijët e vegjël kanë të drejtë të marrin informacione që janë të kuptueshme për ta. Prandaj Zyra e Migracionit e ka nxjerr një aplikacion që në mënyrë të thjesht e spjegon procesin e azilit për fëmijë.