Mbështetje për rivendosje në atdhe

Stöd till återetablering i hemlandet – albanska

Nëse ti ke marrë refuzim në kërkesën tënde të azilit dhe ti do të kthehesh në atdheun tënd, mund të marrësh mbështetje nga Enti i Migracionit. Ti mund të kërkosh mbështetjen ekonomike, por mund të marrësh edhe ndihmë që të kthehesh prapa në shoqërinë e atdheut tënd, të ashtuquajtur mbështetjen e riintegrimit.   

Ndihma ekonomike për rivendosje

Mbështetje ekonomike të paguhet ty që do të kthehesh në një vend ku parakushtet që   ti të vendosesh janë të kufizuara, për shkak të mospajtimeve të mëdha.

Për momentin, Enti i Migracionit e vlerëson se personat të cilët kthehen në këto shtete, mund të marrin mbështetjen e rivendosjes:

Afganistan, Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën Demokratike të Kongos, Bregun e Fildishtë, Eritrea, Irak, Jemen, Liberi, Libi, Mali, Sierra Leone, Somali, Palestina, Sudan, Sudan Jugor, Siri dhe Çad.

Lexo më shumë për mbështetjen ekonomike dhe se si e kërkon këtu

Mbështetja për rivendosje në atdheun tënd

Ti mund të marrësh ndihmë që të kthehesh në shoqërinë e atdheut tënd, e ashtuquajtur mbështetjen e riintegrimit. Mbështetja të ofrohet ty që do të kthehesh  në atdheun tënd dhe ke nevojë për ndihmë p.sh. të hysh në tregun e punës ose  nëse ke nevojë për këshilla juridike.

Mbështetja iu ofrohet tani për tani atyre që rikthehen në këto shtete:

Afganistan, Irak (Kurdistan), Irak (pjesa qëndrore dhe jugore), Marok, Pakistan, Nigeri.

Lexo me shumë për mbështetjen e riintegrimit dhe se si e bën kërkesën këtu (në anglisht)

Last updated: 2019-06-27

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.