The Swedish Migration Agency logotype

Leja e përhershme e qëndrimit për azilkërkuesit

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – albanska

Nëse ju jepet leje e përhershme qëndrimi ju keni të drejtën të jetoni dhe të punoni në Suedi me të njëjtat kushte si kushdo tjetër që banon këtu.

Leja juaj e përhershme e qëndrimit është e vlefshme për sa kohë që jetoni në Suedi. Ju do të merrni kartën e lejes së qëndrimit si provë se keni marrë lejen e qëndrimit. Karta nuk është dokument identifikues apo dokument udhëtimi. Ju mund të udhëtoni brenda dhe jashtë vendit, por nëse largoheni nga Suedia duhet të keni një pasaportë të vlefshme dhe lejen e përhershme të qëndrimit për të rihyrë në vend. Ju duhet të ruani gjithashtu edhe njoftimin e vendimit që ju jep lejen e përhershme të qëndrimit. Kjo do t'ju hyjë në punë nëse ju nevojitet të kontaktoni me agjencitë e tjera qeveritare.

Nuk është nevoja që të bëni kërkesë për shtyrje të afatit të qëndrimit, por karta e lejes së qëndrimit është e vlefshme vetëm deri në pesë vjet. Për të marrë një kartë të re qëndrimi duhet të paraqiteni tek Agjencia Suedeze e Migracionit që të fotografoheni dhe t'ju merren sërish shenjat e gishtave.

Lexoni më shumë rreth kartave të lejes së qëndrimit

Regjistrimi në regjistrin e popull­sisë

Kur të merrni lejen e përhershme të qëndrimit duhet të regjistroheni në regjistrin e popullsisë pranë Agjencisë Suedeze të Tatimeve (Skatteverket) sa më shpejt të jetë e mundur. Regjistrimi në regjistrin e popullsisë kërkohet përpara se të mund të merrni pjesë në orët mësimore të "Suedishtes për emigrantët" (sfi) dhe të keni të drejtën për të marrë përfitimet nga sistemi suedez i sigurimeve sociale. Pasi të jeni regjistruar në regjistrin e popullsisë ju mund të merrni gjithashtu edhe një kartë identiteti suedeze e cila do t'ju nevojitet, për shembull, nëse dëshironi të hapni një llogari bankare.

Për t'u regjistruar në regjistrin e popullsisë duhet të shkoni tek Agjencia Suedeze e Tatimeve e cila do të regjistrojë vendin ku jetoni, gjendjen tuaj civile (nëse jeni i martuar apo jo), nënshtetësinë tuaj dhe vendin e lindjes. Kur të shkoni tek Agjencia Suedeze e Tatimeve duhet të merrni me vete edhe kartën e lejes së qëndrimit, si edhe një dokument të vlefshëm identifikimi. Nëse dokumenti i identifikimit mbahet nga Agjencia Suedeze e Migracionit, mund të kërkoni të merrni një kopje të tij. Kopja duhet të jetë e nënshkruar nga personi që vërteton se kopja është e njëjtë me origjinalin. Ky person duhet të shkruajë gjithashtu emrin në shkronja kapitale dhe të japë numrin e tij të telefonit.

Informacion i Agjencisë Suedeze të Tatimeve mbi regjistrimin e popullsisë (në anglisht)external link, opens in new window

Masa ndihmëse për etablim

Ti që sapo ke marrë leje të qëndrimit në Suedi dhe ke të drejtë pune këtu mund të kesh të drejtë në masa ndihmëse etablimi për t’u kyçur në ndonjë punë. Masat ndihmëse të etablimit janë aktivitete që ty të japin mbështetje në mes të tjerash për të mësuar gjuhën suedeze, për t’u kyçur në punë dhe në këtë mënyrë të sigurosh mbajtjen vet. Është Zyra e Punës ajo që e ka përgjegjësinë për masat ndihmëse të etablimit dhe për punëkërkuesit në Suedi. Në uebsajtin e Zyrës së Punës, ti mund të gjesh më shumë informacione. Ky informacion gjendet në shumë gjuhë.

Informacioni rreth masave ndihmëse të etablimit në uebsajtin e Zyrës së Punës (në anglisht)external link, opens in new window

Zyra e Punës mund të ndihmoj ty të gjesh punë deri në moshën 65 vjeçare, e cila është mosha më e zakonshme për tu pensionuar në Suedi. Persona që vijnë në Suedi në moshë të thyer zakonisht marrin pension të vogël apo nuk marrin fare. Nëse nuk ke ndonjë pension të mjaftueshëm për jetesë ti mund t’i drejtohesh Autoritetit për Pensione për aplikuar për ndihmë ekonomike për persona të moshuar.

Lexo më shumë për ndihmën ekonomike për persona të moshuar pranë Autoritetit për Pensione (në suedisht)external link, opens in new window

Ribash­kimi familjar

Nëse ju është dhënë leje e përhershme qëndrimi, familja juaj mund të bëjë kërkesë për leje qëndrimi në mënyrë që të bashkohet me ju në Suedi.

Ju mund t'i nënshtroheni të ashtuquajturës kërkesë për aftësi mbajtëse financiare. Kjo do të thotë se duhet të jeni në gjendje të mbani financiarisht si veten ashtu dhe familjen tuaj. Ju duhet gjithashtu të keni një shtëpi të një madhësie dhe standardi të përshtatshëm ku mund të jetoni së bashku kur familja juaj të zhvendoset në Suedi.

Lexoni më shumë rreth ribashkimit familjar dhe kërkesës për aftësi mbajtëse financiare

Leja juaj e qënd­rimit mund të tërhiqet

Leja juaj e përhershme e qëndrimit mund t'ju tërhiqet nëse largoheni nga Suedia. Nëse njoftoni Agjencinë Suedeze të Migracionit se dëshironi të mbani lejen e përhershme të qëndrimit, ju mund të qëndroni jashtë vendit për deri në dy vjet pa ndikuar kjo te leja e qëndrimit.

Nëse nuk ktheheni në Suedi pas dy vjetësh, Agjencia e Migracionit mund ta tërheqë lejen tuaj të qëndrimit. Leja e qëndrimit mund të tërhiqet nëse keni dhënë identitet të rremë kur keni bërë kërkesë për leje qëndrimi, ose nëse me dashje keni gënjyer ose nuk keni përmendur diçka që ishte e rëndësishme për lejen e qëndrimit.

Nëse jeni dënuar për një krim, gjykata mund të vendosë që ju të dëboheni.  Agjencia e Migracionit më pas do ta tërheqë lejen tuaj të qëndrimit. Leja juaj e qëndrimit mund të tërhiqet edhe nëse e keni pasur lejen e qëndrimit për disa vjet.

Njof­timi se dëshi­roni të mbani lejen e përhershme të qënd­rimit

Për të deklaruar se dëshironi të ruani lejen e përhershme të qëndrimit kur kaloni një kohë të gjatë në një vend tjetër, ju duhet të plotësoni formularin "Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd" (Njoftim për dëshirën për të ruajtur lejen e përhershme të qëndrimit), numër 186011. Dërgojeni formularin në adresën migrationsverket@migrationsverket.se ose me postë në adresën

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Njoftimi duhet të mbërrijë tek Agjencia Suedeze e Migracionit jo më vonë se një javë përpara se të largoheni nga Suedia. Nëse udhëtimi juaj anulohet, ju duhet të njoftoni Agjencinë Suedeze të Migracionit për këtë jo më vonë se dita kur kishit qëllim të udhëtonit.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011PDF

Njoftim për dëshirën për të ruajtur lejen e përhershme të qëndrimit, numri i formularit 187011 (në anglisht)PDF

Infor­ma­cion për ty që je i porsa-ardhur në Suedi me leje qënd­rimi

Mos harro ta ruash vendimin e lejes së qëndrimit. Ky do të nevojitet ty gjatë kontakteve me institucione dhe organizata të ndryshme.

Për tu regjistruar në librin e amzës dhe për të marr numër personal suedez ti duhet të drejtohesh në Skatteverket.external link, opens in new window

Për tu regjistruar në sistemin e sigurisë sociale ti duhet të drejtohesh në Försäkringskassan.external link, opens in new window

Disa komuna kanë ente ndërmjetësimi të banesave ku mund të kërkosh banesë. Komuna mund të jap këshilla edhe për firma private banesore.

Komuna ku ti banon të ofron përkujdesje dhe shkollim për fëmijët.

Nëse ke ardhur si refugajtë në Suedi ti ke mundësi të kërkosh një kredi për pajisje shtëpiake. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Për çështje shëndetësore mund t’i kontaktosh organet shëndetësore të rajonit ku banon ti. Gjej mjekim në tërë vendin në 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

Për çështje të mësimi të suedishtes për të huaj (SFI) ti duhet ta kontaktosh komunën ku ti banon. Shiko edhe uebsajtin Komunat dhe rajonet e Suedisë.external link, opens in new window

Nëse kërkon punë mund të regjistrohesh në Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Pensionsmyndighetenexternal link, opens in new window ka informacione në suedisht rreth ndihmës ekonomike për persona të moshuar që u dedikohet personave që kanë ardhur në Suedi në moshë të thyer dhe që kanë pension të vogël apo nuk kanë fare.

Informacione për studime në shkolla të larta apo universitet mund të gjesh në Antagning.seexternal link, opens in new window ose studera.nu.external link, opens in new window

Për çështje rreth mjeteve finanaciare për studime mund ta kontaktosh CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Për çështje rreth patentës së shoferit mund t’i drejtohesh Transportstyrelsen.external link, opens in new window

Për çështje për të drejtën e votimit mund ta kontaktosh Valmyndigheten.external link, opens in new window

Merr informacione për shkollën suedeze nga Enti i Shkollave në Skolverket.external link, opens in new window

Informacione rreth shoqërisë suedeze ka në shumë gjuhë në Informacion për Suedinë.external link, opens in new window

Më shumë informacion për shoqërinë suedeze gjendet në uebsjatin e Institutit suedez.external link, opens in new window

Tung, tung Suedi!external link, opens in new window ka filma të thjesht dhe inspirues se si funksionojnë gjërat në Suedi.

Në faqen Mëso suedisht në www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ti gjen linqe të shumë programeve ku ti vet mund ta mësoh suedishten.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window mund të jap këshilla rreth çështjeve të blerjes dhe kontratave.

Last updated: 22 janar 2021

Was the information on this page helpful to you?