Pyetje dhe përgjigje të zakonshme në lidhje me ribashkimin familjar dhe të detyrimit të mbajtjes

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – albanska

 • A mundet familja ime të vjen në Suedi?

  E drejta e ribashkimit familjar varet nga lloji i statusit të mbrojtjes që ke dhe në disa raste varet edhe nga ajo se kur ke kërkuar azil.

  Familja jote ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për t´u shpërngulur tek ti në Suedi, nëse ti

  • Ke leje të përhershme qëndrimi
  • Ke marrë leje të përkohshme qëndrimi me statusin e të mbrojturit si refugjat
  • Ke marrë leje të përkohshme qëndrimi me status të nevojtarit alternativ mbrojtës dhe ti ke kërkuar azil deri më 24 nëntor 2015.

  Ti që ke marrë status të nevojtarit alternativ mbrojtës dhe ti ke kërkuar azil pas 24 nëntorit 2015, atëherë, vetëm në raste të veçanta ke të drejtë për ribashkim familjar

 • Këtu mund të lexosh disa shembuj, për të parë se çka vlen për ty dhe për familjen tënde.

  Unë kam marrë statusin e refugjatit dhe kërkova azil para 24 nëntorit

  Familja jote e afërt, ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për të ardhur e banuar bashkë me ty në Suedi, për aq kohë sa vlen leja jote. Ti atëherë mund të përfshihesh nga detyrimi i mbajtjes.

  Unë kam marrë statusin e nevojtarit alternativ mbrojtës dhe kërkova azil para 24 nëntorit

  Familja jote e afërt ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për të ardhur e banuar me ty në Suedi, për aq kohë sa vlen leja jote. Ti atëherë mund të përfshihesh nga detyrimi i mbajtjes.

  Unë kam marrë statusin e refugjatit dhe kërkova azil pas 24 nëntorit 2015

  Familja jote e afërt ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për të ardhur e banuar me ty në Suedi, për aq kohë sa vlen leja jote. Ti atëherë mund të përfshihesh nga detyrimi i mbajtjes.

  Unë kam marrë statusin e nevojtarit alternativ mbrojtës dhe kam kërkuar azil pas 24 nëntorit 2015

  Ti vetëm në rast të veçantë, ke të drejtë për ribashkim familjar.

  Mund të bëhet fjalë p.sh. për personat me gjendje posaçërisht të rëndë shëndetësore ose për personat të cilët kanë pësuar nga tregtia e qenies njerëzore. Në shumicën e rasteve nuk jepet leja e qëndrimit për anëtarë të familjes.

  Unë jam nën 18 vjeç dhe kam ardhur në Suedi pa familjen time

  Si fëmijë i ardhur vetëm, ti ke mundësi për ribashkim familjar, nëse ti merr statusin e mbrojtjes si refugjat. Prindërit e tu kanë atëherë mundësi të kërkojnë leje qëndrimi për të ardhur e banuar me ty në Suedi, për aq kohë sa vlen leja jote.

  Nëse ti merr statusin e nevojtarit alternativ mbrojtës, ti vetëm në rast të veçantë ke të drejtë për ribashkim familjar.

  Si fëmijë nuk përfshihesh nga ndonjë detyrim i mbajtjes.

  Unë kam marrë leje të përhershme qëndrimi

  Familja jote ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për të ardhur e banuar me ty në Suedi. Ti atëherë mund të përfshihesh nga një detyrim i mbajtjes.

  Lexo më shumë për ribashkimin familjar dhe për detyrimin e mbajtjes këtu (në anglisht)

 • A vlen detyrimi i mbajtjes edhe për refugjatët e kuotuar?

  Nëse një i afërm i një refugjati të kuotuar kërkon leje qëndrimi, në atë rast vlen detyrimi i mbajtjes, nëse kërkesa bëhet më vonë se tre muaj pasi që i afërmi mori leje qëndrimi në Suedi. Detyrimi i mbajtjes, po ashtu, vlen nëse familja ka mundësi të ribashkohet në një shtet jashtë UE, ose nëse është një lidhje e re.

 • Kush llogaritet si familje?

  Nëse ti ke marrë leje të përkohshme qëndrimi, atëherë vetëm familja jote më e afërt mund të kërkoj për të ardhur e banuar me ty në Suedi. Si familje e afërt llogariten, burri yt, gruaja, personi me të cilin bashkëjeton ose partneri i regjistruar si dhe fëmijët e tu të cilët janë nën 18 vjeç. Si ti ashtu edhe partneri yt duhet t´i keni mbushur 21 vjet dhe ju duhet të keni jetuar bashkë, jo më pak se dy vjet. Përjashtim nga kërkesa e detyrimit të moshës mund të bëhet nëse ju keni fëmijë të përbashkët. Nëse ti je nën 18 vjeç, në atë rast janë prindërit më të afërmit e tu të familjes.

  Nëse ti ke marrë leje të përhershme qëndrimi, atëherë edhe të afërmit e tjerë, vetëm në raste të veçantë, kanë të drejtë të kërkojnë leje qëndrimi, për të ardhur e banuar me ty në Suedi.

  Lexo më shumë për lejen e qëndrimit, për të afërm të tjerë (në anglisht)

 • Çfarë do të thotë detyrimi i mbajtjes dhe i banesës?

  Detyrimi i mbajtjes do të thotë se ti duhet të jesh në gjendje ta mbash veten dhe familjen tënde dhe ju të keni një banesë të madhësisë së mjaftueshme.

  Ti mund të lexosh më shumë për detyrimin e mbajtjes dhe të banesës këtu

 • A duhet të tregoj se jam në gjendje ta mbaj veten dhe familjen time atëherë kur ata bëjnë kërkesën, apo mund të dërgoj dokumentet më vonë për të ardhurat e mia?

  Enti i Migracionit do të kontrolloj nëse ti mund të mbash veten dhe anëtarët e familjes tënde dhe nëse ke banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm për të banuar në të, atëherë kur të arrin kërkesa. Ju duhet të mund përdorni banesën, atëherë kur të vijnë anëtarët e tu të familjes në Suedi. Nëse ti nuk i plotëson kushtet, atëherë familja jote do të merr refuzim në kërkesën e saj për leje qëndrimi.