Rreth AT-UND dhe të drejtës për të punuar

Vanliga frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – albanska

Rreth AT-UND dhe të drejtës për të punuar
 • A mund të marrë AT-UND edhepse unë e kam marrë vendimin për përjashtim?

  Po, mund të marrësh AT-UND edhe pas vendimit për përjashtim përderisa bashkëpunon me Zyrën e Migracionit për ta lëshuar Suedinë.

 • A mund të marrë AT-UND nëse nuk kam dokumente identifikimi?

  Po, nëse Zyra e Migracionit vlerëson se ti në mënyra tjera bashkëpunon për ta vërtetuar identitetin tënd.

 • A duhet unë që jam fëmijë i ardhur vetëm të kem AT-UND për të punuar?

  Fëmijët e ardhur vetëm mbi 16 vjeç duhet të kenë AT-UND për të pasur të drejtë pune në Suedi. Fëmijët nën 16 vjeç nuk kanë nevojë të kenë AT-UND për praktikë gjatë pushimeve, punë të thjeshta apo punë që bëhen rrallë. Prindi apo kujdestari duhet ta jap pëlqimin e vet që fëmija të punoj. Ke kujdes se rroga apo ndonjë kompensim tjetër si p.sh. dhuratëkarta mund të ndikojnë në të drejtën për ndihmë sipas ligjit LMA (ligji për pranimin e azilkërkuesve).

 • A duhet të kem AT-UND nëse unë dua të punoj vetëm gjatë verës?

  Po, nëse je 16 vjeç apo më i vjetër. Nëse je nën 16 vjeç duhet ta kesh pëlqimin e prindit apo kujdestarit tënd.

 • A duhet që Zyra e Migracionit ta miratoj punësimin tim?

  Jo.

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.