Që të aplikosh për azil

Att ansöka om asyl – albanska

Ti mund të aplikosh për azil në Suedi nëse ti je i përndjekur apo rrezikon përndjekje apo trajtim jo njerëzor në vendin tuaj.

Në këto faqe mund të lexosh se si është procedura e aplikimit për azil në Suedi, kush mund të fitoj azil dhe se si shqyrtohet një aplikim azili.

Ti duhet të jesh në Suedi apo në kufirin e Suedisë për të mundur të aplikosh për azil këtu.

Përjashtimi i vetëm janë refugjatët me kuotë të cilit mund të kërkojnë azil përmes UNHCR-it në një shtet tjetër.

Lexo më shumë rreth sistemit të kuotës (në anglisht)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.