The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Që të aplikosh për azil

Att ansöka om asyl – albanska

Ti mund të aplikosh për azil në Suedi nëse ti je i përndjekur apo rrezikon përndjekje apo trajtim jo njerëzor në vendin tuaj.

Në këto faqe mund të lexosh se si është procedura e aplikimit për azil në Suedi, kush mund të fitoj azil dhe se si shqyrtohet një aplikim azili.

Ti duhet të jesh në Suedi apo në kufirin e Suedisë për të mundur të aplikosh për azil këtu.

Përjashtimi i vetëm janë refugjatët me kuotë të cilit mund të kërkojnë azil përmes UNHCR-it në një shtet tjetër.

Lexo më shumë rreth sistemit të kuotës (në anglisht)

Last updated: 2017-06-26