The Swedish Migration Agency logotype

Që të aplikosh për azil

Att ansöka om asyl – albanska

Ti mund të aplikosh për azil në Suedi nëse ti je i përndjekur apo rrezikon përndjekje apo trajtim jo njerëzor në vendin tuaj.

Në këto faqe mund të lexosh se si është procedura e aplikimit për azil në Suedi, kush mund të fitoj azil dhe se si shqyrtohet një aplikim azili.

Ti duhet të jesh në Suedi apo në kufirin e Suedisë për të mundur të aplikosh për azil këtu.

Përjashtimi i vetëm janë refugjatët me kuotë të cilit mund të kërkojnë azil përmes UNHCR-it në një shtet tjetër.

Lexo më shumë rreth sistemit të kuotës (në anglisht)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?