The Swedish Migration Agency logotype

Vazhdimi i lejes së qëndrimit

Förlänga uppehållstillstånd – albanska

Nëse e ke një leje të përkohëshme të qëndrimit dhe dëshiron të qëndrosh në Suedi pas skadimit të afatit, ti duhet të aplikosh për vazhdimin e lejes tënde.

Se si duhet vepruar varet se çfarë lloji të lejes së qëndrimit ke ti. Ti gjithmonë duhet të aplikosh për vazhdimin e lejes së qëndrimit para se leja e përkohëshme të skadoj.

Lexo më shumë në faqet që vlejnë për ty (një pjesë e faqeve nuk gjenden në të gjitha gjuhët):

Nëse ke kërkuar azil dhe ke marrë leje të përko­hëshme qënd­rimi

Kur lejes tuaj të përkoshme i skadon afati ti mund të aplikosh për vazhdimin e saj. Ty mund të vazhdohet leja e qëndrimit nëse akoma ke nevojë për mbrojtje. Në raste të caktuara mund të marrësh leje qëndrimi edhe nëse ke arsye tjetër për të qëndruar Suedi.

Lexo më shumë për vazhdimin e lejes së qëndrimit për ty që ke kërkuar azil (në anglisht)

Nëse ke leje qënd­rimi për të banuar me dikë

Lexo më shumë për vazhdimin e lejes së qëndrimit për të banuar me dikë (në anglisht)

Nëse ke leje qënd­rimi për të punuar

Nëse do të punosh pasi që leja e jote ka skaduar, ti duhet të aplikosh për vazhdimin e lejes së punës. Nëse ke pasur leje si punëmarrës për gjashtë muaj apo më gjatë dhe aplikon para se leja e tanishme të skadon, ti ke të drejtë të vazhdosh të punosh në pritje të vendimit.

Lexo më shumë për vazhdimin lejes së punës (në anglisht)

Nëse ke leje qënd­rimi si ndër­marrës

Lexo më shumë për vazhdimin e lejes së qëndrimit si ndërmarrës (në anglisht)

Nëse ke leje qënd­rimi për të studiuar

Lexo më shumë për vazhdimin e lejes tuaj të qëndrimit për studime në shkollë të lartë apo universitet (në anglisht)

Nëse ke vizë turistike apo leje qënd­rimi për vizitë

Lexo më shumë për vazhdimin e vizitës (në anglisht)

Last updated: 2021-03-16

Was the information on this page helpful to you?