The Swedish Migration Agency logotype

Tanskan, Suomen, Islannin ja Norjan kansalaisten hakemus Ruotsin kansalaiseksi

Ansökan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge – finska

Tanskan, Suomen, Islannin tai Norjan kansalaisena sinun on pitänyt asua Ruotsissa vähintään kaksi vuotta voidaksesi tulla Ruotsin kansalaiseksi hakemuksen avulla.

Myös muita ehtoja on täytettävänä. Tällä sivulla on lisätietoja voimassa olevista ehdoista.

Sinun on pysyttävä vahvistamaan henkilöllisyytesi

Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi vaaditaan muun muassa, että pystyt vahvistamaan henkilöllisyytesi. Voit tehdä sen

 • näyttämällä kotimaasi passin alkuperäisenä tai
 • näyttämällä alkuperäisen, henkilöllisyyttäsi koskevan asiakirjan.

Sinun pitää olla vähintään 18-vuotias

Yksi vaatimuksista Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi on, että olet täyttänyt 18 vuotta. Alle
18-vuotiaista lapsista voi tulla Ruotsin kansalaisia yhdessä ulkomaisen isänsä tai äitinsä kanssa, kun vanhemman hakemus kattaa myös heidät.

Poikkeus ikävaatimuksesta

Ruotsin migraatiovirasto myöntää toisinaan poikkeuksia ikävaatimukseen. Esimerkiksi lapsesta, jolla on ruotsalainen äiti tai isä, tulee Ruotsin kansalainen vanhempien hakiessa sitä hänelle.

Sinun on oltava asunut Ruotsissa tietyn ajan

Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi sinun on oltava asunut Ruotsissa tietyn ajan, niin kutsutun asumisajan. Pohjoismaisen kansalaisen tulee olla asunut Ruotsissa vähintään kaksi vuotta voidakseen hakea Ruotsin kansalaisuutta.

Poikkeukset asumisaikaan koskevat

 • Ruotsista muuttanutta, Ruotsiin palaavaa aikaisempaa Ruotsin kansalaista.
 • ruotsalaisella laivalla töissä olevaa, Ruotsissa väestökirjoilla olevaa henkilöä.
 • ruotsalaisen yrityksen ulkomaille yrityksen töihin lähettämää, aikaisemmin Ruotsissa asunutta henkilöä.
 • ulkomailla asuvaa, Ruotsin kansalaisen kanssa naimisissa vähintään 10 vuotta ollutta henkilöä, joka ei asu kotimaassaan. Henkilöllä tulee olla kiinteä yhteys Ruotsiin esimerkiksi siten, että hän käy Ruotsissa usein tai että hänellä on suuri tarve saada Ruotsin kansalaisuus.
 • henkilöä, jonka keskeytymätön asumisaika Ruotsissa ei ole riittävä. Henkilö voi joskus laskea mukaan aikaisemman asumisajan Ruotsissa joko kokonaan tai osittain. Tämä riippuu siitä, kuinka kauan ja miksi hän on ollut ulkomailla.

Kun olet ollut ulkomailla

Jos olet matkustellut ulkomailla, esimerkiksi lyhyempiä jaksoja tai lomalla, ei tällä ole mitään merkitystä, mutta jos olet oleskellut ulkomailla pitempiä jaksoja, tulee tämä aika vähentää asumisajasta.

Jos muutat johonkin toiseen maahan ja asetut asumaan sinne, asumisaikasi Ruotsissa keskeytyy. Voit laskea hyväksesi ajan vain siitä hetkestä lähtien, jolloin palaat Ruotsiin.

Sinun on pitänyt elää moitteetonta elämää Ruotsissa

Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi sinun on pitänyt elää moitteetonta elämää Ruotsissa. Jos olet
syyllistynyt johonkin rikokseen, voit siitä huolimatta saada Ruotsin kansalaisuuden, mutta tuolloin sinun on odotettava sitä jonkin aikaa. Odottamisajan pituus riippuu saamastasi rangaistuksesta. Ruotsin
migraatiovirasto tarkistaa, miten olet elänyt tähän asti ja miten me arvioimme sinun hoitavan asiasi tulevaisuudessa.

Ruotsin migraatiovirasto pyytää tätä koskevat tiedot muilta viranomaisilta:

 • Kruununvoutiviranomainen (onko sinulla velkoja)
 • Poliisi (oletko syyllistynyt rikoksiin tai onko olemassa sinua koskevia rikosepäilyjä ) ja
 • Turvallisuuspoliisi (turvallisuustarkastus).

Kruununvuodin käsittelyssä juuri nyt olevat velat ja muut huomautukset

Voit saada kielteisen päätöksen hakemuksellesi, ellet

 • ole maksanut veroja, sakkoja tai muita maksuja
 • ole maksanut elatusapumaksuja.

Myös yksityisyrityksille tai vastaaville maksamattomat velat, jotka ovat menneet kruununvoudin
käsittelyyn, saattavat aiheuttaa Ruotsin kansalaisuuden eväämisen. Vaikka olisitkin maksanut velkasi, pitää kulua jonkin aikaa (noin kaksi vuotta), ennen kuin voit saada Ruotsin kansalaisuuden. Syynä tähän on se, että voit osoittaa pystyväsi jatkamaan elämääsi Ruotsissa ilman velkoja.

Pitempi odotusaika tehtyjen rikosten jälkeen

Rikosten tekemisen jälkeen kuluvaa aikaa ennen kuin Ruotsin kansalaisuus voidaan myöntää, kutsutaan karenssiajaksi. Karenssiajan pituus lasketaan yleensä alkavaksi rikoksen tekemisajankohdasta, mutta jos olet saanut pitkän vankilatuomion, aika alkaa kulua vasta kun tuomio on suoritettu. Vankilatuomio tulee olla suoritettu, ja ehdonalaisen vapauden koeajan tulee olla kulunut
loppuun, sekä tuomion määräämät sakot tulee olla maksettuna ennen kuin voit saada Ruotsin kansalaisuuden.

Erityishoito

Jos sinut on rikoksen jälkeen tuomittu erityishoitoon, tarkistamme, minkä rangaistuksen olisit tavallisesti saanut tästä rikoksesta.

Karenssiajat

Rangaistus

Karenssiaika

Päiväsakkoja 30–

Aikaisintaan 1 vuosi rikoksen jälkeen. Jos sinut esimerkiksi tuomitaan 50 päiväsakkoon, karenssiajan lasketaan olevan noin 1,5 vuotta.

Päiväsakkoja 60–

Aikaisintaan 2 vuotta rikoksen jälkeen.

Päiväsakkoja 100–

Aikaisintaan 3 vuotta rikoksen jälkeen.

Ehdollinen tuomio

Aikaisintaan 3 vuotta siitä kun tuomio on saanut lainvoiman (tullut voimaan). Jos sinut on samanaikaisesti tuomittu vankilaan tai päiväsakkoihin, karenssiaika pitenee.

Suojeluvalvonta

Aikaisintaan 4 vuotta päivästä, jona suojeluvalvonta alkoi. Jos sinut on samanaikaisesti tuomittu vankilaan tai päiväsakkoihin, karenssiaika pitenee.

Vankilaa 1 kuukausi

Aikaisintaan 4 vuotta rikoksen jälkeen

Vankilaa 4 kuukautta

Aikaisintaan 5 vuotta rikoksen jälkeen

Vankilaa 8 kuukautta

Aikaisintaan 6 vuotta rikoksen jälkeen

Vankilaa 1 vuotta

Aikaisintaan 7 vuotta rikoksen jälkeen

Vankilaa 2 vuotta

Aikaisintaan 8 vuotta kärsityn rangaistuksen jälkeen

Vankilaa 4 vuotta

Aikaisintaan 9 vuotta kärsityn rangaistuksen jälkeen

Vankilaa 6 vuotta

Aikaisintaan 10 vuotta kärsityn rangaistuksen jälkeen

 

Jos olet syyllistynyt rikokseen useita kertoja, karenssiajasta voi tulla pitempi kuin taulukossa on ilmoitettu.

Last updated: 2018-10-16

Was the information on this page helpful to you?