The Swedish Migration Agency logotype

Pohjoismaiden kansalaisen ilmoittautuminen Ruotsin kansalaiseksi

Anmälan om svenskt medborgarskap för nordisk medborgare – finska

Ilmoittautuminen on helppo tapa hakea kansalaisuutta. Lääninhallitus on se viranomainen, joka tekee päätöksen näissä asioissa.

Jos olet Tanskan, Suomen, Islannin tai Norjan kansalainen, voit saada myös Ruotsin kansalaisuuden tekemällä ilmoituksen, jos olet

  • täyttänyt 18 vuotta ja
  • täytät vaatimuksen kotipaikasta (olet asunut Ruotsissa viisi vuotta) ja
  • ellei sinua ole tuomittu vankilaan tai muuhun vapausrangaistukseen viimeisen viiden vuoden aikana.

Kaikki nämä vaatimukset pitää olla täytettynä ennen kuin ilmoitus jätetään.

Jos sinulla on lapsia

Naimattomista, alle 18-vuotiaista Ruotsissa asuvista lapsistasi tulee samanaikaisesti sinun
kanssasi Ruotsin kansalaisia, jos

  • olet lapsen tai lasten yksinhuoltaja tai jos
  • sinulla on lapsen tai lasten yhteishuoltajuus heidän toisen vanhempansa kanssa, ja hän on
    Ruotsin kansalainen tai
  • toisesta vanhemmasta tulee yhtä aikaa sinun kanssasi Ruotsin kansalainen.

Ilmoi­tuksen jättä­minen

Täytä lomake "Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge", numero 306031.

Tanskan, Suomen, Islannin ja Norjan kansalaisten Ruotsin kansalaisuutta koskeva ilmoitus, lomake 306031, vain ruotsiksi PDF

Nämä asia­kirjat on oheis­tettava ilmoi­tukseen

Liitä Ruotsin kansalaisuushakemukseesi mukaan virkatodistus. Virkatodistus saa olla enintään kaksi kuukautta vanha.

Lisätietoja osoitteesta, jonne ilmoitus tulee lähettää, on lääninhallitusten verkkosivuilla.

Yhteystiedot ja linkit kaikkiin lääninhallituksiin, vain ruotsiksi linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ruotsin veroviraston verkkosivusto, virkatodistuksen tilaamiseksi linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Maksu

Ilmoitus maksaa 475 kruunua. Maksutavasta saat lisätietoja ottaessasi yhteyden siihen lääninhallitukseen, johon aiot jättää ilmoituksen.

Päätöksen jälkeen

Lääninhallitus lähettää päätöksensä sinulle. Jos olet saanut Ruotsin kansalaisuuden ja haluat hakea Ruotsin passia, ota yhteys poliisiin.

Last updated: 2021-01-07

Was the information on this page helpful to you?