The Swedish Migration Agency logotype

Filmer på teckenspråk för dig som är asylsökande

Du kan se filmer om de olika stegen i asylprocessen. En film handlar till exempel om hur det går till vid asylutredningen. Filmerna informerar också om en del saker som kan vara bra att känna till under din tid som asylsökande i Sverige.

Asylutredning

Last updated: 2020-07-01

Was the information on this page helpful to you?