2018-01-30

کاهش مراکز پذیرش درخواست پناهندگی بدنبال کاهش تعداد متقاضیان پناهندگی در سوئد

Minskat antal ansökningsorter när färre människor söker asyl i Sverige - persiska

از روز ۱ فوریه فردی که برای نخستین بار در سوئد تقاضای پناهندگی می کند می بایست به واحدهای پذیرش تقاضا در استکهلم (Stockholm)، گوتنبورگ (Göteborg) یا مالمو (Malmö) مراجعه نماید.

امروز تعداد کمتری در سوئد تقاضای پناهندگی می کنند، و اکثر این افراد در حال حاضر نیز تقاضای پناهندگی خود را در یکی از مناطق شهری بزرگ استکهلم (Stockholm)، گوتنبورگ (Göteborg) یا مالمو (Malmö) تسلیم می کنند. اداره مهاجرت اینک در صدد بالابردن کارآیی پروسه تقاضای پناهندگی از طریق پذیرش تقاضا تنها در یکی از این سه مناطق است.

کودکان تنها آمده می توانند برای ثبت تقاضای پناهندگی خود به چندین منطقه مختلف مراجعه کنند. همچنین افرادی که مایلند تقاضای تمدید اجازه اقامت خود بر اساس پناهندگی را تسلیم کنند.

متقاضیان پناهندگی بزرگسال که مایل به ثبت نوزاد تازه بدنیا آمده خود هستند می بایست با واحد پذیرش خود تماس حاصل نمایند.

آدرسهای اداره مهاجرت را پیدا کنید