شما حق ندارید کشوری که دلایل پناهندگی شما را بررسی می‌کند را انتخاب نمایید (قانون دوبلین)

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) – persiska

براساس قانون دوبلین، شخصی که به اروپا پناه می‌آورد بایستی در اولین کشور امنی که وارد می‌شود تقاضای حمایت و پناهندگی نماید.

هنگامی‌که شما در سوئد تقاضای پناهندگی می‌نمایید، اداره مهاجرت برای شروع این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی شما را بایستی سوئد یا یک کشور دیگر عضو اتحادیه‌اروپا بپذیرد. اگر شما در راه رسیدن به سوئد از یک کشورعضو اتحادیه اروپا ویزا یا نوعی از اقامت دریافت نموده و یا در آن‌جا تقاضای پناهندگی نموده‌اید، ممکن است مجبور شوید به آن‌جا برگردید. این مقررات در قانون دوبلین گنجانده‌ شده‌اند.

قانون دوبلین در تاریخ اول ژانویه ٢٠١٤ تغییریافت.  در زیر می‌توانید مقررات جدیدی را که شامل شمایی می‌شود که بعداز اول ژانویه ٢٠١٤ در سوئد تقاضای پناهندگی نموده‌اید، مطالعه نمایید. چهار بروشور پیرامون بخش‌های گوناگون قانون دوبلین در این‌جا وجود دارد.

Last updated: