تحصیلات

Skola – persiska

تمام کودکان پناهجو حق دارند به مدرسه بروند. با این حال، بزرگسالان قبل از آغاز هر دوره تحصیلی باید تا زمان دریافت اجازه اقامت صبر کنند.

تمام کودکان و نوجوانان پناهجو حق دارند به کودکستان ​و مدرسه بروند. شهرداری محل زندگی این کودکان باید مطمئن شود که آنها نیز با شرایط یکسانی چون سایر کودکان و نوجوانان آن حوزه شهری به مدرسه می​روند. این امر به کودکستان، آموزشگاه جامع و دوره دوم دبیرستان مربوط می​شود. پناهجویان جوان برای کسب حق رفتن به دوره دوم دبیرستان باید قبل از 18 سالگی تحصیلات خود را آغاز کنند.

خردسالان نیز حق دارند به كودكستان بروند

خردسالانی که یکساله شده​اند نیز حق دارند در مواقعی که والدین​شان سر کار یا مشغول تحصیل هستند به كودكستان بروند. در دوره پاییزه سالی که کودک سه ساله می شود، او حق دارد بدون پرداخت هزینه هفته ای 15 ساعت در کودکستان حضور یابد. کودکستان صرفاً مسئول مراقبت از کودکان هنگامی که والدین​شان سر کار یا مشغول تحصیل هستند، نیست. آنها می​توانند در اوقاتی که والدین​شان سر کار یا مشغول تحصیل نیستند نیز از فعالیت های کودکستان بهره ببرند و با شرکت در آنها پرورش یابند.

شهرداری ها مسئول مدارس هستند

شهرداری محل زندگی شما مسئولیت دارد تا مطمئن شود کودکان و نوجوانان پناهجو با شرایط یکسانی همانند سایر ساکنین آن حوزه شهری به کودکستان و مدرسه دسترسی داشته باشند.

اداره امور مهاجرت اجازه ندارد بدون موافقت والدین کودکان، اطلاعاتی در مورد کودکان پناهجو به شهرداری بدهد. شما می​توانید موافقت خود را به اداره امور مهاجرت اعلام نمایید تا اطلاعات مربوط به نام، تاریخ تولد، زبان مادری، کشور اصلی و شماره پرونده فرزندتان را در اختیار شهرداری قرار دهد. همچنین می​توانید خودتان با شهرداری تماس بگیرید و به آنها بگویید که دوست دارید فرزندتان به مدرسه یا کودکستان برود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدارس و تحصیل در سوئدexternal link, opens in new window

کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق کودکان پناهجو در صفحه مربوط به کودکانexternal link, opens in new window

خودآموزی زبان سوئدی

برنامه های زیادی بر روی اینترنت جهت خودآموزی زبان سوئدی وجود دارند. پیوند به برنامه های مختلف را از طریق www.informationsverige.se. پیدا می کنید. اکثر برنامه ها نیازمند دسترسی به اینترنت هستند. همه برنامه ها رایگانند.

از طریق وب سایت یادگیری زبان سوئدی همه پیوندها را پیدا می کنید (www.informationsverige.se)external link, opens in new window

Last updated: 16 January 2018

Was the information on this page helpful to you?