برای شمایی که متقاضای پناهندگی هستید و مایلید که زبان سوئدی را یاد بگیرید

Lära sig svenska – persiska

اگر در سوئد دارای اجازه اقامت هستید و خود را ثبت احوال کرده اید از حق شرکت در آموزش سوئدی برای مهاجرین برحوردار هستید، که اصطلاحا اس اف ایی نامیده می شود. اما چنانچه مایلید در زمان انتظار برای دریافت پاسخ خود سوئدی یاد بگیرید سارمان های داوطلب و آموزشگاه های بسیاری وجود دارند که دوره های آموزشی سوئدی ارائه می کنند

حلقه های آموزشی زبان سوئدی

آموزشگاه های زیادی وجود دارند که حلقه های آموزشی زبان سوئدی و اطلاعات در مورد جامعه سوئد جهت متقاضیان پناهندگی ارائه می کنند. در یک حلقه آموزشی افراد در یک گروه جمع شده و با یکدیگر زبان سوئدی می آموزند. اعضای گروه می توانند با نظر یکدیگر شیوه آموزش را بصورتی که شرکت کنندگان مایلند فرم دهند. هم شمایی که در انتظار دریافت پاسخ به پرونده اقامتتان هستید و هم شمایی که اجازه اقامت دریافت کرده اید اما کماکان در قرارگاه زندگی می کنید امکان شرکت را دارید. در صورت نیاز اداره مهاجرت می تواند هزینه ایاب و ذهاب به حلقه آموزشی را پرداخت کند. چنانچه در کشور اروپایی دیگری تقاضای پناهندگی کرده اید، اگر تصمیم منع ورود و یا اخراج دریافت کرده اید و یا اگر روشن باشد که حق دریافت اقامت در سوئد را ندارید می بایست در صورتی که مایل به شرکت در یک حلقه آموزشی هستید هزینه ایاب و ذهاب را خودتان پرداخت کنید.

چنانچه مایل به شرکت در یک حلقه آموزشی زبان سوئدی هستید با یک آموزشگاه در محل زندگی خود تماس بگیرید. برای اینکه آگاهی یابید کدام آموزشگاه ها دارای حلقه ای آموزشی زبان سوئدی در محل زندگی تان هستند با واحد پذیرش مربوط به خود تماس بگیرید.

تمرین زبان سوئدی با سازمان های داوطلب

سازمان داوطلب زیادی انواع مختلفی از آموزش زبان سوئدی یا کافه های زبان را برای متقاضیان پناهندگی ترتیب می دهند. اگر مایلید بدانید چه سازمان هایی می توانند برای تمرین زبان سوئدی به شما کمک کنند می توانید با واحد پذیرش خود تماس بگیرید.

خودآموزی زبان سوئدی

برنامه های زیادی بر روی اینترنت جهت خودآموزی زبان سوئدی وجود دارند. پیوند به برنامه های مختلف را از طریق www.informationsverige.se. پیدا می کنید. اکثر برنامه ها نیازمند دسترسی به اینترنت هستند. همه برنامه ها رایگانند.

از طریق وب سایت یادگیری زبان سوئدی همه پیوندها را پیدا می کنید (www.informationsverige.se)external link, opens in new window

Last updated: 15 November 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.