اجازه اقامت برای افرادی که وضعیت محافظت تبعی دریافت کرده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – persiska

اگر وضعیت محافظت تبعی به شما اعطاء شده، یک اجازه اقامت 13 ماهه دریافت خواهید کرد. اگر در زمان انقضاء اجازه اقامت تان، همچنان دلایلی برای نیاز به محافظت دارید، اجازه اقامت شما قابل تمدید خواهد بود.

اجازه اقامت موقتی حق 13 ماه زندگی و کار در سوئد را به شما می​دهد. در این مدت حقوق شما در زمینه دسترسی به خدمات و مراقبت​های پزشکی مثل یک فرد دارای اجازه اقامت دائمی خواهد بود.

برای اثبات اجازه اقامت، یک کارت اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این کارت، مدرک شناسایی یا مسافرتی نیست. تا وقتی اجازه اقامت شما معتبر باشد اجازه دارید در داخل سوئد و به خارج از سوئد مسافرت کنید، اما اگر قصد سفر به خارج از سوئد را دارید باید یک پاسپورت معتبر داشته باشید و برای ورود مجدد به سوئد باید کارت اجازه اقامت خود را همراه داشته باشید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارتهای اجازه اقامت

ثبت نام در ثبت احوال

وقتی اجازه اقامت موقت دریافت می​کنید، باید در اسرع وقت در ثبت احوال که زیر مجموعه اداره مالیات سوئد (Skatteverket) است ثبت نام کنید. قبل از اینکه اجازه حضور در کلاس​های زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) را داشته باشید و بتوانید از مزایای نظام تأمین اجتماعی سوئد بهره​مند شوید، باید این ثبت نام را انجام داده باشید. وقتی در ثبت احوال ثبت نام کردید می​توانید یک مدرک شناسایی سوئدی دریافت کنید که برای مثال، برای افتتاح حساب بانکی ضروری است.

برای ثبت نام در ثبت احوال، باید به اداره مالیات سوئد بروید؛ در آنجا محل زندگی، وضعیت تأهل (اینکه متأهل هستید یا خیر)، وضعیت شهروندی و محل تولد شما را ثبت و ذخیره میکنند. وقتی به اداره مالیات سوئد میروید، باید کارت اجازه اقامت و یک مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید. اگر مدرک شناسایی شما در اختیار اداره امور مهاجرت سوئد است میتوانید تقاضا کنید تا یک کپی از آن را به شما بدهند. شخصی که تأیید میکند نسخه کپی، برابر اصل است باید آن را امضاء کند. این شخص باید نام خود با حروف بزرگ و شماره تلفن خود را یادداشت کند.

اطلاعات اداره مالیات سوئد در مورد ثبت احوال (به انگلیسی)external link, opens in new window

خدمات جا افتادن

شمایی که جدیدا در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اید و در اینجا حق کار کردن دارید می توانید حق برخورداری از خدمات جا افتادن برای ورود به کار در سوئد را دارا باشید. خدمات جا افتادن فعالیت هایی هستند که می بایست به شما کمک کنند تا از جمله زبان سوئدی یاد بگیرید، وارد کار شوید و مخارج زندگی خود را تامین کنید. این اداره کاریابی است که مسئولیت خدمات جا افتادن و نیز متقاضیان کاریابی را در سوئد بر عهده دارد.  در وب سایت اداره کاریابی اطلاعات بیشتری پیدا می کنید. اطلاعات به زبانهای مختلف وجود دارد.

اطلاعات در مورد خدمات جا افتادن در وب سایت اداره کاریابیexternal link, opens in new window

کار کردن در سوئد

اگر اجازه اقامت موقتی دارید که 13 ماه اعتبار دارد اجازه دارید در سوئد کار کنید. اداره امور مهاجرت، مجوز کار را برای افراد نیازمند به آن صادر می​کند. اگر در زمان انقضای اجازه اقامت موقت ، شغلی دارید که به شما اجازه می​دهد از خودتان حمایت کنید ، می​توانید برای دریافت اجازه اقامت دائمی درخواست دهید.

وقتی درخواست کار می​دهید باید نسخه​های کپی اسناد خود را همراه داشته باشید که ثابت شود حق زندگی و کار کردن در سوئد را دارید. همچنین کارت اجازه اقامت را با خود همراه داشته باشید. کارفرما می​خواهد بداند چه مدتی اجازه دارید در سوئد کار کنید و اینکه مجوز کارکردن شما در سوئد با محدودیتی همراه است یا خیر.. کارفرمای شما، نسخه​های کپی اسناد شما را درخواست می​کند و همچنین به اداره مالیات سوئد اطلاع می​دهد که شما استخدام شده اید.

حق محدود برای پیوند مجدد خانواده

اعضای خانواده شما در موارد استثنائی واجد شرایط دریافت اجازه اقامت برای پیوستن به شما در سوئد می​باشند. حق پیوند مجدد به زمان ارائه درخواست پناهندگی شما بستگی دارد.

اگر در 24 نوامبر 2015 یا قبل از آن درخواست پناهندگی داده اید

اگر واجد شرایط محافظت تبعی شناخته شده اید و در 24 نوامبر 2015 یا قبل از آن درخواست پناهندگی داده اید، اعضای خانواده شما می​توانند درخواست اجازه اقامت دهند تا بتوانند در سوئد به شما ملحق شوند. تنها همسر، شریک زندگی رسمی یا شریک زندگی غیررسمی، و فرزندان کمتر از 18 سال می​توانند برای دریافت اجازه اقامت درخواست دهند. شما و شریک زندگی​تان باید حداقل 21 ساله باشید. همچنین قبل از آمدن به سوئد باید با هم زندگی کرده باشید. اگر با هم دارای فرزندی هستید، از شرط سنی معاف خواهید بود. اعضای خانواده شما تا زمانی می​توانند اجازه اقامت دریافت کنند که اجازه اقامت خودتان معتبر باشد.

اگر برای پیوند مجدد خانواده واجد شرایط هستید، ممکن است لازم باشد شرط نفقه را اجرا کنید. بدین معنا که باید بتوانید از خود و اعضای خانواده​تان پشتیبانی کنید. همچنین وقتی اعضای خانواده تان به سوئد می​آیند، باید خانه ای مناسب و به اندازه داشته باشید تا بتوانید در کنار آنها در سوئد زندگی کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیوند مجدد خانواده و شرط نفقه و نگهداری

اگر بعد از 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی داده اید

اگر وضعیت محافظت تبعی به شما اعطاء شده و بعد از 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی داده اید، احتمال اینکه اعضای خانواده شما بتوانند در سوئد به شما ملحق شوند بسیار کم است. در شرایط خاص که رد تقاضای اجازه اقامت اعضای خانواده شما نقض تعهدات بین المللی سوئد باشد، اعضای خانواده میتوانند اجازه اقامت دریافت کنند. نمونه​های چنین شرایط خاصی شامل اعضای خانواده شما که دارای بیماری​های خاص هستند یا قربانی قاچاق انسان بوده اند می​شوند.  با این حال، در بیشتر موارد اجازه اقامت به اعضای خانواده شما اعطاء نخواهد شد.

اجازه اقامت قابل لغو است

اگر در زمان ارائه درخواست برای اجازه اقامت، هویت خود را اشتباه اعلام کرده باشید یا آگاهانه دروغ گفته باشید یا به نکته​ای تأثیرگذار بر دریافت اجازه اقامت اشاره نکرده باشید، اجازه اقامت شما لغو خواهد شد.

اگر به دلیل انجام جرمی محکوم شده اید، دادگاه اجازه دارد در خصوص اخراج شما حکم بدهد. سپس اداره امور مهاجرت اجازه اقامت شما را لغو خواهد کرد. اگر چندین سال از زمان گرفتن اجازه اقامت گذشته باشد هم اجازه اقامت شما قابل لغو خواهد بود.

تمدید اجازه اقامت موقتی

وقتی اعتبار اجازه اقامت موقتی شما تمام شود، می​توانید درخواست تمدید دهید و اداره امور مهاجرت دلایل پناهندگی شما را مجدد بررسی خواهد کرد. اگر همچنان دلایلی برای محافظت دارید، می​توانید یک اجازه اقامت موقت جدید دریافت کنید که برای حداکثر دو سال اعتبار خواهد داشت.

اگر در زمان انقضای اجازه اقامت موقتی قادر باشید از خودتان مراقبت و حمایت کنید، ممکن است واجد شرایط دریافت یک اجازه اقامت دائمی باشید. اگر قادر هستید از خودتان مراقبت کنید اما هنوز 25 ساله نشده اید، تنها در صورتی که دوره دوم دبیرستان یا معادل آن را گذرانده باشید می​توانید اجازه اقامت دائمی دریافت کنید.

استينافها

ارائه استيناف برای اجازه اقامت موقت ممکن نیست، اما در صورتی که باور دارید باید وضعیت پناهندگی به شما اعطاء می​شده می​توانید برای وضعیت محافظت استیناف دهید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استیناف دادن برای یک حکم

اطلاعاتی برای افراد دارای اجازه اقامت که بتازگی به سوئد آمده اند

رادیو آموزشی تازه واردینexternal link, opens in new window سری برنامه هایی در مورد حق و حقوق و وظابف افراد در سوئد است

خدمات اطلاعاتی اداره مصرف کنندگانexternal link, opens in new window می تواند در صورتی که در رابطه با خرید یا قرارداد پرسشی دارید به شما راهنمایی کند.

برخی شهرداری​ها دارای ادارات تهیه مسکن هستند و برای یافتن محل سکونت می​توانید در آنها جستجو کنید. شهرداری میتواند در خصوص مالکان خصوصی به شما مشاوره دهد.

اگر 18 سال یا بیشتر سن دارید، می​توانید برای مبله کردن خانه خود درخواست وام دهید. www.csn.seexternal link, opens in new window

شهرداری محل زندگی شما خدمات نگهدارى و پرورش​كودكان ​را ارائه خواهد داد.

برای سؤالات مربوط به کلاس های زبان سوئدی برای مهاجران (sfi)، باید با شهرداری محل زندگی خود تماس بگیرید. همچنین وب سایت ذیل را مشاهده کنید Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

اگر به دنبال کار هستید می​توانید در Arbetsförmedlingen ثبت نام کنید.external link, opens in new window

در رابطه پرسشهای مربوط به بخش درمانی با بهداری یا ناحیه ای که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. خدمات درمانی در سراسر کشور را از طریق ۱۱۷۷ راهنمای درمانی پیدا کنید.external link, opens in new window

اطلاعات مربوط به مطالعه در کالج و دانشگاه در سایت های ذیل موجود است antagning.seexternal link, opens in new window یا studera.nu.external link, opens in new window

برای سؤالات مربوط به حمایت مالی از دانشجویان CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

برای سؤالات مربوط به گواهینامه رانندگی به Swedish Transport Agency بروید.external link, opens in new window

برای سؤالات مربوط به حق رأی با Valmyndigheten تماس بگیرید.external link, opens in new window

اطلاعات مربوط به مدارس سوئد از آژانس ملی آموزش سوئد (Skolverket) در وبسایت ذیل موجود استexternal link, opens in new window

اطلاعات مربوط به جامعه سوئد به زبان​های مختلف در سایت ذیل موجود استexternal link, opens in new window

اطلاعات بیشتر در رابطه با جامعه سوئد در وب سایت انیستیتوی سوئدexternal link, opens in new window موجود است.

در صفحه در www.informationsverige.seسوئدی یاد بگیریدexternal link, opens in new window پیوند به چندین برنامه جهت یادگیری زبان سوئدی بصورت خودآموزی پیدا می کنید.

Last updated: 13 September 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.