The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

اجازه اقامت برای افرادی که وضعیت پناهندگی دریافت کرده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – persiska

اگر وضعیت پناهندگی به شما اعطاء شده  باشد، یک اجازه اقامت سه ساله به شما داده خواهد شد. اگر در زمان انقضای اجازه اقامت قادر باشید از خودتان مراقبت و حمایت کنید، می​توانید یک اجازه اقامت دائمی دریافت کنید.

اجازه اقامت موقتی حق سه سال زندگی و کار در سوئد را به شما می دهد. در این مدت حقوق شما در زمینه دسترسی به خدمات و مراقبت​های پزشکی مثل یک فرد دارای اجازه اقامت دائمی خواهد بود.

برای اثبات اجازه اقامت، یک کارت اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این کارت، مدرک شناسایی یا مسافرتی نیست. تا وقتی اجازه اقامت شما معتبر باشد اجازه دارید به داخل سوئد و خارج از سوئد مسافرت کنید، اما اگر قصد سفر به خارج از سوئد را دارید باید یک پاسپورت معتبر داشته باشید و برای ورود مجدد به سوئد باید کارت اجازه اقامت خود را همراه داشته باشید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارت​های اجازه اقامت

ثبت نام در ثبت احوال

وقتی اجازه اقامت موقت دریافت می کنید، باید در اسرع وقت در ثبت احوال که زیر مجموعه اداره مالیات سوئد (Skatteverket) است ثبت نام کنید. قبل از اینکه اجازه حضور در کلاس های زبان سوئدی مخصوص مهاجران (sfi) را داشته باشید و بتوانید از مزایای نظام تأمین اجتماعی سوئد بهره مند شوید، باید این ثبت نام را انجام داده باشید. وقتی در ثبت احوال ثبت نام کردید، می توانید یک کارت شناسایی سوئدی دریافت کنید که برای مثال، برای افتتاح حساب بانکی ضروری است.

برای ثبت نام در ثبت احوال، باید به اداره مالیات سوئد بروید؛ در آنجا محل زندگی، وضعیت تأهل (اینکه متأهل هستید یا خیر) شهروندی شما و محل تولد شما را ثبت و ذخیره می کنند. وقتی به اداره مالیات سوئد بروید باید کارت اجازه اقامت و یک مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید. اگر مدرک شناسایی شما در اختیار اداره امور مهاجرت سوئد است می​توانید تقاضا کنید نسخه کپی آن را به شما بدهند. شخصی که تأیید می کند نسخه کپی برابر اصل است باید آن را امضاء کند. این شخص باید نام خود را با حروف بزرگ و شماره تلفن خود را یادداشت کند.

اطلاعات اداره مالیات سوئد در مورد ثبت احوال (به انگلیسی)external link, opens in new window

خدمات جا افتادن

شمایی که جدیدا در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اید و در اینجا حق کار کردن دارید می توانید حق برخورداری از خدمات جا افتادن برای ورود به کار در سوئد را دارا باشید. خدمات جا افتادن فعالیت هایی هستند که می بایست به شما کمک کنند تا از جمله زبان سوئدی یاد بگیرید، وارد کار شوید و مخارج زندگی خود را تامین کنید. این اداره کاریابی است که مسئولیت خدمات جا افتادن و نیز متقاضیان کاریابی را در سوئد بر عهده دارد. در وب سایت اداره کاریابی اطلاعات بیشتری پیدا می کنید. اطلاعات به زبانهای مختلف وجود دارد.

اطلاعات در مورد خدمات جا افتادن در وب سایت اداره کاریابیexternal link, opens in new window

اداره کاریابی تا زمانی که شما ٦٥ ساله شوید، یعنی تا سن معمول تقاعد در سویدن، برای پیدا کردن کار به شما کمک کرده می‌تواند. اشخاصی که در سنین بالا به سویدن می‌آیند در بیشتر مواقع معاش تقاعد کمی دریافت نموده و یا کدام تقاعدی به آنها تعلق نمی‌گیرد. اگر کدام معاش تقاعد نداشته باشید، که زندگی خود را با آن تامین کرده بتوانید، می‌توانید به اداره أمور متقاعدین سوئد مراجعه نموده و درخواست به اصطلاح مدد معاش کهنسالان نمایید.

در مورد مدد معاش کهنسالان در سایت اداره متقاعدین مطالعه نمایید (به سویدنی)external link, opens in new window

کار کردن در سوئد

شمایی که یک اجازه اقامت موقت سه ساله دریافت کرده اید اجازه کار در سوئد را نیز دارا هستید. اگر در زمانی که اعتبار اقامت موقت سه ساله تان به پایان میرسد دارای شغلی باشید که بتوانید مخارج زندگی تان را با آن تامین کنید این امکان را خواهید داشت که تقاضای اجازه اقامت دائم تسلیم کنید.

وقتی درخواست کار می دهید باید نسخه های کپی اسناد خود را همراه داشته باشید تا ثابت شود حق زندگی و کار کردن در سوئد را دارید. همچنین کارت اجازه اقامت را با خود همراه داشته باشید. کارفرما می​خواهد بداند چه مدتی اجازه دارید در سوئد کار کنید و اینکه مجوز کارکردن شما در سوئد با محدودیتی همراه است یا خیر. کارفرمای شما نسخه های کپی اسناد شما رادرخواست خواهد کرد و همچنین به اداره مالیات سوئد اطلاع می دهد که شما استخدام شده اید.

پیوند مجدد خانواده

اگر وضعیت پناهندگی به شما اعطاء شده، خانواده شما اجازه دارند برای دریافت اجازه اقامت درخواست دهند تا بتوانند در سوئد به شما ملحق شوند. تنها همسر، شریک ثبت نام شده یا همسر عرفی یا غیررسمی، و فرزند کمتر از 18 سال می​توانند برای دریافت اجازه اقامت درخواست دهند. شما و شریک تان باید حداقل 21 ساله باشید. همچنین قبل از آمدن به سوئد باید با هم زندگی کرده باشید. اگر دارای فرزند مشترک هستید، ممکن است از شرط سنی معاف شوید. اعضای خانواده شما تا زمانی می توانند اجازه اقامت دریافت کنند که اجازه اقامت خودتان معتبر باشد.

اگر برای پیوند مجدد خانواده واجد شرایط هستید، باید شرط نفقه را اجرا کنید. بدین معنا که باید بتوانید از خودتان و اعضای خانواده​تان پشتیبانی کنید. همچنین وقتی اعضای خانواده تان به سوئد می آیند، باید خانه ای مناسب و به اندازه داشته باشید تا بتوانید به​همراه آنها در سوئد زندگی کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیوند مجدد خانواده و شرط نفقه و نگهداری

اجازه اقامت قابل پس گرفتن است

اگر در زمان ارائه درخواست برای اجازه اقامت، هویتی اشتباه داده باشید یا آگاهانه دروغ گفته باشید یا به نکته​ای تأثیرگذار بر دریافت اجازه اقامت اشاره نکرده باشید، اجازه اقامت شما پس گرفته خواهد شد. اگر به انجام جرمی محکوم شده اید، دادگاه اجازه دارد در خصوص اخراج شما حکم بدهد. سپس اداره امور مهاجرت اجازه اقامت شما را پس خواهد گرفت. اگر چندین سال از زمان گرفتن اجازه اقامت گذشته باشد هم اجازه اقامت شما قابل پس گرفتن خواهد بود.

تمدید اجازه اقامت موقتی

زمانی که اعتبار اجازه اقامت موقتتان به پایان می رسد این امکان را دارید که تقاضای تمدید تسلیم کنید. چنانچه کماکان نیاز به حمایت داشته باشید اقامتتان تمدید می شود. در برخی موارد دیگر هم می توانید اجازه اقامت دریافت کنید چنانچه دلایل دیگری برای ماندن در سوئد داشته باشید.

در مورد تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

استينافها

ارائه درخواست استيناف برای اجازه اقامت موقت ممکن نیست.

اطلاع رسانی برای افراد تازه واردی که در سوئد اجازه اقامت دارند

حفظ و نگهداری از تصمیم مربوط با اجازۀ اقامت خود را فراموش نکنید. از این تصمیم در مراجعه به ادارات و سازمان های مختلف استفاده خواهید کرد.

برای نامنویسی در ثبت احوال سوئد و گرفتن شماره شناسائی فردی سوئدی به اداره مالیات مراجعه کنید Skatteverket.external link, opens in new window

برای نامنویسی در نظام بیمه های رفاه اجتماعی به صندوق بیمه های اجتماعی مراجعه کنید Försäkringskassan.external link, opens in new window

برخی از کمون ها دارای دفتر مسکن یابی کمونی هستند که شما می توانید در آنها مسکن جستجو کنید. کمون همچنین می تواند به شما در مورد صاحبخانه های خصوصی نیز اطلاع رسانی کند.

کمونی که شما در آن زندگی می کنید برای کودکان کودکیاری و مدرسه ارائه می کند.

اگر بعنوان پناهنده به سوئد آمده اید از امکان درخواست یک وام برای تجهیز مسکن خود برخورادر هستید. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

در مورد خدمات درمانی به بهداری ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنید. در این وبسایت در سراسر کشور خدمات درمانی پیدا می کنید 1177 Vårdguidenexternal link, opens in new window

برای خواندن سوئدی برای مهاجران (SFI) بایستی به کمون محل سکونت خود مراجعه کنید. همچنین از این وبسایت نیز دیدن کنید Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

اگر جویای کار هستید می توانید در اداره کاریابی ثبت نام کنید Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

اداره متقاعدین سوئدexternal link, opens in new window معلوماتی به سویدنی در قسمت مدد معاش کهنسالان برای شمایی دارد که در سن بالا به سویدن آمده و معاش تقاعد کم داشته و یا کدام تقاعدی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اطلاعات در بارۀ تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه را می توانید در این وبسایت Antagning.seexternal link, opens in new window یا این وبسایت پیدا کنید. studera.nu.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به کمک مالی تحصیلی می توانید با سازمان سی.اِس.اِن تماس بگیرید. CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به گواهینامه رانندگی می توانید به هیئت مدیریت حمل و نقل مراجعه کنید Transportstyrelsen.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به حق رأی می توانید با اداره انتخابات تماس بگیرید Valmyndigheten.external link, opens in new window

برای کسب اطلاعات در بارۀ مدارس سوئد از اداره کل مدارس از این وبسایت دیدن کنید Skolverketexternal link, opens in new window

اطلاعات اجتماعی به زبان های مختلف در این وبسایت وجود دارد Information om Sverige.external link, opens in new window

اطلاعات بیشتر در بارۀ جامعه سوئد در این وبسایت وجود دارد Svenska institutet وبسایتexternal link, opens in new window

Hej hej Sverige!external link, opens in new window در این وبسایت فیلم های ساده و الهام بخشی در بارۀ چگونگی کارکرد سوئد وجود دارد.

در این وبسایت Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window لینک هایی به چندین برنامه برای یادگیری زبان سوئدی توسط خودتان را پیدا می کنید.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window خدمات اطلاع رسانی اداره مصرف کنندگان می تواند به شما در بارۀ مسائل مربوط به خرید یا قرارداد راهنمائی ارائه کند.

Last updated: 29 January 2021