The Swedish Migration Agency logotype

اجازه اقامت دائمی برای پناهجویان

Permanent uppehållstillstånd – persiska

اگر اجازه اقامت دائمی به شما اعطاء شده، حق دارید با همان شرایطی که دیگران اینجا اقامت دارند در سوئد زندگی و کار کنید.

اجازه اقامت دائمی شما تا وقتی در سوئد زندگی کنید معتبر است. یک کارت اجازه اقامت را به عنوان گواهی داشتن اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این کارت، مدرک شناسایی یا مسافرتی نیست. میتوانید در داخل سوئد و به خارج از سوئد مسافرت کنید، اما اگر سوئد را ترک کنید باید یک پاسپورت معتبر داشته باشید و برای ورود مجدد به سوئد باید کارت اجازه اقامت خود را همراه داشته باشید. همچنین باید از اطلاعيه حکمی که بر اساس آن اجازه اقامت دائمی به شما اعطاء شده را نزد خود نگهداری کنید. اگر نیاز باشد با سایر ادارات دولتی تماس برقرار کنید این اطلاعیه برای شما مفید خواهد بود.

نیازی نیست برای تمدید اجازه اقامت خودتان درخواست دهید اما کارت اجازه اقامت تنها تا 5 سال اعتبار دارد. برای دریافت کارت اجازه اقامت جدید، باید به اداره امور مهاجرت سوئد مراجعه کنید تا دوباره از شما عکس و اثر انگشت گرفته شود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارت​های اجازه اقامت

ثبت نام در ثبت احوال

وقتی اجازه اقامت موقت دریافت می کنید، باید در اسرع وقت در ثبت احوال  که زیر مجموعه اداره مالیات سوئد (Skatteverket) است ثبت نام کنید. قبل از اینکه اجازه حضور در کلاس های زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) را داشته باشید و بتوانید از مزایای نظام تأمین اجتماعی سوئد بهره مند شوید، باید این ثبت نام را انجام داده باشید. وقتی در ثبت احوال ثبت نام کردید، می توانید یک مدرک شناسایی سوئدی دریافت کنید که برای مثال، برای افتتاح حساب بانکی ضروری است.

برای ثبت نام در ثبت احوال، باید به اداره مالیات سوئد بروید؛ در آنجا محل زندگی، وضعیت تأهل (اینکه متأهل هستید یا خیر)، وضعیت شهروندی شما و محل تولد شما را ثبت و ذخیره میکنند. وقتی به اداره مالیات سوئد میروید، باید کارت اجازه اقامت و یک مدرک شناسایی معتبر را با خود همراه داشته باشید. اگر کارت شناسایی شما در اختیار اداره امور مهاجرت سوئد است میتوانید تقاضا کنید تا یک کپی از آن را به شما بدهند. شخصی که تأیید میکند نسخه کپی، برابر اصل است باید آن را امضاء کند. این شخص باید نام خود را با حروف بزرگ و شماره تلفن خود را یادداشت کند.

اطلاعات اداره مالیات سوئد در مورد ثبت احوال (به انگلیسی)external link, opens in new window

خدمات جا افتادن

شمایی که جدیدا در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اید و در اینجا حق کار کردن دارید می توانید حق برخورداری از خدمات جا افتادن برای ورود به کار در سوئد را دارا باشید. خدمات جا افتادن فعالیت هایی هستند که می بایست به شما کمک کنند تا از جمله زبان سوئدی یاد بگیرید، وارد کار شوید و مخارج زندگی خود را تامین کنید. این اداره کاریابی است که مسئولیت خدمات جا افتادن و نیز متقاضیان کاریابی را در سوئد بر عهده دارد.  در وب سایت اداره کاریابی اطلاعات بیشتری پیدا می کنید. اطلاعات به زبانهای مختلف وجود دارد.

اطلاعات در مورد خدمات جا افتادن در وب سایت اداره کاریابیexternal link, opens in new window

اداره کاریابی تا زمانی که شما ٦٥ ساله شوید، یعنی تا سن معمول تقاعد در سویدن، برای پیدا کردن کار به شما کمک کرده می‌تواند. اشخاصی که در سنین بالا به سویدن می‌آیند در بیشتر مواقع معاش تقاعد کمی دریافت نموده و یا کدام تقاعدی به آنها تعلق نمی‌گیرد. اگر کدام معاش تقاعد نداشته باشید، که زندگی خود را با آن تامین کرده بتوانید، می‌توانید به اداره أمور متقاعدین سوئد مراجعه نموده و درخواست به اصطلاح مدد معاش کهنسالان نمایید.

در مورد مدد معاش کهنسالان در سایت اداره متقاعدین مطالعه نمایید (به سویدنی)external link, opens in new window

پیوند مجدد خانواده

اگر اجازه اقامت دائمی به شما اعطاء شده باشد، خانواده شما اجازه دارند درخواست اقامت بدهند تا بتوانند در سوئد به شما ملحق شوند.

شاید لازم باشد شرط نفقه را اجرا کنید. بدین معنا که باید بتوانید از خودتان و اعضای خانواده تان پشتیبانی کنید. همچنین وقتی اعضای خانواده تان به سوئد می آیند، باید خانه ای مناسب و به اندازه داشته باشید تا بتوانید در کنار آنها در سوئد زندگی کنید.

در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

اجازه اقامت قابل لغو است

اگر سوئد را ترک کنید، اجازه اقامت دائمی شما قابل لغو است. اگر به اداره امور مهاجرت سوئد اطلاع دهید که قصد دارید اجازه اقامت دائمی خود را حفظ کنید، می​توانید حداکثر 2 سال خارج از سوئد بمانید بدون اینکه بر اجازه اقامت شما اثری بگذارد.

اگر بعد از دو سال به سوئد برنگشته باشید، اداره امور مهاجرت ممکن است اجازه اقامت شما را لغو کند. اگر در زمان ارائه درخواست برای اجازه اقامت، هویت خود را اشتباه اعلام کرده باشید یا آگاهانه دروغ گفته باشید یا به نکته​ای تأثیرگذار بر دریافت اجازه اقامت اشاره نکرده باشید، اجازه اقامت لغو خواهد شد. اگر به دلیل انجام جرمی محکوم شده اید، دادگاه اجازه دارد در خصوص اخراج شما حکم بدهد.  سپس اداره امور مهاجرت اجازه اقامت شما را لغو خواهد کرد. اگر چندین سال از زمان گرفتن اجازه اقامت گذشته باشد هم اجازه اقامت شما قابل لغو خواهد بود.

اطلاعيه مبنی بر تمایل شما برای حفظ اجازه اقامت دائمی

وقتی مدت زیادی در کشور دیگر می مانید، به منظور اعلام تمایل خود برای حفظ اجازه اقامت دائمی باید فرم Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (اطلاعيه تمایل به حفظ اجازه اقامت دائمی)، شماره 186011، را پر کنید. فرم را به migrationsverket@migrationsverket.se یا

Migrationsverket
601 70 Norrköping

ارسال کنید. اطلاعيه شما باید حداکثر یک هفته مانده به ترک سوئد به اداره امور مهاجرت داده شود. اگر سفر شما لغو شود باید حداکثر در روزی که قصد داشتید سفر کنید این موضوع را به اداره امور مهاجرت اطلاع دهید.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011PDF

اطلاعيه مبنی بر تمایل شما به حفظ اجازه اقامت دائمی، فرم شماره 187011 (به انگلیسی)PDF

اطلاع رسانی برای افراد تازه واردی که در سوئد اجازه اقامت دارند

حفظ و نگهداری از تصمیم مربوط با اجازۀ اقامت خود را فراموش نکنید. از این تصمیم در مراجعه به ادارات و سازمان های مختلف استفاده خواهید کرد.

برای نامنویسی در ثبت احوال سوئد و گرفتن شماره شناسائی فردی سوئدی به اداره مالیات مراجعه کنید Skatteverket.external link, opens in new window

برای نامنویسی در نظام بیمه های رفاه اجتماعی به صندوق بیمه های اجتماعی مراجعه کنید Försäkringskassan.external link, opens in new window

برخی از کمون ها دارای دفتر مسکن یابی کمونی هستند که شما می توانید در آنها مسکن جستجو کنید. کمون همچنین می تواند به شما در مورد صاحبخانه های خصوصی نیز اطلاع رسانی کند.

کمونی که شما در آن زندگی می کنید برای کودکان کودکیاری و مدرسه ارائه می کند.

اگر بعنوان پناهنده به سوئد آمده اید از امکان درخواست یک وام برای تجهیز مسکن خود برخورادر هستید. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

در مورد خدمات درمانی به بهداری ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنید. در این وبسایت در سراسر کشور خدمات درمانی پیدا می کنید 1177 Vårdguidenexternal link, opens in new window

برای خواندن سوئدی برای مهاجران (SFI) بایستی به کمون محل سکونت خود مراجعه کنید. همچنین از این وبسایت نیز دیدن کنید Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

اگر جویای کار هستید می توانید در اداره کاریابی ثبت نام کنید Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

اداره متقاعدین سوئدexternal link, opens in new window معلوماتی به سویدنی در قسمت مدد معاش کهنسالان برای شمایی دارد که در سن بالا به سویدن آمده و معاش تقاعد کم داشته و یا کدام تقاعدی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اطلاعات در بارۀ تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه را می توانید در این وبسایت Antagning.seexternal link, opens in new window یا این وبسایت پیدا کنید. studera.nu.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به کمک مالی تحصیلی می توانید با سازمان سی.اِس.اِن تماس بگیرید. CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به گواهینامه رانندگی می توانید به هیئت مدیریت حمل و نقل مراجعه کنید Transportstyrelsen.external link, opens in new window

برای مسائل مربوط به حق رأی می توانید با اداره انتخابات تماس بگیرید Valmyndigheten.external link, opens in new window

برای کسب اطلاعات در بارۀ مدارس سوئد از اداره کل مدارس از این وبسایت دیدن کنید Skolverketexternal link, opens in new window

اطلاعات اجتماعی به زبان های مختلف در این وبسایت وجود دارد Information om Sverige.external link, opens in new window

اطلاعات بیشتر در بارۀ جامعه سوئد در این وبسایت وجود دارد Svenska institutet وبسایتexternal link, opens in new window

Hej hej Sverige!external link, opens in new window در این وبسایت فیلم های ساده و الهام بخشی در بارۀ چگونگی کارکرد سوئد وجود دارد.

در این وبسایت Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window لینک هایی به چندین برنامه برای یادگیری زبان سوئدی توسط خودتان را پیدا می کنید.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window خدمات اطلاع رسانی اداره مصرف کنندگان می تواند به شما در بارۀ مسائل مربوط به خرید یا قرارداد راهنمائی ارائه کند.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?