پیوست دوباره با خانواده

Familjeåterförening – persiska

امکان خانواده شما جهت نقل مکان و زندگی با شما در سوئد بستگی به این دارد که دارای چه نوعی از اقامت و وضعیت حمایتی هستید. اگر حق پیوست دوباره با خانواده را داشته باشید ممکن است مشمول آنچه که موسوم به شرط امرار معاش است شوید.

حتی اگر اجازه اقامت گرفته باشید این به معنی تضمینی که خانواده شما بتوانند به نزد شما در سوئد نقل مکان کنند نیست. اگر دارای اجازه اقامت دائم و یا وضعیت حمایتی بعنوان پناهنده هستید خانواده شما مجاز هستند که جهت نقل مکان به نزد شما در سوئد تقاضا تسلیم کنند. اگر وضعیت حمایتی شما نیازمند حمایت آلترناتیو باشد امکان خانواده تان جهت نقل مکان به نزد شما در سوئد بسیار ناچیز است.

چه کسی حق پیوست دوباره با خانواده را دارد؟

حق پیوست دوباره با خانواده به این بستگی دارد که وضعیت حمایتی تان چیست و در برخی موارد همچنین به این بستگی دارد که چه زمانی تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کرده اید.

خانواده شما امکان تسلیم تقاضا برای نقل مکان به نزدتان در سوئد را دارند چنانچه شما:

 • اجاره اقامت دائم دریافت کرده اید
 • وضعیت حمایتی بعنوان پناهنده دریافت کرده اید
 • وضعیت حمایتی بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو دریافت کرده و تقاضای پناهندگی خود را قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده اید.

شمایی که وضعیت حمایتی تان بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده است و تقاضای پناهندگی خود را پس از تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده اید تنها در موارد استثنائی حق پیوست دوباره با خانواده را دارید.

تنها خانواده نزدیک شما حق نقل مکان به نزدتان را دارند

منظور از خانواده زن، شوهر، شریک زندگی یا همزی ثبت شده، و فرزندان زیر ۱۸ سال شما هستند. بستگان دیگر یا فرزندان ۱۸ ساله و بزرگتر نمی توانند در صورتی که اجازه اقامت با زمان محدود دریافت کرده اید به نزد شما در سوئد نقل مکان کنند. اگر زیر ۱۸ سال هستید والدینتان خانواده نزدیک محسوب می شوند.

اگر اجازه اقامت دائم گرفته اید فردی که برنامه دارید با وی ازدواج کرده و یا در سوئد همزی شوید هم می تواند تقاضای اقامت جهت نقل مکان به نزد شما در سوئد تسلیم کند.

اگر یک اقامت موقت دریافت کرده اید می بایست شما و شریک زندگیتان حدقل ۲۱ ساله باشید تا وی بتواند اجازه اقامت دریافت کند. همچنین قبل از نقل مکان شما به سوئد می بایست با همدیگر زندگی کرده باشید. استثناء در موردش رط سنی در صورتیکه دارای فرزند مشترک باشید می تواند اعمال شود.

خانواده شما تنها برای مدتی که اجازه شما اعتبار دارد می تواند در سوئد اجازه اقامت بگیرد.

شرط امرار معاش

اگر حق پیوست دوباره با خانواده را داشته باشید ممکن است مشمول آنچه که موسوم به شرط امرار معاش است شوید. به این معنی که باید بتوانید مخارج زندگی خود و خانواده تان را تامین کنید. همچنین باید دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب باشید که بتوانید پس از نقل مکان خانواده خود به سوئد با هم در آن زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید نشان دهید که درآمدی دارید که از کار کردن حاصل می شود و می توانید با آن مخارج خودتان و اعضای خانواده تان که تقاضای اقامت می کنند را پرداخت کنید. درآمدهای زیر برای مثال درآمد حاصل از کار تلقی می شوند:

 • حقوق از کار
 • حقوق بیکاری
 • حقوق بیماری
 • بازنشستگی بر اساس درآمد

شما همچنین در صورتی که دارای ثروت کافی باشید که خودتان و اعضای خانواده تان که تقاضای اجازه اقامت می کنند بتوانند با استفاده از سود آن زندگی کنند نیز دارای شرایط تلقی می شوید.

درآمد شما

اینکه درآمد شما چقدر باید باشد تا اینکه شرط امرار معاش را داشته باشید بستگی به بزرگی خانواده و اندازه اجاره مسکنتان دارد. شما باید دارای درآمدی باشید که پس از کسر مخارج مسکن معادل آنچه که اصطلاحا مبلغ معمول نامیده می شود باشد. به این معنی که هر ماه پس از آنکه مخارج مسکنتان پرداخت شد مبلغی باقی بماند که کفاف مخارجی از قبیل غذا، لباس، بهداشت، تلفن، برق خانه، بیمه و دیگر مخارج کوچکتر و موقتی را بدهد.

مبلغ معمول برای سال 2019:

 • 4923 کرون برای یک بزرگسال مجرد
 • 8133 کرون برای همسران و همزیان دارای زندگی مشترک
 • 2612 کرون برای کودکان تا ۶ سال
 • 3007 کرون برای کودکان ۷ ساله یا بزرگتر

مسکن شما

شما همچنین می بایست دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب برای خود و خانواده تان باشید. برای دو فرد بزرگسال بدون کودک یک مسکن در صورتی به اندازه کافی بزرگ است چنانچه دارای آشپزخانه یا اتاقک آشپزی باشد و حداقل یک اتاق داشته باشد. اگر قرار است کودک در مسکن زندگی کند باید اتاق های بیشتری وجود داشته باشد. دو کودک می توانند اتاق مشترک داشته باشند.

 اجاره کردن مسکن بصورت دست دوم اشکالی ندارد، اما قرارداد اجازه می بایست از سوی موجر، شرکت تعاونی مسکن یا شورای اجاره مورد تایید قرار گرفته باشد.

شما باید بتوانید از روزی که اعضای خانواده تان به سوئد می آیند به مسکن دارای شرایط دسترسی داشته باشید.

استثنائات شرط امرار معاش

شرط تامین امرار معاش و مسکن شامل شما نمی شود اگر

 • کودک زیر ۱۸ سال هستید
 • پناهنده و یا نیازمند کمک آلترناتیو بوده و اعضای خانواده ای دارید که در مدت سه ماه پس از آنکه شما اجازه اقامت دریافت کرده اید تقاضای اجازه اقامت تسلیم می کنند. این تنها در صورتی است که اعضای خانواده شما زن، شوهر، همزی یا شریک زندگی ثبت شده یا کودک زیر ۱۸ سال بوده، و این امکان را که در کشوری خارج از اتحادیه اروپا به یکدیگر بپیوندید را نداشته باشید. شما و شریک زندگیان می بایست دارای یک رابطه کاملا تثبیت شده باشید. اگر رابطه در خارج از کشور آغاز شده باشد چنانچه ازدواج کرده و یا یک رابطه همزیستی را آغاز کرده باشید تثبیت شده تلقی می شود. در صورت تقاضا از داخل کشور رابطه می بایست در زمان یک اقامت قانونی در سوئد آغاز شده باشد
 • اعضای خانواده ای دارید که تقاضای اقامت خود را قبل از تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ یا قبل از آن تسلیم کرده اند
 • عضو خانواده ای دارید که تقاضای تمدید اقامت خود را می کند.

منظور از رابطه همزیستی زوجی است که با یکدیگر ازدواج نکرده اند اما با هم و در یک محل بمانند یک زوج مزدوج زندگی می کنند.

پرسشنامه در مورد رابطه خانوادگی و شرط امرار معاش

زمانی که عضو خانواده شما تقاضای اجازه اقامت برای زندگی در نزد شما در سوئد تسلیم می کند پرسشنامه ای حاوی پرسشهایی در رابطه با رابطه تان برای شما ارسال می شود که باید آن را تکمیل کنید. شمایی که مشمول شرط امرار معاش می شوید می بایست همچنین نشان دهید که توانایی تامین مخارج زندگی خود و اعضای خانواده ای که تقاضای اجازه اقامت تسلیم می کنند را دارید و اینکه دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب جهت زندگی هستید. پاسخهای شما برای اداره مهاجرت جهت ارزیابی تقاضای عضو خانواده تان مهم است و همچنین مهم است که پاسخ پرسشها را در چهارچوب زمانی که جهت تکمیل فرم در اختیارتان قرار گرفته بدهید.

اگر دارای شرایط امرار معاش و مسکن نباشید خانواده شما به درخواست اقامت خود پاسخ رد دریافت خواهند نمود.

اگر دارای یک کار ثابت و یک قرارداد مسکن بلند مدت نیستید ممکن است، زمانی که به تقاضای خانواده تان رسیدگی می کنیم، نیاز داشته باشید که باری دیگر نشان دهید دارای شرط امرار معاش هستید.

این مهم است که تقاضا را بموقع تسلیم کنید

اگر خانواده شما تقاضای اقامت خود را در مدت سه ما پس از اینکه شما اجازه اقامت دریافت کرده اید تسلیم کنند شرط امرار معاش شامل شما نمی شود. به همین دلیل مهم است که تقاضای خود را بموقع تسلیم کنید.

برای اینکه اطمینان حاصل کنید تقاضایتان به سریعترین شکل ممکن ثبت می شود بهترین راه این است که تقاضای خود را از طریق وب برای خانواده تان تسلیم کنید. اگر تقاضای خانواده خود را بعنوان نماینده خانواده تسلیم می کنید نیاز به یک وکالتنامه دارید. زمانی که اداره مهاجرت تقاضایتان را ثبت نمود به خانواده شما اطلاع داده می شود که در نزد سفارتخانه یا کنسولگری سوئد وقت ملاقات رزرو نمایند.

وارد صفحه تقاضای اقامت برای خانواده تان از طریق وب شوید

در مورد اینکه چگونه برای خانواد تان تقاضای اقامت می کنید بیشتر بخوانید

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه به فرد دیگری وکالتنامه بدهید باید نامه ای به اداره مهاجرت بنویسید که در آن موارد زیر درج شده باشد

 • که یک وکالتنامه است
 • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
 • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
 • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • تاریخ و محلی که وکالتنامه در آن نوشته شده است

تقاضا را کنترل کنی

زمانی که عضو خانواده شما تقاضای خود را تسلیم کرد یک شماره نمادین (شماره پرونده) به وی داده می شود. شما با استفاده از این شماره می توانید کنترل کنید که آیا تقاضا در نزد اداره مهاجرت به ثبت رسیده و یا تصمیمی در مورد آن گرفته شده است.

تقاضا را کنترل کنید

Last updated: 30 January 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.