The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

پیوست دوباره با خانواده

Familjeåterförening – persiska

چنانچه اجازه اقامت دائم دریافت کرده اید، و یا اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید وهمزمان ارزیابی شده است که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید، ممکن است این امکان را داشته باشید که خانواده خود را به اینجا بیاورید.

این شرط نیز وجود دارد که شما باید بتوانید مخارج خانواده خود را تامین کنید و مسکنی با استانداردی مشخص داشته باشید. این شرط در همه مواقع صدق نمی کند.

چه کسی می تواند حق آوردن خانواده خود را داشته باشد؟

خانواده شما امکان تسلیم تقاضا برای نقل مکان به نزدتان در سوئد را دارند چنانچه شما:

 • اجاره اقامت دائم دریافت کرده اید
 • اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید و ارزیابی می شود که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید.

پیوند با خانواده برای شمایی که یک اقامت موقت دارید و پناهنده بوده یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید

این امکان برای خانواده شما که به اینجا بیایند و با شمایی که در سوئد بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه آلترناتیو اجازه اقامت موقت دارید زندگی کنند به چندین عامل بستگی دارد. نخست اینکه باید یک اجازه اقامت دارای اعتبار داشته باشید. معنی آن این است که اگر اعتبار اقامت تان تمام شده و تقاضای تمدید اقامت ارسال کرده اید، اداره مهاجرت باید ابتدا تصمیم بگیرد که حق تمدید اقامت در سوئد را دارید. این کافی نیست که نیازمند پناه بوده اید و قبلا یک اجازه اقامت داشته اید.

زمانی که اداره مهاجرت کنترل نمود که شما یک اجازه اقامت دارای اعتبار دارید، تقاضای خانواده شما برای اقامت را مورد بررسی قرار می دهیم. اداره مهاجرت ابتدا نگاه می کند که آیا دریافت یک اجازه اقامت برای شما پس از یک درخواست تمدید محتمل است یا خیر. شمایی که پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید یک اعلام وضعیت رسمی دریافت کرده اید که نشان می دهد نیازمند به پناه ارزیابی شده اید. به این ترتیب با توجه به وضعیت شما بعنوان نیازمند پناه چشم انداز خوبی برای صدور یک اقامت دائم برایتان وجود دارد. اما برعکس اگر اطلاعاتی مبنی بر اینکه وضعیت خود بعنوان نیازمند پناه را از دست خواهید داد رو شود این محتمل نیست که بتوانید اجازه اقامت دائم بگیرید. زمانی که تعیین شد چشم انداز خوبی برای دریافت اجازه اقامت دائم دارید اداره مهاجرت درخواست اقامت خانواده را مورد بررسی قرار می دهد و نگاه می کند که شرایط دیگر برای نقل مکان به سوئد را داشته باشند.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده شما می توانند به نزذد شمایی که اجازه اقامت موقت دارید نقل مکان کنند

زن، شوهر، شریک زندگی ثبت شده یا همزی و فرزندانی که زیر ١٨ سال دارند بعنوان خانواده شما محسوب می‌گردند. اگر زیر ١٨ سال دارید والدین شما بعنوان خانواده نزدیک شما محسوب می‌گردند. تنها در موارد استثنایی می‌توان برای سایر افراد خانواده، بعنوان مثال فرزندان بالای ١٨ سال، اجازه اقامت گرفت. این امر شامل شمایی می‌شود که بعنوان پناهنده یا نیازمند حفاظت به دلایل دیگر، اجازه اقامت موقت گرفته‌اید.

خانواده شما می توانند برای همان مدتی که شما اقامت دارید اجازه اقامت دریافت کنند. به این معنی که اگر برای مثال اجازه اقامتی داشته باشید که پنج ماه دیگر اعتبار آن تمام می شود، خانواده شما اجازه اقامت تنها برای مدت ۵ ماه دریافت می کنند.

اگر شما یک اجازه اقامت دائم دارید همچنین فردی که قرار است با وی ازدواج کرده و یا سمابو شوید تقاضای اجازه اقامت برای نقل مکان به نزد شما را تسلیم کند. همچنین افراد دیگری غیر از خانواده نزدیک شما می توانند حق نقل مکان به نزد شما در سوئد را داشته باشند.

شرط امرار معاش

اگر حق پیوست دوباره با خانواده را داشته باشید ممکن است مشمول آنچه که موسوم به شرط امرار معاش است شوید. به این معنی که باید بتوانید مخارج زندگی خود و خانواده تان را تامین کنید. همچنین باید دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب باشید که بتوانید پس از نقل مکان خانواده خود به سوئد با هم در آن زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید نشان دهید که بطور منظم درآمدهای حاصل از کاری دارید که می‌توانید با آن معاش خود، سایر افراد خانوار و اعضای خانواده که درخواست اجازه اقامت می‌نمایند را تامین نمایید. بعنوان مثال می‌توان موارد زیر را بعنوان درآمد حاصل از کار ذکر نمود:

 • حقوق حاصل از کار
 • حقوق بیکاری
 • حقوق بیماری
 • درآمد پایه حقوق بازنشستگی سالمندی

همچنین اگر داری یک دارایی هستید که باندازه کافی بزرگ باشد که خودتان، سایر افراد خانوار و اعضای خانواده که درخواست اجازه اقامت می‌نمایند، بتوانید به مدت حداقل دو سال با آن زندگی نمایید، هم می‌توانید واجد این شرایط باشید.

درآمد شما

این امر که درآمد شما چقدر باید باشد تا واجد شرایط تامین معاش باشید، بستگی به تعداد افراد خانواده و میزان هزینه‌های مسکن شما دارد. شما باید درآمدی داشته باشید که پس از پرداخت مالیات، برای تامین هزینه‌های واقعی مسکن و مبلغ سراسری تعیین شده هزینه‌های عمومی برای افرادی که قرار است شامل خانوار شوند، کافی باشد. این به معنای آن است که پس از آنکه شما هر ماه کرایه خانه را پرداخت نمودید بعنوان مثال برای هزینه‌های غذا، لباس، بهداشت شخصی، تلفن، برق خانوار، بیمه‌ها و سایر هزینه‌های کوچک‌تر برای نیازهای موقت همه خانوار، پول کافی داشته باشید.

مبلغ معمول برای سال 2021:

 • 5 016 کرون برای یک بزرگسال مجرد
 • 8 287 کرون برای همسران و همزیان دارای زندگی مشترک
 • 2 662 کرون برای کودکان تا ۶ سال
 • 3 064 کرون برای کودکان ۷ ساله یا بزرگتر

مسکن شما

شما همچنین می بایست دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب برای خود و خانواده تان باشید. برای دو فرد بزرگسال بدون کودک یک مسکن در صورتی به اندازه کافی بزرگ است چنانچه دارای آشپزخانه یا اتاقک آشپزی باشد و حداقل یک اتاق داشته باشد. اگر قرار است کودک در مسکن زندگی کند باید اتاق های بیشتری وجود داشته باشد. دو کودک می توانند اتاق مشترک داشته باشند.

 اجاره کردن مسکن بصورت دست دوم اشکالی ندارد، اما قرارداد اجازه می بایست از سوی موجر، شرکت تعاونی مسکن یا شورای اجاره مورد تایید قرار گرفته باشد.

شما باید بتوانید از روزی که اعضای خانواده تان به سوئد می آیند به مسکن دارای شرایط دسترسی داشته باشید.

استثناء از شرط تامین مخارج زندگی

شرط تامین معاش و مسکن در موارد زیر صدق نمی‌کند:

 • اگر سن شما زیر ١٨ سال بوده و فردی برای زندگی کردن نزد شما تقاضای اجازه اقامت می‌کند،
 • شما یک عضو خانواده دارید که درخواست تمدید اجازه اقامت خود می‌کند.

شرط تامین معاش مشمول شمایی نمی‌گردد که پناهنده یا نیازمند محافظت به دلایل دیگر ‌بوده و اعضای خانواده شما ظرف سه ماه پس از آنکه اجازه اقامت گرفتید و یا واجد شرایط دریافت محافظت شدید، تقاضای اقامت می‌نمایند.

اما اگر شما امکان پیوستن به یکدیگر در کشوری خارج از اتحادیه اروپا را داشته باشید که خانواده شما پیوند ویژ‌ه‌ای با آن کشور داشته باشد، مشمول شرط تامین معاش می‌گردید. در مورد روابط بین دو شریک زندگی علاوه بر این، باید رابطه مذکور قبل از سفر به سوئد آغاز شده باشد و یا آنکه رابطه‌ای باشد که بخوبی تثبیت شده تا استثناء برای درخواست‌های انجام شده ظرف سه ماه را بتوان اِعمال نمود.

اگر تصمیم رد درخواست اجازه اقامت، نقض کننده تعهدات سوئد در زمینه کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد، شرط تامین معاش اعتبار نخواهد داشت.

پرسشنامه در مورد رابطه خانوادگی و شرط امرار معاش

هنگامی که یک عضو خانواده شما درخواستی برای اجازه اقامت برای زندگی کردن نزد شما در سوئد تسلیم می‌کند، شما باید به پرسش‌های یک فرم در ارتباط با روابط خود با ایشان پاسخ دهید. شمایی که مشمول شرط تامین معاش می‌گردید، همچنین باید نشان دهید که می‌توانید معاش خود، سایر افراد خانوار و اعضای خانواده که درخواست اجازه اقامت می‌کنند را تامین نمایید. همچنین باید نشان دهید که مسکنی دارید که دارای اندازه و استاندارد کافی برای زندگی کردن شما در آنجا می‌باشد. پاسخ‌های شما برای تشخیص اداره مهاجرت در مورد درخواست عضو خانواده شما دارای اهمیت است و مهم است که به پرسش‌ها در مهلت مقرر که برای پرکردن فرم مذکور تعیین شده، پاسخ دهید.

اگر دارای شرایط امرار معاش و مسکن نباشید خانواده شما به درخواست اقامت خود پاسخ رد دریافت خواهند نمود.

اگر در هنگام تسلیم درخواست مذکور فاقد کار دائم و یک قرارداد خانه طولانی مدت می‌باشید، ممکن است با این وجود ضروری باشد که در زمانی که ما درخواست خانواده شما را بررسی می‌کنیم، نشان دهید واجد شرایط تامین معاش می‌باشید.

این مهم است که تقاضا را بموقع تسلیم کنید

برای اینکه اطمینان حاصل کنید تقاضایتان به سریعترین شکل ممکن ثبت می شود بهترین راه این است که تقاضای خود را از طریق وب برای خانواده تان تسلیم کنید. اگر تقاضای خانواده خود را بعنوان نماینده خانواده تسلیم می کنید نیاز به یک وکالتنامه دارید. زمانی که اداره مهاجرت تقاضایتان را ثبت نمود به خانواده شما اطلاع داده می شود که در نزد سفارتخانه یا کنسولگری سوئد وقت ملاقات رزرو نمایند.

وارد صفحه تقاضای اقامت برای خانواده تان از طریق وب شوید

در مورد اینکه چگونه برای خانواد تان تقاضای اقامت می کنید بیشتر بخوانید

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه به فرد دیگری وکالتنامه بدهید باید نامه ای به اداره مهاجرت بنویسید که در آن موارد زیر درج شده باشد

 • که یک وکالتنامه است
 • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
 • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
 • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • تاریخ و محلی که وکالتنامه در آن نوشته شده است

تقاضا را کنترل کنی

زمانی که عضو خانواده شما تقاضای خود را تسلیم کرد یک شماره نمادین (شماره پرونده) به وی داده می شود. شما با استفاده از این شماره می توانید کنترل کنید که آیا تقاضا در نزد اداره مهاجرت به ثبت رسیده و یا تصمیمی در مورد آن گرفته شده است.

تقاضا را کنترل کنید

Last updated: 24 February 2021