پیوست دوباره با خانواده

Familjeåterförening – persiska

چنانچه اجازه اقامت دائم دریافت کرده اید، و یا اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید وهمزمان ارزیابی شده است که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید، ممکن است این امکان را داشته باشید که خانواده خود را به اینجا بیاورید.

این شرط نیز وجود دارد که شما باید بتوانید مخارج خانواده خود را تامین کنید و مسکنی با استانداردی مشخص داشته باشید. این شرط در همه مواقع صدق نمی کند.

چه کسی می تواند حق آوردن خانواده خود را داشته باشد؟

خانواده شما امکان تسلیم تقاضا برای نقل مکان به نزدتان در سوئد را دارند چنانچه شما:

 • اجاره اقامت دائم دریافت کرده اید
 • اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید و ارزیابی می شود که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید.

پیوند با خانواده برای شمایی که یک اقامت موقت دارید و پناهنده بوده یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید

این امکان برای خانواده شما که به اینجا بیایند و با شمایی که در سوئد بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه آلترناتیو اجازه اقامت موقت دارید زندگی کنند به چندین عامل بستگی دارد. نخست اینکه باید یک اجازه اقامت دارای اعتبار داشته باشید. معنی آن این است که اگر اعتبار اقامت تان تمام شده و تقاضای تمدید اقامت ارسال کرده اید، اداره مهاجرت باید ابتدا تصمیم بگیرد که حق تمدید اقامت در سوئد را دارید. این کافی نیست که نیازمند پناه بوده اید و قبلا یک اجازه اقامت داشته اید.

زمانی که اداره مهاجرت کنترل نمود که شما یک اجازه اقامت دارای اعتبار دارید، تقاضای خانواده شما برای اقامت را مورد بررسی قرار می دهیم. اداره مهاجرت ابتدا نگاه می کند که آیا دریافت یک اجازه اقامت برای شما پس از یک درخواست تمدید محتمل است یا خیر. شمایی که پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید یک اعلام وضعیت رسمی دریافت کرده اید که نشان می دهد نیازمند به پناه ارزیابی شده اید. به این ترتیب با توجه به وضعیت شما بعنوان نیازمند پناه چشم انداز خوبی برای صدور یک اقامت دائم برایتان وجود دارد. اما برعکس اگر اطلاعاتی مبنی بر اینکه وضعیت خود بعنوان نیازمند پناه را از دست خواهید داد رو شود این محتمل نیست که بتوانید اجازه اقامت دائم بگیرید. زمانی که تعیین شد چشم انداز خوبی برای دریافت اجازه اقامت دائم دارید اداره مهاجرت درخواست اقامت خانواده را مورد بررسی قرار می دهد و نگاه می کند که شرایط دیگر برای نقل مکان به سوئد را داشته باشند.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده شما می توانند به نزذد شمایی که اجازه اقامت موقت دارید نقل مکان کنند

منظور از خانواده همسر، شریک زندگی ثبت شده یا سامبو و فرزندان زیر ۱۸ سال شما هستند. سایر اعضای خانواده و فرزندانی که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند نمی توانند به شمایی که یک اجازه اقامت موقت دریافت کرده اید در سوئد ملحق شوند. اگر زیر ۱۸ سال هستید والدین شما نزدیکترین اعضای خانواده محسوب می شوند. فقط در موارد بسیار استثنایی می توان برای دیگر اعضای خانواده اقامت گرفت، برای مثال قرزندان بالای ۱۸ سال. این مربوط به شمایی می شود که یک اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده یا نیازمند پناه آلترناتیو دارید.

اگر شما یک اجازه اقامت دائم دارید همچنین فردی که قرار است با وی ازدواج کرده و یا سمابو شوید تقاضای اجازه اقامت برای نقل مکان به نزد شما را تسلیم کند. همچنین افراد دیگری غیر از خانواده نزدیک شما می توانند حق نقل مکان به نزد شما در سوئد را داشته باشند.

خانواده شما می توانند برای همان مدتی که شما اقامت دارید اجازه اقامت دریافت کنند. به این معنی که اگر برای مثال اجازه اقامتی داشته باشید که پنج ماه دیگر اعتبار آن تمام می شود، خانواده شما اجازه اقامت تنها برای مدت ۵ ماه دریافت می کنند.

شرط امرار معاش

اگر حق پیوست دوباره با خانواده را داشته باشید ممکن است مشمول آنچه که موسوم به شرط امرار معاش است شوید. به این معنی که باید بتوانید مخارج زندگی خود و خانواده تان را تامین کنید. همچنین باید دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب باشید که بتوانید پس از نقل مکان خانواده خود به سوئد با هم در آن زندگی کنید.

امرار معاش شما

شما باید نشان دهید که درآمدی دارید که از کار کردن حاصل می شود و می توانید با آن مخارج خودتان و اعضای خانواده تان که تقاضای اقامت می کنند را پرداخت کنید. درآمدهای زیر برای مثال درآمد حاصل از کار تلقی می شوند:

 • حقوق از کار
 • حقوق بیکاری
 • حقوق بیماری
 • بازنشستگی بر اساس درآمد

شما همچنین در صورتی که دارای ثروت کافی باشید که خودتان و خانواده تان که تقاضای اقامت می کنند بتوانید با آن زندگی خود را تامین کنید واجد شرایط محسوب می شوید.

درآمد شما

اینکه درآمد شما چقدر باید باشد تا اینکه شرط امرار معاش را داشته باشید بستگی به بزرگی خانواده و اندازه اجاره مسکنتان دارد. شما باید دارای درآمدی باشید که پس از کسر مخارج مسکن معادل آنچه که اصطلاحا مبلغ معمول نامیده می شود باشد. به این معنی که هر ماه پس از آنکه مخارج مسکنتان پرداخت شد مبلغی باقی بماند که کفاف مخارجی از قبیل غذا، لباس، بهداشت، تلفن، برق خانه، بیمه و دیگر مخارج کوچکتر و موقتی را بدهد.

مبلغ معمول برای سال 2019:

 • 4923 کرون برای یک بزرگسال مجرد
 • 8133 کرون برای همسران و همزیان دارای زندگی مشترک
 • 2612 کرون برای کودکان تا ۶ سال
 • 3007 کرون برای کودکان ۷ ساله یا بزرگتر

مسکن شما

شما همچنین می بایست دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب برای خود و خانواده تان باشید. برای دو فرد بزرگسال بدون کودک یک مسکن در صورتی به اندازه کافی بزرگ است چنانچه دارای آشپزخانه یا اتاقک آشپزی باشد و حداقل یک اتاق داشته باشد. اگر قرار است کودک در مسکن زندگی کند باید اتاق های بیشتری وجود داشته باشد. دو کودک می توانند اتاق مشترک داشته باشند.

 اجاره کردن مسکن بصورت دست دوم اشکالی ندارد، اما قرارداد اجازه می بایست از سوی موجر، شرکت تعاونی مسکن یا شورای اجاره مورد تایید قرار گرفته باشد.

شما باید بتوانید از روزی که اعضای خانواده تان به سوئد می آیند به مسکن دارای شرایط دسترسی داشته باشید.

استثناء از شرط تامین مخارج زندگی

شرط تامین مخارج زندگی و مسکن در شرایط زیر نیاز نیست

 • چنانچه زیر ۱۸ سال هستید
 • پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو هستید و اعضای خانواده شما در عرض سه ماه پس از اینکه اجازه اقامت و یا وضعیت نیازمند پناه دریافت کرده اید تقاضای خود را تسلیم کنند یا
 • اعضای خانواده شما قبل از ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ تقاضای خود را تسلیم می کنند، و شما یک اجازه اقامت موقت بعنوان نیازمنده پناه آلترناتیو دارید.شما می بایست بعد از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای اقامت تسلم کرده باشید.
 • دارای عضوی از خانواده هستید که تقاضای تمدید اقامت خود را تسلیم می کند.

استثناء در رابطه با شرط تامین مخارج زندگی و مسکن تنها در ضورتی اعمال می شود که شما امکان پیوند با خانواده خود در کشوری خارج از اتحادیه اروپا که اعضای خانواده پیوند ویژه ای با آن دارند نداشته باشید. شما و اعضای خانواده شما می بایست در مدتی طولانی در خارج از کشور با یکدیگر زندگی کرده باشید و ارزیابی شود که دارای یک رابطه پایدار هستید.

پرسشنامه در مورد رابطه خانوادگی و شرط امرار معاش

زمانی که عضو خانواده شما تقاضای اجازه اقامت برای زندگی در نزد شما در سوئد تسلیم می کند پرسشنامه ای حاوی پرسشهایی در رابطه با رابطه تان برای شما ارسال می شود که باید آن را تکمیل کنید. شمایی که مشمول شرط امرار معاش می شوید می بایست همچنین نشان دهید که توانایی تامین مخارج زندگی خود و اعضای خانواده ای که تقاضای اجازه اقامت تسلیم می کنند را دارید و اینکه دارای مسکنی با اندازه و استاندارد مناسب جهت زندگی هستید. پاسخهای شما برای اداره مهاجرت جهت ارزیابی تقاضای عضو خانواده تان مهم است و همچنین مهم است که پاسخ پرسشها را در چهارچوب زمانی که جهت تکمیل فرم در اختیارتان قرار گرفته بدهید.

اگر دارای شرایط امرار معاش و مسکن نباشید خانواده شما به درخواست اقامت خود پاسخ رد دریافت خواهند نمود.

اگر دارای یک کار ثابت و یک قرارداد مسکن بلند مدت نیستید ممکن است، زمانی که به تقاضای خانواده تان رسیدگی می کنیم، نیاز داشته باشید که باری دیگر نشان دهید دارای شرط امرار معاش هستید.

این مهم است که تقاضا را بموقع تسلیم کنید

اگر خانواده شما تقاضای اقامت خود را در مدت سه ما پس از اینکه شما اجازه اقامت دریافت کرده اید تسلیم کنند شرط امرار معاش شامل شما نمی شود. به همین دلیل مهم است که تقاضای خود را بموقع تسلیم کنید.

برای اینکه اطمینان حاصل کنید تقاضایتان به سریعترین شکل ممکن ثبت می شود بهترین راه این است که تقاضای خود را از طریق وب برای خانواده تان تسلیم کنید. اگر تقاضای خانواده خود را بعنوان نماینده خانواده تسلیم می کنید نیاز به یک وکالتنامه دارید. زمانی که اداره مهاجرت تقاضایتان را ثبت نمود به خانواده شما اطلاع داده می شود که در نزد سفارتخانه یا کنسولگری سوئد وقت ملاقات رزرو نمایند.

وارد صفحه تقاضای اقامت برای خانواده تان از طریق وب شوید

در مورد اینکه چگونه برای خانواد تان تقاضای اقامت می کنید بیشتر بخوانید

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه به فرد دیگری وکالتنامه بدهید باید نامه ای به اداره مهاجرت بنویسید که در آن موارد زیر درج شده باشد

 • که یک وکالتنامه است
 • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
 • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
 • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
 • تاریخ و محلی که وکالتنامه در آن نوشته شده است

تقاضا را کنترل کنی

زمانی که عضو خانواده شما تقاضای خود را تسلیم کرد یک شماره نمادین (شماره پرونده) به وی داده می شود. شما با استفاده از این شماره می توانید کنترل کنید که آیا تقاضا در نزد اداره مهاجرت به ثبت رسیده و یا تصمیمی در مورد آن گرفته شده است.

تقاضا را کنترل کنید

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.