چنانچه در زمینه بازگشت خود همکاری نکنید

Om du inte samarbetar för att återvända – persiska

اگر در زمینه بازگشت‌تان همکاری نکنید، سازمان مهاجرت تا زمانی که امکان سفر شما تحقق یابد و/ یا تا زمانی که مسئولیت بازگشت شما به پلیس واگذار شود، این حق را دارد که کمک هزینه روزانه شما را کاهش دهد، شما را همواره تحت نظارت قرار دهد و بازداشت کند.

نظارت به این معنا است که باید به طور منظم در زمان‌ها و مکان‌های خاص خود را معرفی کنید. همچنین می‌تواند به این معنا باشد که باید پاسپورت یا سایر اسناد و مدارک شناسایی خود را تسلیم کنید.

تحت بازداشت بودن به این معنا است که بازداشت خواهید شد و باید در مرکزی محبوس و قفل شده که توسط سازمان مهاجرت اداره می‌شود بمانید.

درباره بازداشت و نظارت بیشتر بدانید

پلیس می‌تواند مسئولیت بازگشت شما را به عهده بگیرد  

چنانچه به خاطر عدم همکاری شما، استرداد به دولت مربوطه امکانپذیر نباشد، سازمان مهاجرت می‌تواند مسئولیت خروج شما از کشور را به پلیس واگذار نماید. اگر به عمد امکان دسترسی به خود را غیرممکن سازید، پلیس این حق را دارد تا حکمی را در خصوص شما صادر کند و شما را تحت پیگرد قرار دهد. پلیس همچنین می‌تواند برای خروج شما از کشور از اعمال زور استفاده کند.

چنانچه مسئولیت استرداد شما به دولت مربوطه به پلیس واگذار شده باشد، شما درصورت داشتن هر گونه سوالی درخصوص بازگشت خود باید با آن‌ها تماس حاصل فرمایید.

ممکن است حکم ممنوعیت ورود مجدد را دریافت کنید

درصورت عدم همکاری، سازمان مهاجرت ممکن است حکم ممنوعیت ورود مجدد را برای شما صادر کند. این بدین معنا است که شما به مدت یک تا پنج سال نمی توانید به هیچ یک از کشورهای عضو شنگن، رومانی یا بلغارستان سفر کنید. مدت زمان ممنوعیت ورود مجدد را می‌توانید در حکم خود بیابید.

درباره حکم ممنوعیت ورود مجدد و نحوه جلوگیری از دریافت آن بیشتر بدانید

درباره شرایط دریافت حمایت درخصوص استقرار مجدد بیشتر بدانید

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.