پرسش ها و پاسخ های متداول در باره امکانات محدود برای اجازه اقامت

Frågor och svar om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd  – persiska

 • معنی قانون موقت چیست؟

  قانونی موقت است بعه این معنی که فردی که نیازمند حمایت است بجای یک اجازه اقامت دائم یک اجازه اقامت موقت دریافت می کند. شمایی که دارای دلایل پناهندگی ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می کنید. شمایی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اید یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه دریافت می کنید. پیونده دوباره با خانواده برای فردی که بعنوان پناهنده برسمیت شناخته شده است ممکن است، اما برای افرادی که نیازمند حمایت آلترناتیو ارزیابی شده اند محدود است. همچنین یک شرط تامین امرار معاش برای افرادی که مایلند خانواده خود را به سوئد بیاورند وجود دارد. این قانون از روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ قوت اجرایی یافته است.

 • برای چه مدت اجازه اقامت دریافت خواهم کرد؟

  اینکه برای چه مدتی اجازه اقامت دریافت می کنید بستگی به این دارد که وضعیت حمایتی شما در تصمیمتان چه تعیین شده است. شمایی که بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اید یک اجازه اقامت سه ساله دریافت می کنید. شمایی که وضعیتتان بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه دریافت می کنید.

 • چگونه بدانم که بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده ام؟

  در تصمیم شما درج خواهد شد که آیا وضعیت تان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده است. همراه با تصمیم اطلاعات بیشتری در رابطه با اینکه برای چه مدتی اقامت دریافت می کنید و از چه حقوقی برخوردارید به شما داده خواهد شد. هیچکس نمی تواند قبل از اینکه تقاضایتان توسط اداره مهاجرت بررسی شده و اقامتتان صادر شده باشد بیان کند که چه وضعیتی برایتان تعیین خواهد شد.

  در باره شرایط لازم جهت برسمیت شناخته شدن بعنوان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو بیشتر بخوانید

 •  چرا بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده ام؟

  ارزیابی اداره مهاجرت این بوده است که شما دارای شرایط مشخص شده در کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متحد نیستید.

  در باره شرایط لازم جهت برسمیت شناخته شدن بعنوان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو بیشتر بخوانید

 • چه فرقی میان اجازه قامت دائم و اجازه اقامت موقت وجود دارد؟

  اگر اجازه اقامت دائم دریافت کنید مشابه همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند حق بودن، کار و زندگی در سوئد را دارید. اقامت دائم شما تا زمانی که در سوئد زندگی می کنید دارای اعتبار است.

  یک اجازه اقامت موقت تنها ۱۳ ماه یا سه سال اعتبار دارد. شما حق یکسان جهت بودن و کار در سوئد دارید، اما زمانی که اعتبار اقامتتان تمام می شود اداره مهاجرت دلایلتان برای بودن در سوئد را مجددا بررسی می کند.

 • چه کسی می تواند اجازه اقامت دائم دریافت کند؟

  فقط افرادی که بر اساس قانون قدیمی و پناهندگان سهمیه ای هستند که می توانند اجاره اقامت دائم دریافت کنند.

 • من قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده ام. فرزندان من در کشورم باقی هستند. آیا ما می توانیم بعنوان خانواده بچه دار اقامت بگیریم؟

  خیر، اگر بدون فرزندانتان در سوئد بسر می برید تقاضای شما بعنوان یک بزرگسال تنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر اجازه اقامت دریافت کنید خانواده نزدیک شما حق دارند که تقاضای اقامت کنند که در همان زمانی که اجازه اقامتتان معتبر است به نزد شما به سوئد بیایند.

 •  چه کسی بر اساس قانون موقت و چه کسی بر اساس قانون قدیمی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

  تنها کودکان تنها که تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده اند و خانواده های دارای فرزند زیر ۱۸ سال که قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده اند بر اساس قانون قدیمی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

  کودکان می بایست در زمان تصمیم گیری اداره مهاجرت زیر ۱۸ سال باشند تا بر اساس قانون قدیمی مورد رسیدگی قرار گیرند.

  همه افراد دیگر بر اساس قانون موقت مورد رسیدگی قرار می گیرند.

 • من جواب خودم را قبل از ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ گرفته ام. وضعیت من به چه صورتی است؟

  شمایی که جواب خود را قبل و یا حداکثر تا ۲۰ ژوئیه دریافت کرده اید بر اساس قانون قدیمی مورد رسیدگی قرار گرفته اید و مشمول قانون موقت نخواهید شد.

 • من اجازه اقامت با مدت اعتبار محدود دریافت کرده ام. وقتی اعتبار آن به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟

  زمانی که اعتبار اجازه اقامت با مدت اعتبار محود شما به پایان می رسد دلایل شما برای ماندن در سوئد مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. اگر کماکان نیاز به حمایت داشته باشید می توانید یک اجازه اقامت جدید با مدت اعتبار محدود دریافت کنید.

   اگر دارای کاری باشید که بتوانید مخارج زندگی خود را تامین کنید می توانید زمانی که اعتبار اقامت محدودتان تمام می شود یک اجازه اقامت دائم دریافت کنید

 •  برای اینکه بتوانم یک اجازه اقامت دائم بگیرم چه شرایطی وجود دارد؟

  اگر دارای کاری باشید که بتوانید مخارج زندگی خود را تامین کنید می توانید زمانی که اعتبار اقامت محدودتان تمام می شود یک اجازه اقامت دائم دریافت کنید. کارفرما می بایست حداکثر یک ماه پس از آنکه کارتان را شروع کرده اید مورد آن را به اداره مالیات اعلام کرده باشد. حقوق، بیمه های حفاظتی و دیگر شرایط استخدام می بایست بر اساس قرارداد دسته جمعی سوئد باشد.

   اگر زیر ۲۵ سال هستید و دارای کاری هستید که می توانید با آن مخارج خود را تامین کنید تنها در صورتی امکان دریافت اقامت دائم را دارید که دوره دبیرستان و یا معادل آن را تمام کرده باشید

 • من یک اجازه اقامت با مدت اعتبار محدود دارم. می توانم در صورتی که مریض شدم از خدمات درمانی استفاده کنم؟

  بله، شما همان حقی در استفاده از خدمات درمانی را دارید که افراد دارای اقامت دائم دارند.

  در مورد خدمات درمانی بیشتر بخوانیدexternal link, opens in new window