در مورد پیوند دوباره با خانواده و شرط تامین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – persiska

 • آیا خانواده من می تواند به سوئد بیاید؟

  حق پیوند دوباره با خانواده بستگی به این دارد که دارای چه نوعی از وضعیت حمایتی بوده و در برخی موارد به این نیز بستگی دارد که چه زمانی تقاضای پناهندگی کرده اید.
  خانواده شما امکان تسلیم تقاضای اقامت برای نقل مکان به نزدتان در سوئد را دارند چنانچه شما:

  - اجاره اقامت دائم دریافت کرده اید
  - وضعیت حمایتی بعنوان پناهنده دریافت کرده اید
  - وضعیت حمایتی بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو دریافت کرده و تقاضای پناهندگی خود را قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده اید.

  شمایی که وضعیت حمایتی تان بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده است و تقاضای پناهندگی خود را پس از تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده اید تنها در موارد استثنائی حق پیوست دوباره با خانواده را دارید.

 • در اینجا می توانید چند مثال را مشاهده کنید تا متوجه شوید چه شرایطی می تواند برای شما و خانواده تان وجود داشته باشد .

  وضعیت من بعنوان پناهنده تعیین شده و قبل از ۲۴ نوامبر تقاضای پناهندگی کرده ام

  خانواده نزدیک شما این امکان را دارند تا تقاضای اقامت تسلیم کنند و تا همان زمانی که اجازه اقامتتان معتبر است برای زندگی در نزد شما به سوئد بیایند. شما در این صورت ممکن است مشمول شرط تامین امرار معاش شوید.

  وضعیت من بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده و قبل از ۲۴ نوامبر تقاضای پناهندگی کرده ام
  خانواده نزدیک شما این امکان را دارند تا تقاضای اقامت تسلیم کنند و تا همان زمانی که اجازه اقامتتان معتبر است برای زندگی در نزد شما به سوئد بیایند. شما در این صورت ممکن است مشمول شرط تامین امرار معاش شوید.

  وضعیت من بعنوان پناهنده تعیین شده و بعد از ۲۴ نوامبر تقاضای پناهندگی کرده ام

  خانواده نزدیک شما این امکان را دارند تا تقاضای اقامت تسلیم کنند و تا همان زمانی که اجازه اقامتتان معتبر است برای زندگی در نزد شما به سوئد بیایند. شما در این صورت ممکن است مشمول شرط تامین امرار معاش شوید.

  وضعیت من بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو تعیین شده و بعد از ۲۴ نوامبر تقاضای پناهندگی کرده ام

  شما تنها در موارد استثنائی حق پیوند دوباره با خانواده خود را دارید.
  برای مثال در رابطه با افرادی که مشخصا دچار یک بیماری جدی هستند و یا افرادی که قربانی قاچاق انسان شده اند. در اکثر موارد اجازه اقامت برای پیوند دوباره با خانواده صادر نمی شود.

  من زیر ۱۸ سال هستم و بدون خانواده ام به سوئد آمده ام

  بعنوان کودک تنها چنانچه بعنوان پناهنده نیازمند حمایت به رسمیت شناخته شده باشید امکان پیوند دوباره با خانواده را دارید. در این صورت والدین شما این امکان را دارند که درخواست اقامت تسلیم کنند تا به سوئد آمده و تا زمانی که اجازه اقامتتان معتبر است با شما زندگی کنند.
  چنانچه بعنوان پناهنده آلترناتیو نیازمند حمایت به رسمیت شناخته شوید تنها در موارد استثنائی حق پیوند دوباره با خانواده خود را دارید.

  بعنوان کودک مشمول شرط تامین امرار معاش نمی شوید.

  من اجازه اقامت دائم دریافت کرده ام
  خانواده شما این امکان را دارند که تقاضای اقامت تسلیم کرده و جهت زندگی با شما به سوئد بیایند. در این صورت شما ممکن است مشمول یک شرط تامین امرار معاش شوید.

  در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

 • ۰ شرط تامین امرار معاش شامل پناهنده های سهمیه ای هم می شود؟

  اگر خانواده یک پناهنده سهمیه ای تقاضای اقامت کنند شرط تامین امرار معاش در صورتی شاملشان می شود که تقاضای خود را بیش از سه ما پس از اینکه خویشاوندشان در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده است تسلیم کرده باشند. شرط تامین امرار معاش همچنین در صورتی که خانواده امکان پیوند دوباره با یکدیگر در کشوری خارج از اتحادیه اروپا را داشته باشند و یا رابطه آنها جدید باشد نیز صدق می کند.

 • چه کسی خانواده محسوب می شود؟

  اگر اجازه اقامت موقت دریافت کرده اید تنها خانواده نزدیک شما می توانند تقاضا ی آمدن و زندگی با شما در سوئد را تسلیم کنند. منظور از خانواده نزدیک زن، شوهر، شریک زندگی به ثبت رسیده یا همزی و فرزندان زیر ۱۸ سال شما هستند. هم شما و هم شریک زندگیتان می بایست ۲۱ سال بوده و حدقل بمدت ۲ سال با یکدیگر زندگی کرده باشید. چنانچه دارای فرزند مشترک باشید استثناء از شرط سنی می تواند صورت گیرد. اگر زیر ۱۸ سال هستید والدینتان خانواده نزدیک شما محسوب می شوند.

  اگر اجاه اقامت دائم دریافت کرده اید دیگر اعضای نزدیک خانواده نیز در موارد استثنائی امکان تقاضای اقامت برای اینکه به سوئد آمده و با شما زندگی کنند را دارند. 
   در مورد اقامت برای اعضای نزدیک دیگر خانواده بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

 • معنی شرط تامین امرار معاش و مسکن چیست؟

  شرط تامین امرار معاش و مسکن به این معنی است که شما می بایست بتوانید مخارج خود و خانواده خود را تامین کنید و دارای مسکنی با اندازه مناسب باشید.

  در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

 •  آیا باید در زمان تقاضای آنها نشان بدهم که می توانم مخارج خود و خانواده خودم را تامین کنم یا اینکه می توانم مدارک در رابطه با درآمدم را بعدا ارسال کنیم؟

  زمانی که تقاضا ثبت می شود اداره مهاجرت کنترل خواهد کرد که شما قادر به تامین مخارج خود و اعضای خانواده خود و دارای یک مسکن با اندازه و استاندارد مناسب برای زندگی هستید. شما می بایست زمانی که اعضای خانواده وارد سوئد می شوند به مسکن دسترسی داشته باشید. چنانچه دارای شرایط نباشید اعضای خانواده شما به درخواست اقامت خود پاسخ منفی دریافت خواهند نمود.