پرسش و پاسخ در مورد اجازه اقامت برای تحصیلات دبیرستانی

Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier – persiska

پرسش و پاسخ در مورد قانون دبیرستان - عمومی
 • قانون جدید تا چه زمانی اعتبار دارد؟

  قانون جدید از اول ژوئن ۲۰۱۷ دارای اعتبار است. این قانون تا زمانی که قانون (۲۰۱۶:۷۵۲) محدودیت های موقت جهت دریافت اقامت در سوئد دارای اعتبار است، یعنی تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷، معتبر است.

  در روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹ یک قانون جدید با مقررات مشابه قوت اجرایی خواهد یافت، که از جمله شامل افرادی می شود که جهت تحصیل در دبیرستان اجازه اقامت دریافت کرده اند. اطلاعات بیشتر در رابطه با این قانون در آینده منتشر خواهد شد.

 • برای اینکه جهت تحصیل در مقطع دبیرستان اجازه اقامت دریافت کنم باید دارای چه شرایطی باشم؟

  عوامل زیادی بر روی امکان شما جهت دریافت اقامت از طریق تحصیلات دبیرستانی تاثیرگذار هستند. قانون برای شمایی که متقاضی پناهندگی هستید و شمایی که یک اقامت موقت دارید که مایل به تمدید آن هستید متفاوت است. قانون باز هم فرق می کند چنانچه کودک تنها آمده باشید، چنانچه در یک رشته سراسری دبیرستانی مشغول تحصیل باشید یا اینکه در یک برنامه آماده سازی مشغول تحصیل باشید و در برخی موارد با توجه به اینکه نخستین تقاضای پناهندگی تان در چه زمانی ثبت شده باشد.

 • چنانچه در دبیرستان تحصیل کنم برای چه مدت اجازه اقامت دریافت خواهم نمود؟

  مدت اجازه اقامت از جمله به مدت زمانی که تحصیل می کنید و اینکه در یک رشته سراسری دبیرستانی مشغول تحصیل هستید یا اینکه در یک برنامه آماده سازی تحصیل می کنید بسستگی دارد. فرد می تواند اجازه اقامتی که ۴ سال اعتبار دارد دریافت کند و یا اجازه اقامتی که ۱۳ ماه اعتبار دارد. فرد همچنین می تواند اجازه اقامتی دریافت کند که تا شش ماه پس از پایان تحصیلات دبیرستانی اش معتبر است.

 • قانون دبیرستان فقط برای کودکان تنها آمده معتبر است؟

  خیر، نوجوانانی هم که به همراه خانواده خود به سوئد آمده اند هم امکان درخواست اقامت بر اساس تحصیل در دبیرستان را دارا هستند. همچنین افرادی که ۱۸ سالشان تمام شده اما ۲۵ سالشان تمام نشده مشمول آن شوند.

پرسش و پاسخ در موارد نخستین درخوسات پناهندگی
 • من بزرگسال یا کودک در خانواده هستم و در یک رشته سراسری در دبیرستان درس می خوانم – در مورد من به چه صورت است؟

  اگر اداره مهاجرت بر این نظر باشد که شما بواسطه نیاز به حمایت، شرایط حساس یا خاص و یا وجود مانع جهت اجرای اخراج حق دریافت یک اقامت با مدت زمان محدود را دارید می توانید اقامت طولانی تر از آنچه در غیر اینصورت دریافت می کردید دریافت کنید چنانچه:

  • بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارید
  • قبلا تحصیلات دبیرستانی یا مشابه آن که در سوئد ارزشیابی شده است را در خارج از کشور به پایان نبرده اید
  • مدت زمان تحصیلتان طولانی تر از اجازه اقامتی است که در غیر اینصورت دریافت می کردید

  شما می توانید یک اجازه با مدت زمان محدود دریافت کنید که تا شش ماه پس از اتمام تحصیلاتتان دارای اعتبار است.

 • من بزرگسال یا کودک در خانواده هستم و در یک برنامه آماده سازی مشغول تحصیل هستم– در مورد من به چه صورت است؟

  اگر اداره مهاجرت بر این نظر باشد که شما بواسطه نیاز به حمایت، شرایط حساس یا خاص و یا وجود مانع جهت اجرای اخراج حق دریافت یک اقامت با مدت زمان محدود را دارید بر همین اساس نیز اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. شما نمی توانید بر اساس تحصیل در یک دوره آماده سازی در دبیرستان در زمان تسلیم نخستین درخواست پناهندگی اجازه اقامت طولانی تر دریافت کنید.

 • من کودک تنها آمده هستم و در یک رشته سراسری در دبیرستان مشغول به تحصیل هستم – در مورد من به چه صورت است؟

  اگر اداره مهاجرت بر این نظر باشد که شما بواسطه نیاز به حمایت، شرایط حساس یا خاص و یا وجود مانع جهت اجرای اخراج حق دریافت یک اجازه اقامت با مدت زمان محدود را دارید و یا بواسطه عدم وجود یک سیستم هماهنگ برای پذیرش در وطنتان می بایست یک اجازه اقامت با مدت زمان محدود دریافت کنید، می توانید بجای آن یک اجازه اقامت طولانی تر دریافت کنید.

  این اجازه اقامت تا شش ماه پس از اتمام تحصیلاتتان دارای اعتبار است.

  شما نمی بایست قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن در خارج از کشور که در سوئد ارزشیابی شده است را به پایان برده باشید.

 • من کودک تنها آمده هستم و در یک برنامه آماده سازی در دبیرستان مشغول به تحصیل هستم – در مورد من به چه صورت است؟

  اگردر غیر اینصورت برایتان اجازه اقامت موقت به این واسطه که یک سیستم هماهنگ برای پذیرش در وطنتان وجود ندارد صادر می گردید، می توانید به جای آن یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه دریافت کنید چنانچه قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن که در سوئد ارزشیابی شده است را به پایان نبرده باشید.

 • من کودک تنها آمده هستم و قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی کرده ام. من در دبیرستان تحصیل می کنم. در مورد من به چه صورت است؟

  اگر قرار است به این واسطه که در وطنتان سیستم هماهنگی برای پذیرش وجود ندارد برایتان یک اجازه اقامت با مدت زمان محدود صادر شود، می توانید یک اجازه اقامت با اعتبار چهار ساله دریافت کنید چنانچه در یک برنامه آماده سازی و یا یک رشته سراسری در دبیرستان مشغول تحصیل باشید.

 • من کودک تنها آمده هستم و در دبیرستان تحصیل می کنم. من تصمیم اخراج دریافت کرده ام که اجرای آن به آینده موکول شده است. در مورد من به چه صورت است؟

  اگر نخستین تقاضایتان قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده است می توانید یک اجازه اقامت چهار ساله دریافت کنید چنانچه در یک برنامه آماده سازی و یا یک رشته سراسری در دبیرستان مشغول تحصیل باشید. در زمان تسلیم تقاضای اجازه اقامت بواسطه تحصیل در دبیرستان می بایست در سوئد باشید.

پرسش و پاسخ در مورد تقاضای تمدید اجازه اقامت موقت
 • من می خواهم تقاضای تمدید اقامت موقت خودم را تسلیم کنم که بواسطه نیاز به حمایت و یا وجود مانع جهت اجرای اخراج دریافت کرده ام. من در یک برنامه آماده سازی در دبیرستان مشغول به تحصیل هستم – در مورد من به چه صورت است؟

  موارد زیر مشمول بزرگسالان، کودکان تنها آمده و همچنین کودکان در خانواده هایی که دلایل اقامت قبلی شان به قوت خود باقی است می شود: 

  اگر دلیلی اقامت قبلی تان به قوت خود باقی است می توانید اجازه اقامت طولانی تر از آنچه که در غیر اینصورت دریافت می کردید دریافت کنید چنانچه بین ۱۷ الی ۲۴ سال هستید و قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن در که در سوئد ارزشیابی شده است را به اتمام نبرده اید. در این صورت می توانید یک اجاه اقامت موقت دریافت کنید که تا شش ماه پس از پایان تحصیلاتتان اعتبار دارد. مدت زمان تحصیل باید طولانی از مدت اقامتی باشد که در غیر اینصورت دریافت می کردید.

  موارد زیر مشمول بزرگسالان، کودکان تنها آمده و همچنین کودکان در خانواده هایی که دلایل اقامت قبلی شان به قوت خود باقی نیست می شود:

  اگر دلیلی اقامت قبلی تان به قوت خود باقی نیست می توانید یک اجازه اقامت جهت تحصیل در دبیرستان دریافت کنید چنانچه بین ۱۸ الی ۲۴ سال هستید و قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن که در سوئد ارزشیابی شده است را به اتمام نبرده اید. در این صورت می توانید یک اجاه اقامت موقت دریافت کنید که تا شش ماه پس از پایان تحصیلاتتان اعتبار دارد. برای کودکان تنها آمده حداقل شرط سنی ۱۷ سال است.

 • من می خواهم تقاضای تمدید اقامت خودم را تسلیم کنم. من در یک برنامه آماده سازی در دبیرستان مشغول به تحصیل هستم – در مورد من به چه صورت است؟

  موارد زیر مشمول بزرگسالان، کودکان تنها آمده و همچنین کودکان در خانواده هایی که دلایل اقامت قبلی شان به قوت خود باقی است می شود:

  اگر دلیل اجازه اقامت قبلی تان کماکان به قوت خود باقی است یک اجازه اقامت بر اساس همان دلایل قبلی دریافت می کنید.

  موارد زیر مشمول بزرگسالان، کودکان تنها آمده و همچنین کودکان در خانواده هایی که دلایل اقامت قبلی شان به قوت خود باقی نیست می شود:

  اگر دلیل اجازه اقامت قبلی تان به قوت خود باقی نیست می توانید یک اجازه اقامت ۱۳ ماهه جهت تحصیل در دبیرستان دریافت کنید چنانچه ۱۸ تا ۲۴ ساله هستید و قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن که در سوئد ارزشیابی شده است را به اتمام نبرده اید. برای کودکان تنها آمده حداقل شرط سنی ۱۷ سال است.

 • من یک کودک تنها آمده هستم و در زمانی که به درخواست تمدید من رسیدگی می شود ۱۸ سالم تمام شده است – در مورد من به چه صورت است؟  

  اگر دارای یک اقامت موقت بعنوان نیازمند حمایت بوده اید و ۱۸ سالتان تمام شده است به درخواست شما بمانند فرد بزرگسالی که درخواست تمدید می کند رسیدگی می شود. به پرسش و پاسخ اول صفحه نگاه کنید.

  اگر بواسطه وجود مانع در اجرای حکم اخراج و اینکه سیستم هماهنگی جهت پذیرش در وطنتان وجود ندارد اجازه اقامت دریافت کرده اید و نمی توانید چنین اجازه جدیدی دریافت کنید، می توانید در عوض یک اجازه اقامت جهت تحصیل در مقطع دبیرستان دریافت کنید چنانچه:

  • بین ۱۸ تا ۲۴ سال هستید
  • قبلا یک دوره دبیرستانی یا مشابه آن که در سوئد ارزشیابی شده است را به اتمام نبرده اید

  اگر در یک رشته سراسری در دبیرستان مشغول تحصیل هستید می توانید یک اجازه اقامت موقت دریافت کنید که تا شش ماه پس از پایان تحصیلاتتان دارای اعتبار است. اگر در یک دوره آماده سازی در دبیرستان تحصیل می کنید می توانید یک اجازه اقامت موقت دریافت کنید که برای ۱۳ ماه دارای اعتبار است.

  اگر بواسطه وجود مانع در اجرای حکم اخراج و اینکه سیستم هماهنگی جهت پذیرش در وطنتان وجود ندارد اجازه اقامت دریافت کرده اید و نمی توانید چنین اجازه جدیدی دریافت کنید و نخستین تقاضای پناهندگی تان در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ یا قبل از آن ثبت شده است می توانید برای تحصیل در برنامه آماده سازی یا رشته سراسری در دبیرستان یک اجازه اقامت با اعتبار چهار ساله دریافت کنید.

  در زمان تسلیم تقاضای اجازه اقامت بواسطه تحصیل در دبیرستان می بایست در سوئد باشید.

پرسش و پاسخ در مورد تقاضا
 • من تقاضای پناهندگی کرده ام و در دبیرستان تحصیل می کنم. چکار باید بکنم تا تقاضایم را با یک گواهی تحصیلات دبیرستانی تکمیل کنم؟

  اگر بررسی پرونده پناهندگی تان هم اکنون انجام شده است چنانچه در دبیرستان تحصیل می کنید اداره مهاجرت از شما خواهد خواست که تقاضای خود را از طریق ارسال برنامه ریزی تحصیلی فردی خود تکمیل کنید.

  اگر بررسی پرونده پناهندگی تان هنوز آغاز نشده است می توانید در زمان بررسی تقاضای پناهندگی تان برنامه ریزی تحصیلی فردی خود را به همراه داشته باشید. برنامه ریزی تحصیلی فردی خود را می توانید از مدرسه خود دریافت کنید.

 • من بواسطه نیاز به حمایت اجازه اقامت موقت دریافت کرده ام و اکنون در دبیرستان درس می خوانم - الان باید چکار کنم؟

  شمامی توانید هنگامی که تقاضای تمدید اقامت خود را تسلیم می کنید می توانید تقاضای اقامت برای تحصیل در دبیرستان تسلیم کنید. صدور یک اجازه اقامت موقت جدید تا زمانی که اعتبار اجازه اقامت فعلی تان تمام نشود ممکن نیست.

 • من دارای یک تصمیم اخراج که اجرای آن به آینده موکول شده است هستم. من در دبیرستان تحصیل می کنم – الان باید چکار کنم؟

  اگر نخستین تقاضای پناهندگی شما ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ یا قبل از آن ثبت شده است و یک تقاضای اخراج که اجرای آن به آینده موکول شده است دریافت کرده اید مشمول مقررات می شوید. در اینصورت می بایست به یک واحد رسیدگی و یا یک واحد پذیرش مراجعه نمایید تا تقاضایتان را ثبت کنید. این کار را می توانید از ۱ ژوئن ۲۰۱۷ انجام دهید.

 • من یک برگه پذیرش به دبیرستان دریافت کرده ام. آیا می توانم تقاضای اقامت برای تحصیل در دبیرستان کنم؟

  خیر، شما می بایست زمانی که تقاضای خود را تسلیم می کنید تحصیلات خود در دبیرستان را شروع کرده باشید.

 • چه مدارکی برای اثبات اینکه در دبیرستان درس می خوانم باید نشان دهم؟

  اگر در دبیرستان/دبیرستان ویژه مشغول تحصیل هستید تنها کافی است که برنامه ریزی تحصیلی فردی خود را تحویل دهید. چنانچه در مدرسه عالی مردمی یا کوم وکس مشغول تحصیل هستید می بایست مدارک برنامه ریزی مشابه نشان دهید. این مدرک را از مدرسه خود دریافت می کنید.

پرسش و پاسخ در مورد تحصیلات
 • چه چیزی بعنوان تحصیل در مقطع دبیرستان محسوب می شود؟

  منظور از تحصیل در مقطع دبیرستان تحصیل در برنامه آماده سازی یا رشته سراسری در دبیرستان یا دبیرستان ویژه است. تحصیلات تمام وقت در سطح دبیرستانی در مدرسه عالی مردمی یا کوم وکس هم تحصیل در مقطع دبیرستان محسوب می شود.

 • آیا مجبورم بصورت تمام وقت تحصیل کنم؟

  بله، در اکثر موارد باید بصورت تمام وقت در مقطع دبیرستان تحصیل کنید. برای تحصیلات نیمه وقت تنها در موارد بسیار استثنایی اجازه اقامت صادر می شود، برای مثال در موارد بیماری، ناتوانی جسمی یا نیاز به تکمیل یک مدرک تحصیل خارجی.

 • آیا برای نگاه داشتن اجازه اقامت خودم باید در تحصیلاتم موفقیت کسب کنم؟

  بله، اگر اجازه اقامتی که بیشتر از ۱۳ ماه اعتبار دارد برایتان صادر شود باید هر سال نشان دهید که فعالانه در تحصیلات خود مشارکت دارید، برای مثال از طریق ارائه لیست حضور و غیاب یا کارنامه تحصیلی. اگر نتوانید این کار را انجام دهید اداره مهاجرت می تواند زمان اقامتتان را تغییر دهد یا آن را لغو کند.

 • اگر فرصت پیدا نکنم که تحصیلاتم را در مدت برنامه ریزی شده به پایان برسانم،‌ آیا می توانم اجازه اقامت طولانی تری بگیرم تا تحصیلانم را تمام کنم؟

  بله، در برخی موارد اجازه اقامتتان می تواند طولانی تر شود تا بتوانید تحصیلاتتان را تمام کنید. اگر در یک رشته سراسری تحصیل می کنید باید نشان بدهید که فعالانه در تحصیلات خود شرکت کرده اید.

 • آیا پس از پایان تحصیلات دبیرستانی می توانم در سوئد بمانم؟

  پس از پایان تحصیلات دبیرستانی می توانید تقاضای تمدید تسلیم کنید. اگر تحصیلاتتان را به پایان برده اید می توانید تقاضای یک اجازه اقامت شش ماهه کنید که به شما فرصت می دهد که کاری در سوئد بیابید. اگر بتوانید مخارج زندگی تان را از طریق درآمد حاصل از کار یا شرکت شخصی تامین کنید امکان دریافت یک اجاره اقامت دائم را خواهید یافت.

پرسش و پاسخ در مورد خانواده
 • آیا خانواده من در زمانی که اجاره اقامت برای تحصیلات دبیرستانی می گیرم می توانند به نزد من در سوئد بیایند؟

  شما امکان پیوستن به خانواده خود را چنانچه بعنوان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو شناخته شده و تقاضای پناهندگی خود را تا قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تسلیم کرده باشید را دارید. برای اینکه به خانواده خود بپیوندید می بایست زیر ۱۸ سال سن داشته باشید.

 • آیا اگر برای تحصیل در دبیرستان اجازه اقامت بگیرم زن/شوهر/شریک زندگی ثبت شده ام می تواند بواسطه پیوند با من اجاره اقامت بگیرد؟

  برای اینکه زن/شوهر/شریک زندگی ثبت شده شما بتواند بواسطه پیوند با شما اجاره اقامت بگیرد می بایست دارای شرایط زیر باشید:

  • شما بعنوان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو شناخته شده و قبل از ۲۴ نوامبر۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کرده اید
  • هر دو شما بالای ۲۱ سال سن دارید (اگر فرزند مشترک دارید استثناء می تواند اعمال شود)
  • شما قبل از فرار به سوئد با یکدیگر زندگی مشترک داشته اید