مدارک مهم برای برگشت

Viktiga dokument vid återvändande – persiska

مدارکی وجود دارد که ممکن است قبل از ترک سوئد تهیه آنها برای شما مناسب باشد. در اینجا فهرستی از مدارکی می‌آید که ممکن است شما یا فرزند شما در زمان بازگشت به موطن خود یا کشوری دیگر که به آنجا برمی‌گردید، به آنها نیاز داشته باشید.

مدارک ثبت تولد فرزند

زمانیکه کودک متولد شد باید به شما از طرف اداره مالیات سوئد یک برگه رونوشت اطلاعات ثبت شده داده شده باشد. این برگه ثبت کودک و تحصیل او را در موطنتان یا کشوری دیگر که به آنجا برمی‌گردید، تسهیل می‌نماید. شما همچنین در زمان تهیه مدارک سفر برای فرزند خود هم به یک برگه رونوشت اطلاعات ثبت شده نیاز دارید. قبل از سفر کنترل نمایید که اطلاعات ثبت شده در این برگه صحیح باشد. اگر اطلاعات مذکور صحیح نبود و یا اگر نیاز به یک برگه رونوشت اطلاعات ثبت شده جدید دارید، باید با اداره مالیات سوئد تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر را می‌توانید در وبسایت اداره مالیات سوئد در مورد کودکان متولد شده در سوئدexternal link, opens in new window پیدا کنید. این صفحه در وبسایت آنها هم در دسترس خواهد بود:

www.skatteverket.seexternal link, opens in new window

رونوشت اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت سوء پیشینه کیفری

اداره پلیس سوئد مسئولیت سیستم ثبت سوء پیشینه کیفری را برعهده دارد. این سیستم ثبت شامل اطلاعات مربوط به افرادی است که مرتکب جرم شده‌اند.

شما حق دارید اگر درخواست کنید یک رونوشت از اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت سوء پیشینه کیفری پلیس سوئد دریافت کنید. این رونوشت نشان می‌دهد که آیا در این سیستم ثبت شده‌اید، یعنی آیا در سوئد مرتکب جرم شده‌اید یا خیر. شما ممکن است نیاز داشته باشید این رونوشت را در کشور دیگری نشان دهید. این رونوشت از جمله ممکن است زمانی که به موطن خود برمی‌گردید و می‌خواهید در آنجا ساکن شده و یا تقاضای کار کنید، مورد نیاز باشد. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در وبسایت اداره پلیس در مورد سیستم ثبت سوء پیشینه کیفریexternal link, opens in new window پیدا نمایید. این صفحه در وبسایت آنها نیز در دسترس خواهد بود:

www.polisen.seexternal link, opens in new window

مدرک تحصیلی/ گواهی از مدرسه

برای آنکه شما یا فرزند شما بتوانید نشان دهید در سوئد چه تحصیلاتی گذرانده‌اید، ممکن است نیاز به ارائه مدرک تحصیلی یا گواهی تحصیلی داشته باشید. این موضوع می‌تواند از جمله در زمان شروع مدرسه در موطن شما یا درخواست ادامه تحصیلات در آنجا باشد. برای دریافت مدرک تحصیلی و یا گواهی تحصیلی باید با مدرسه‌ای در سوئد تماس بگیرید که در آنجا تحصیل کرده‌اید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت کمون محل سکونت خود پیدا می‌نمایید.

گواهی پزشکی و مدارک در مورد وضعیت تندرستی شما

در سوئد مناطق درمانی مسئولیت خدمات درمانی را برعهده دارند. برای دریافت گواهی پزشکی یا دیگر مدارکی که وضعیت تندرستی شما را شرح می‌دهد باید با درمانگاه یا بیمارستانی تماس بگیرید که در آنجا تحت درمان قرار گرفته‌اید. اطلاعات بیشتر را در وبسایت شورای استانی مربوطه خود پیدا می‌نمایید که از طریق وبسایت زیر در دسترس است:

www.1177.seexternal link, opens in new window

اطلاعات بیشتر در اینجا هم وجود دارد:

www.informationsverige.seexternal link, opens in new window

ترجمه مدارک شما

ممکن است دلایلی وجود داشته باشد که مدارک خود را به انگلیسی یا زبان کشور خود ترجمه کنید. برای دریافت کمک در این زمینه به سازمانی باید مراجعه کنید که آن مدرک را صادر نموده است. در بعضی موارد اداره مهاجرت سوئد می‌تواند برای ترجمه به شما کمک کند.

Last updated: 15 January 2020

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.