საემიგრაციო სამსახური

Migrationsverket – georgiska

შვედეთის საემიგრაციო სამსახური სახელმწიფო დაწესებულებაა, რომელიც პასუხისმგებელია განიხილოს შვედეთში საცხოვრებლად გადასვლის მსურველ პირთა, შვედეთში სტუმრად ჩამომსვლელ პირთა, თავშესაფრის მაძიებელ პირთა და შვედეთის მოქალაქეობის მაძიებელ პირთა განცხადებები.

ამ ენაზე ხელმისაწვდმია მხოლოდ ინფორმაციის მცირე ნაწილი. ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ შვედურ და ინგლისურ გვერდებზე.