საემიგრაციო სამსახური

Migrationsverket – georgiska

შვედეთის საემიგრაციო სამსახური სახელმწიფო დაწესებულებაა, რომელიც პასუხისმგებელია განიხილოს შვედეთში საცხოვრებლად გადასვლის მსურველ პირთა, შვედეთში სტუმრად ჩამომსვლელ პირთა, თავშესაფრის მაძიებელ პირთა და შვედეთის მოქალაქეობის მაძიებელ პირთა განცხადებები.

Tjej i gul tröja.

ამ ენაზე ხელმისაწვდმია მხოლოდ ინფორმაციის მცირე ნაწილი. ვრცელი ინფორმაცია იხილეთ შვედურ და ინგლისურ გვერდებზე.