The Swedish Migration Agency logotype

საცხოვრებელი

Boende – georgiska

სანამ სამიგრაციო სამსახურისგან თქვენს საქმეზე პასუხს ელოდებით, თუ საცხოვრებელი ადგილი არ გაქვთ, სამიგრაციო სამსახურს შეუძლია, რომ დაგეხმაროთ. შეგიძლიათ თქვენ თვითონაც მოაგვაროთ ბინის საკითხი, მაგალითად, მეგობრებთან ან ნათესავებთან იცხოვროთ. თუ ბინას თქვენ თვითონ მონახავთ, ვალდებული ხართ, რომ სამიგრაციო სამსახურს ჩააბაროთ თქვენი მისამართი, რომ სამიგრაციოს შეეძლოს თქვენთან დაკავშირება.

სამიგრაციო სამსახურის საცხოვრებლები

თქვენი საქმის განხილვის პერიოდში სამიგრაციო სამსახური შემოგთავაზებთ დროებით საცხოვრებელ ადგილს. თუ უფულოდ ხართ, სამიგრაციო სამსახური თვითონ იხდის საერთო საცხოვრებლში თქვენი ყოფნის ქირას.

იცხოვრებთ იქ, სადაც ადგილია

თუ სამიგრაციო სამსახურის ბინაში უნდა იცხოვროთ, არ გექნებთ საშუალება, რომ შეარჩიოთ, თუ სად იცხოვრებთ. მზად უნდა იყოთ, რომ გაგანაწილებენ იმ ქალაქში თუ სოფელში, სადაც საცხოვრებელში თავისუფალი ადგილი იქნება. შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ სანამ საბოლოო პასუხს ელოდებით, გადაგიყვანონ კიდევ სხვა საცხოვრებელში, რათა ადგილი გამოათავისუფლონ ახალი მაძიებლებისთვის.

ოთახი სხვებთან საზიარო გექნებათ

სამიგრაციო სამსახურის ბინაში მხოლოდ თავშესაფრის მაძიებლები ცხოვრობენ. თუ თქვენ საცხოვრებელში ადგილი შემოგთავაზეს, ეს ადგილი მხოლოდ თქვენია. საცხოვრებელი ხშირად რამდენიმე ბინისგან შედგება, სადაც რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს. ოჯახს ყოველთვის ცალკე ოთახს აძლევენ. ვინც მარტოა, თავისივე სქესის რამდენიმე სხვა მაძიებელთან ერთად საზიარო ოთახში ღებულობს ადგილს.

თუ ამა თუ იმ მიზეზით გჭირდებათ, რომ თქვენს ბინაში თქვენი საჭიროების მიხედვით რაიმე განსაკუთრებული დამხმარე საშუალება იყოს, დაელაპარაკეთ მიმღებ განყოფილებას. სამიგრაციო სამსახური ცდილობს, რომ საცხოვრებელში იყოს ისეთი გარემო, სადაც ყველა უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს. მნიშვნელოვანია, რომ საცხოვრებლის ყველა ბინადარი ერთმანეთს პატივისცემით მოექცეს და ანგარიში გაუწიოს სხვებს მიუხედავად რელიგიის, კულტურისა თუ სექსუალური ორიენტაციისა.

რაც შეიძლება დროულად დაელაპარაკეთ მიმღები განყოფილების საქმის მწარმოებელს, თუ ლგბტ-თემს მიეკუთვნებით და საბინაო სიტუაციის მოგვარებისთვის განსხვავებული დახმარება გჭირდებათ. რაც შეგვიძლია, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოვნახოთ გამოსავალი, რომ თავი კარგად და უსაფრთხოდ იგრძნოთ.

როცა ბინაში ყოფნის უფლება გიწყდებათ

თუ უკვე გადაწყვეტილია, რომ ქვეყანა უნდა დატოვოთ და, ამასთანავე, თუ ეს გადაწყვეტილება ძალაშია შესული, ან თუ თქვენი ნებაყოფლობითი გამგზავრების ვადა ამოწურულია, კარგავთ სამიგრაციო სამსახურის საცხოვრებელში ყოფნის უფლებას. ეს ეხება ყველა სრულწლოვან მაძიებელს, თუ ის არ ცხოვრობს 18 წლამდე ასაკის ბავშვთან ერთად, რომლის მშობელიც ან მეურვეც თვითონ არის.

საცხოვრებელი, რომელიც თქვენ თვითონ მონახეთ

თუ არ გსურთ სამიგრაციო სამსახურის საცხოვრებელში ყოფნა, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მოაგვაროთ ბინის საკითხი. ბევრი არჩევს, რომ მეგობრებთან ან ნათესავებთან იცხოვროს, სანამ თავშესაფრის საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება. თუ ბინას თქვენ თვითონ მონახავთ, ბინის ხარჯებიც თქვენვე უნდა გადაიხადოთ.

თუ რაიმე მიზეზით თქვენს მიერ მოძებნილ ბინაში ვეღარ ჩერდებით, შეგიძლიათ გადახვიდეთ სამიგრაციო სამსახურის იმ საცხოვრებელში, სადაც თავისუფალ ადგილს მოგინახავთ. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დაელაპარაკეთ მიმღებ განყოფილებას, სადაც ჩაწერილი ხართ.

მიუხედავად იმისა, სამიგრაციოს სამსახურის საცხოვრებელში ხართ თუ თქვენს მიერ მოძებნილ ბინაში, ხელმისაწვდომი უნდა იყოთ და სამიგრაციო სამსახურს უნდა შეეძლოს თქვენთან დაკავშირება. გახსოვდეთ, რომ თუ საქმის განხილვის პერიოდში მისამართს შეიცვლით, თქვენ თვითონ უნდა შეატყობინოთ სამიგრაციო სამსახურის მიმღებ განყოფილებას თქვენი ახალი მისამართი.

თუ დარჩენის უფლებას მიიღებთ

თუ სამიგრაციო სამსახურის საცხოვრებელში ცხოვრობდით და შემდეგ შვედეთში ბინადრობის უფლება მიიღეთ, სამიგრაციო სამსახური დაგეხმარებათ, რომ სხვაგან გადახვიდეთ. შეგიძლიათ სამიგრაციოს ბინაში დარჩეთ მანამ, სანამ სხვა ბინას მოგიძებნით. თუ საქმის განხილვის დროს სხვაგან ცხოვრობდით, ან თუ შვედეთში დარჩენის უფლება სამუშაოს საფუძველზე მიიღეთ, ბინა თქვენ თვითონ უნდა მოძებნოთ.

უფრო ვრცლად - რა ხდება, თუ მუდმივი ბინადრობის უფლებას მიიღებთ

უფრო ვრცლად - რა ხდება, თუ დროებითი ბინადრობის უფლებას მიიღებთ

Last updated: 3 October 2019

Was the information on this page helpful to you?