กรมตรวจคนเข้าเมือง

Migrationsverket – thailändska

ในประเทศสวีเดนจะมีกรมตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการทำหน้าที่พิจารณาคำร้องแก่บุคคลที่ต้องการขอเข้ามาในประเทศสวีเดนเพื่ออยู่อาศัย เพื่อท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน เพื่อขอความคุ้มครองกรณีถูกทำร้ายและสังหาร หรือขอมีสัญชาติสวีเดน

ข้อมูลที่เป็นฉบับภาษานี้มีเพียงบางส่วนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้จากฉบับภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษ