ใบอนุญาตทำงานในกรณีที่คุณเปลี่ยนงาน

Arbetstillstånd när du ska byta arbete – thailändska

ใบอนุญาตทำงานของคุณ จะมีผลบังคับให้คุณทำงานกับนายจ้างและอาชีพ ตามที่ระบุไว้ในคำอนุมัติเท่านั้น หากว่าคุณต้องการเปลี่ยนงาน คุณจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดนและประสงค์จะยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

เมื่อท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (วีซ่าทำงาน) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบว่าในช่วงระยะเวลาท่านที่ถือใบอนุญาตทำงานก่อนหน้านี้ มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้คำร้องมีความสมบูรณ์ จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบอาทิ เอกสารแสดงเงินเดือนและการประกัน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ท่านถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน

24 เดือนแรก

ในช่วง 24 เดือนแรกใบอนุญาตทำงานจะมีผลบังคับให้คุณทำงานกับนายจ้างและอาชีพที่ระบุในคำอนุมัติเท่านั้น หากคุณได้งานใหม่ในช่วงนี้ คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว คุณสามารถเริ่มทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ในระหว่างที่รอผลอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยื่นเรื่องก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ นายจ้างใหม่ของคุณจะต้องลงประกาศรับสมัครงาน (ลิงก์ไปยังเมื่อคุณจะจ้างงาน) ในประเทศสวีเดนและประเทศสหภาพยุโรป (EU) / เขตเศรษฐกิจยุโรป (EES) และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะเริ่มจ้างคุณเข้าทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่ในหัวข้อขอต่ออายุใบอนุญาต (หน้าภาษาอังกฤษ)

การเปลี่ยนเลขทะเบียนกิจการหรือเปลี่ยนเจ้าของกิจการ

หากว่าเจ้าของกิจการที่คุณทำงานด้วย มีการเปลี่ยนเลขทะเบียนกิจการ ก็เท่ากับคุณมีนายจ้างคนใหม่ หน้าที่ใหม่ หรื เงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไป จะทำให้ใบอนุญาตทำงานของคุณเป็นโมฆะ ดังนั้นคุณต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่ เมื่อคุณยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มทำงานก่อนที่คุณจะได้รับคำอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยื่นเรื่องก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่ในหัวข้อขอต่ออายุใบอนุญาต (หน้าภาษาอังกฤษ)

หลังจาก 24 เดือนผ่านไป

เมื่อท่านถือใบอนุญาตทำงานมาเป็นเวลา 24 เดือน และได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ท่านสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่ต้องยื่นขอใหม่ ตราบใดที่ท่านยังทำงานในสายอาชีพเดิม ถ้าหากงานใหม่นั้นเป็นการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงานใหม่ เมื่อท่านได้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถเริ่มงานใหม่ได้ในระหว่างรอผลอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องยื่นคำร้องก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ นายจ้างใหม่ของท่านจะต้องลงประกาศรับสมัครงานในประเทศสวีเดนและประเทศสหภาพยุโรป (EU) / เขตเศรษฐกิจยุโรป (EES) และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะเริ่มจ้างท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นายจ้างลงประกาศรับสมัครตำแหน่งใหม่ของท่าน (หน้าภาษาอังกฤษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่ในหัวข้อขอต่ออายุใบอนุญาต (หน้าภาษาอังกฤษ)

กรณีลาออกเองหรือถูกเชิญให้ออกจากงาน

ถ้าหากว่าท่านลาออกจากงานเองหรือถูกเชิญให้ออกจากงาน ท่านสามารถพักอาศัยอยู่ในสวีเดนและหางานใหม่ได้ภายในสามเดือน ในระหว่างนี้ท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่ยังไม่หมดอายุ หากว่าใบอนุญาตดังกล่าวกำลังจะหมดอายุ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานได้ โดยท่านจะต้องได้รับเสนอการจ้างงานก่อนเพื่อให้สามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตได้

เมื่อท่านสมัครงาน ท่านควรนำสำเนาเอกสารที่แสดงว่าท่านมีสิทธิที่จะอาศัยและทำงานในสวีเดนไปด้วย และให้นำบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นายจ้างต้องการทราบว่าท่านมีสิทธิทำงานในสวีเดนนานเพียงใด และใบอนุญาตการทำงานของท่านมีข้อจำกัดใดบ้าง ผู้ที่ว่าจ้างท่านจะขอสำเนาเอกสารต่าง ๆ และจะแจ้งให้กรมสรรพากรทราบว่าได้ว่าจ้างท่านเข้าทำงาน

หากท่านได้งานใหม่และมีใบอนุญาตให้ทำงานน้อยกว่า 24 เดือน ท่านจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ถ้าหากงานใหม่นั้นเป็นการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงานใหม่ไม่ว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยถือใบอนุญาตทำงานมานานเพียงใด เมื่อท่านยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเริ่มงานใหม่ได้ก่อนที่จะได้รับคำอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านได้ยื่นเรื่องก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ นายจ้างใหม่ของท่านจะต้องลงประกาศรับสมัครงาน ในประเทศสวีเดนและประเทศสหภาพยุโรป (EU) / เขตเศรษฐกิจยุโรป (EES) และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะเริ่มจ้าง

หากว่าท่านหางานใหม่ไม่ได้ภายในสามเดือน ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตของท่านได้

อ่านเพิ่มเติมถึงวิธีการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ที่ ต่ออายุใบอนุญาต (หน้าภาษาอังกฤษ)

เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน External link, opens in new window.

ตัวอย่าง

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

อาห์เหม็ดทำงานเป็นผู้ช่วยคนพิการที่บริษัท Vård AB หลังจากหนึ่งปีผ่านไปเขาได้ตัดสินใจที่จะเริ่มงานกับบริษัท Vård Delux AB แทน ก่อนที่เขาจะเริ่มงานใหม่เขาต้องยื่นคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตการทำงานใหม่ เพื่อทำงานกับบริษัท Vård Delux AB ในระหว่างที่กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาคำร้องนั้น อาห์เหม็ดสามารถเริ่มทำงานใหม่ได้เลย ใบอนุญาตใหม่จะได้รับอนุมัติ ก็ต่อเมื่อการจ้างงานใหม่นั้นมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

โอลก้าได้รับใบอนุญาตทำงานที่มีอายุสองปี สำหรับทำงานเป็นช่างไฟที่บริษัท Statisk Elektricitet หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนบริษัทเกิดล้มละลาย โอลก้าจะต้องหางานใหม่ภายในสามเดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดการทำงาน เพื่อไม่ให้ใบอนุญาตทำงานของเธอถูกเพิกถอน หลังจากผ่านไปสองเดือนเธอก็หางานใหม่ได้ และในขณะเดียวกันเธอได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่ เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำร้องใหม่เรียบร้อยแล้ว โอลก้าจึงสามารถเริ่มทำงานใหม่ได้ ใบอนุญาตใหม่จะได้รับอนุมัติ ก็ต่อเมื่อการจ้างงานใหม่นั้นมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

ตอนที่สมชายได้รับเสนอให้เข้าทำงานกับบริษัท Data-Nisse นั้น เขามีใบอนุญาตทำงานและได้ทำงานเป็นช่างเทคนิคไอทีอยู่ที่บริษัท Datafirman AB มาเป็นเวลาสามปีแล้ว เนื่องจากใบอนุญาตทำงาน จะมีผลผูกพันเฉพาะกับนายจ้างเดิมในช่วงสองปีแรกเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงสามารถเริ่มทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ด้วยใบอนุญาตเดิม โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตใหม่เพราะเปลี่ยนงาน

บริษัท Data-Nisse พึงพอใจกับการทำงานของสมชายเป็นอย่างมาก หลังจากครึ่งปีผ่านไปจึงได้เสนอให้เขาทำงานในตำแหน่งหัวหน้า เนื่องจากตำแหน่งงานดังกล่าวเป็นอาชีพใหม่ ดังนั้นเขาจึงต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน โดยเขาสามารถเริ่มงานในตำแหน่งหัวหน้าได้ในระหว่างที่รอการอนุมัติ ใบอนุญาตใหม่จะได้รับอนุมัติ ก็ต่อเมื่อการจ้างงานใหม่นั้นมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน

Last updated: