การนำครอบครัวหรือญาติย้ายมาอยู่สวีเดน คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (ใบอนุญาตพำนักอาศัย) โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต ฯ ให้ตัวคุณเองหรือบุตรของคุณได้ที่นี่