คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน

Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige – thailändska

หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณอาจจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสามี ภรรยา หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บุตรที่มีอายุมากกว่า 18ปี และพ่อแม่ซึ่งมีบุตรบรรลุนิติภาวะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

ญาติสนิท

คุณอาจได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษ หากเคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณอายุมากว่า 18ปี และพ่อแม่ของคุณพำนักอาศัยอยู่ที่นี่

คุณจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าคุณเคยอาศัยอยู่ด้วยกันมาก่อน จนกระทั่งญาติของคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน และมีความใกล้ชิดผูกพันกันตั้งแต่อยู่ที่ประเทศบ้านเกิด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกกันอยู่

คำร้องนี้จะต้องยื่นทันทีที่ญาติของคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร โดยปกติแล้วจะไม่สามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้หากยื่นคำร้องหลังจากเวลาผ่านไปนานแล้ว หรือมีความผูกพันภายหลังจากที่ญาติของคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้ว

ข้อกำหนดในการอุปการะเลี้ยงดู

บุคคลที่คุณจะอาศัยอยู่ด้วยในสวีเดนจะต้องสามารถอเลี้ยงดูคุณทั้งสองได้ เขาหรือเธอจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานโดยคุณสามารถ พำนักอาศัยด้วยกันได้เมื่อคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและที่อยู่อาศัย (หน้าภาษาอังกฤษ)

Bild på en man.

โจเวนจากประเทศเซอร์เบียอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนมาแล้วเป็นเวลาสิบปี และถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร เดิมโจเวนอยู่กับพ่อแม่ในประเทศเซอร์เบีย ซึ่งเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย ตอนนี้พ่อแม่แก่ชราและเจ็บป่วย จึงทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ลำบาก ถึงแม้ว่าโจเวนจะส่งเงินให้พ่อแม่เป็นประจำทุกเดือน โจเวนและพ่อแม่ของเขาก็หวังว่าจะย้ายมาอยู่ที่สวีเดนกับโจเวน เพื่อให้เขาดูแลพ่อแม่ได้

พ่อแม่ยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับโจเวนที่ประเทศสวีเดน ทั้งสองไปที่สถานทูตสวีเดน ณ กรุงเบลเกรด เพื่อสัมภาษณ์ หลังจากมีผลอนุมัติ ทั้งสองได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับโจเวน เนื่องจากได้ปล่อยให้เวลาผ่านมานานเกินไปนับตั้งแต่ที่เคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิด เหตุผลที่ทั้งสองช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากนั้นไม่เพียงพอที่จะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน

หากคุณจะยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่กับบุคคลที่คุณจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต และอยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้ว คุณจะต้องยื่นคำร้อง ฯ เพื่อย้ายมาอยู่กับ สามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต และผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน

หากคุณจะยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตร

หากคุณยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่กับญาติสนิท คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้มาจากประเทศโซมาเลียที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2561-01-10

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.