คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน

Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige – thailändska

หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

คู่ที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยา

คุณสามารถขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ถ้าหากคุณวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน

ข้อกำหนดในการอุปการะเลี้ยงดู

บุคคลที่คุณจะอาศัยอยู่ด้วยในสวีเดนจะต้องสามารถอเลี้ยงดูคุณทั้งสองได้ เขาหรือเธอจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานโดยคุณสามารถ พำนักอาศัยด้วยกันได้เมื่อคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและที่อยู่อาศัย (หน้าภาษาอังกฤษ)

Bild på en man.

วนิดาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและรู้จักกับอุลเล่จากประเทศสวีเดน ตอนนี้ทั้งสองได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ประเทศสวีเดน วนิดายื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากวนิดามีบุตรหนึ่งคนที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครั้งก่อน ซึ่งจะย้ายตามเธอมาสวีเดนด้วย เธอจึงยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้บุตรผ่านทางเว็บไซต์เดียวกัน เธอได้ขอให้อดีตสามีลงชื่อให้ความยินยอมให้บุตรย้ายมาอยู่สวีเดน อุลเล่ได้รับอีเมลเป็นแบบฟอร์มสอบถามซึ่งเขาจะต้องตอบกลับ เมื่อทางกรมตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำตอบจากอุลเล่ ก็จะเริ่มพิจารณาคำร้องของวนิดา โดยวนิดาจะได้รับอีเมลเพื่อนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์กับสถานทูตสวีเดน ณ กรุงเทพ ฯ ซึ่งวนิดาต้องพาบุตรไปด้วยในวันสัมภาษณ์

หากวนิดาได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ เธอก็จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วย ซึ่งจะมีลายนิ้วมือและรูปถ่ายของเธอปรากฏอยู่บนบัตรนี้ โดยตอนที่วนิดาเข้าสัมภาษณ์จะถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ ทั้งนี้จะถ่ายรูปบุตรของวนิดาเช่นกัน แต่ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเนื่องจากบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี วนิดาไม่สามารถย้ายมาประเทศสวีเดนได้จนกว่าเธอจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ และจนกว่าบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะเสร็จเรียบร้อย โดยเธอจะได้รับผลการอนุมัติคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่และบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูตสวีเดน

Bild på en man.

คิมและชาลีรู้จักกันทางอินเตอร์เน็ต เมื่อชาลีเดินทางไปหาคิมที่ประเทศจีนจึงเริ่มคบหาเป็นแฟนกัน เมื่อคิมเดินทางมาหาชาลีที่สวีเดนทั้งสองได้ตัดสินที่จะอยู่ด้วยกันที่ประเทศสวีเดน คิมยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศสวีเดน กรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว ด้วยพิจารณาว่าเขาจะต้องยื่นคำร้องจากประเทศบ้านเกิด คิมจึงเดินทางกลับประเทศจีนแล้วยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ผ่านทางเว็บไซต์แทน

หากคุณจะยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่กับบุคคลซึ่งคุณได้จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต และอยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้ว คุณจะต้องยื่นคำร้อง ฯ เพื่อย้ายมาอยู่กับ สามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต และผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจะยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตร (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่กับญาติสนิท คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้มาจากประเทศโซมาเลียที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2562-07-03

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.