په سویدن کې خوندیتوب او پناه غوښتنه

Skydd och asyl i Sverige – pashto

لته ستاسو لپاره چا چې سویدن کې د پناه غوښتنه کړي وي، مالومات شتون لري. تاسې کولای شۍ چې دلته د هغو پیښو په اړه چې د پناه غوښتنې او د پریکړې ترلاسه کولو څخه وروسته منځته راځي، مالومات ترلاسه کړۍ. دلته همدا راز کولای شۍ د پناه غوښتونکي په صفت کار، کور، صحي او ناروغتیایي پاملرنې او مالي مرستې ته اړوندو د خپلو حقوقو په اړه مالومات ولولۍ.

Pojke som sitter i en sandlåda.

خبرونه

  • 2016-09-20

    20 جولای 2016: نوی قانون چې پناه غوښتونکې او د هغوی کورنۍ اغیزمنوي

    د سویډن پارلمان نوی قانون تصویب کړي چې د پناه غوښتونکو لپاره د اقامت د جواز او د کورنې سره د دوباره یو ځای کیدو امکانات محدودوي. نوی قانون د 2016 کال د جولای د میاشتې په 20 نیټه پلی شوی، مګر نوموړی قانون هغه کسان چې د جولای د میاشتې د 20 نیټې څخه د مخه يي د پناه غوښتنې لپاره درخواست کړی وي هم اغیزمنوي. نوي قانون موقتي دی او تر درې کالو پورې  د پلي کیدو وړ دی.